Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Nitranska župa chystá: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v roku 2024

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb. Nitriansky samosprávny kraj aktívne pracuje na príprave Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre roky 2024 až 2031. Tento participatívny proces zdôrazňuje angažovanosť rôznych zainteresovaných strán a predstavuje kľúčový krok smerom k zlepšeniu kvality a dostupnosti sociálnych služieb v regióne.

Participatívny proces a angažovanosť komunity

Začiatkom prípravy koncepcie stojí participatívny proces, ktorý umožňuje zástupcom miest a obcí, sociálnych zariadení, a ďalším relevantným aktérom vyjadriť svoje názory a prioritizovať opatrenia. Tento proces zabezpečuje, že plánované stratégie budú odrážať potreby a očakávania komunity.

Konferencia a diskusia

Konferencia ku Koncepcii, ktorá sa konala 29. júna 2023, bola významným míľnikom v tomto procese. Zúčastnili sa jej kľúčoví aktéri v oblasti sociálnych služieb, kde mali možnosť spoločne diskutovať a formovať budúce stratégie. Tento krok bol kritický pre zabezpečenie transparentnosti a inkluzivity v procese tvorby koncepcie.

Inovácia a technológia

Využitie digitálneho nástroja considet.it na konferencii umožnilo účastníkom efektívne priorizovať a vyjadrovať stanoviská k navrhovaným opatreniam. Tento inovatívny prístup podporuje aktívnu participáciu a zabezpečuje, že všetky hlasy budú počuté.

Ciele a očakávania

Cieľom koncepcie je nielen identifikovať a riešiť súčasné problémy v sociálnych službách, ale aj nastaviť smerovanie pre ich udržateľný rozvoj. Zámerom je vytvoriť prostredie, kde budú sociálne služby dostupné, kvalitné a prispôsobené potrebám obyvateľstva.

Viac informácií pre seniorov nájdete tu >>

Praktické tipy pre zlepšenie sociálnych služieb:

  1. Zapojte sa do participatívnych procesov: Vaše názory a skúsenosti môžu prispieť k zlepšeniu sociálnych služieb.
  2. Využívajte dostupné technológie: Digitálne nástroje môžu zefektívniť komunikáciu a zber spätnej väzby.
  3. Budujte komunitu: Spolupráca a vzájomná podpora sú kľúčové pre úspešný rozvoj sociálnych služieb.

V roku 2024 Nitriansky samosprávny kraj stavia na spolupráci a inováciách pri tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, ktorá má potenciál transformovať a zlepšiť sociálne prostredie v regióne. Angažovanosť komunity a zainteresovaných strán je základom pre úspech tohto podniku, ktorý smeruje k inkluzívnejšej a podpornejšej spoločnosti.

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj, Foto Pixabay

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...