Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Ministerstvo financií SR podporuje všeobecne prospešné služby dotáciami

Bratislava, Slovensko – Ministerstvo financií SR vyhlásilo v máji 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na všeobecne prospešné služby z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Táto iniciatíva má za cieľ podporiť rôzne projekty, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc, humanitárnu starostlivosť, umeleckú tvorbu, kultúrne aktivity, vzdelávanie, či rozvoj športu.

Výzva ministerstva financií SR z mája 2024, zameraná na podporu všeobecne prospešných služieb, priniesla schválenie dotácií v celkovej výške 1,5 milióna eur. Projekty z oblasti zdravotníctva, sociálnej pomoci, kultúry a športu získali finančnú podporu, pričom najnižšia dotácia dosiahla 3 000 eur a najvyššia 15 000 eur.

ideal soc
Komunita, ďalšia dôležitá zložka našeho života.

Ciele a význam výzvy

Podpora projektov v oblasti všeobecne prospešných služieb je kľúčová pre rozvoj spoločnosti a zabezpečenie základných potrieb občanov. Ministerstvo financií SR sa rozhodlo vyčleniť značné finančné prostriedky na podporu týchto projektov s cieľom:

 • Zlepšenie zdravotnej starostlivosti: Projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť získali podporu na modernizáciu zariadení a nákup nových technológií.
  • Modernizácia zdravotníckych zariadení
  • Nákup nových technológií pre efektívnu starostlivosť
 • Podpora sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti: Tieto projekty získali finančnú podporu na poskytovanie pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva.
  • Pomoc zraniteľným skupinám
  • Rozvoj komunitných centier

Finančné alokácie a rozsah podpory

Ministerstvo financií SR vyčlenilo celkovú sumu 1 500 000 eur na podporu vybraných projektov. Dotácie boli rozdelené tak, aby každá žiadosť získala minimálne 3 000 eur a maximálne 15 000 eur. Tento rozpočet umožnil podporiť širokú škálu projektov, od malých iniciatív až po väčšie, komplexné projekty.

 • Minimálna výška dotácie: 3 000 eur
 • Maximálna výška dotácie: 15 000 eur

Schválené žiadosti a transparentnosť procesu

Na oficiálnej stránke Ministerstva financií SR bol zverejnený zoznam schválených žiadostí, čo zabezpečilo transparentnosť a verejnú kontrolu celého procesu. Zverejnenie zoznamu umožňuje verejnosti sledovať, ktoré projekty získali finančnú podporu a akým spôsobom budú prispievať k rozvoju spoločnosti.

Dopad a očakávania od podporených projektov

Očakáva sa , že prinesú významné zlepšenia v rôznych oblastiach spoločenského života. Od modernizácie zdravotníckych zariadení, cez rozvoj komunitných centier, až po podporu kultúrnych a športových aktivít, dotácie poskytnuté Ministerstvom financií SR majú potenciál priniesť pozitívne zmeny a zvýšiť kvalitu života občanov.

Výzva Ministerstva financií SR na podporu všeobecne prospešných služieb je dôležitým krokom smerom k rozvoju spoločnosti a zabezpečeniu základných potrieb občanov. Celková suma 1,5 milióna eur vyčlenená na tieto projekty je dôkazom záväzku vlády podporovať iniciatívy, ktoré majú pozitívny dopad na komunitu a spoločnosť ako celok.

mfsr.sk – Možnosti podpory na základe výzvy poskytnutia dotácie: 1. Dotácia z príjmov z odvodu na všeobecne prospešné služby.

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...