Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Digitálna gramotnosť a digitálne zdravie: Kľúč k aktívnemu starnutiu na Slovensku?

Starnutie populácie so sebou prináša aj rastúci počet seniorov, ktorí čelia výzvam digitálneho sveta. Nedostatok digitálnych zručností môže viesť k ich vylúčeniu z benefitov, ktoré digitálne zdravie ponúka.

aaa

Čo je digitálne zdravie?

Digitálne zdravie je široký pojem, ktorý zahŕňa rôzne technológie a nástroje na podporu zdravia a well-beingu. Patrí sem napríklad eHealth (elektronické zdravotníctvo), telemedicína (poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku), teleošetrovateľstvo (monitorovanie a podpora pacientov na diaľku), mHealth (mobilné aplikácie pre zdravie), ako aj sociálne siete, veľké dáta a umelá inteligencia.

Aký je potenciál digitálneho zdravia?

Digitálne zdravie má potenciál transformovať zdravotnú starostlivosť a zlepšiť kvalitu života seniorov. Umožňuje im napríklad:

 • Získať prístup k informáciám o zdraví a službám z pohodlia domova.
 • Monitorovať svoje zdravie a dostávať spätnú väzbu od zdravotníckych pracovníkov na diaľku.
 • Zúčastňovať sa virtuálnych konzultácií s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi.
 • Využívať mobilné aplikácie na podporu zdravého životného štýlu.

Prečo je digitálna gramotnosť dôležitá?

Digitálna gramotnosť je kľúčová pre to, aby seniori mohli naplno využiť benefity digitálneho zdravia. Umožňuje im:

 • Kriticky hodnotiť informácie o zdraví z online zdrojov.
 • Využívať technológie na bezpečný a zodpovedný spôsob.
 • Komunikovať s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi online.
 • Chrániť svoje osobné údaje v online prostredí.

Aká je úroveň digitálnej gramotnosti seniorov na Slovensku?


Digitálna gramotnosť a digitálne zdravie: Kľúč k aktívnemu starnutiu na Slovensku?

Starnutie populácie so sebou prináša aj rastúci počet seniorov, ktorí čelia výzvam digitálneho sveta. Nedostatok digitálnych zručností môže viesť k ich vylúčeniu z benefitov, ktoré digitálne zdravie ponúka.

Čo je digitálne zdravie?

Digitálne zdravie je široký pojem, ktorý zahŕňa rôzne technológie a nástroje na podporu zdravia a well-beingu. Patrí sem napríklad eHealth (elektronické zdravotníctvo), telemedicína (poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku), teleošetrovateľstvo (monitorovanie a podpora pacientov na diaľku), mHealth (mobilné aplikácie pre zdravie), ako aj sociálne siete, veľké dáta a umelá inteligencia.

Aký je potenciál digitálneho zdravia?

Digitálne zdravie má potenciál transformovať zdravotnú starostlivosť a zlepšiť kvalitu života seniorov. Umožňuje im napríklad:

 • Získať prístup k informáciám o zdraví a službám z pohodlia domova.
 • Monitorovať svoje zdravie a dostávať spätnú väzbu od zdravotníckych pracovníkov na diaľku.
 • Zúčastňovať sa virtuálnych konzultácií s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi.
 • Využívať mobilné aplikácie na podporu zdravého životného štýlu.

Prečo je digitálna gramotnosť dôležitá?

Digitálna gramotnosť je kľúčová pre to, aby seniori mohli naplno využiť benefity digitálneho zdravia. Umožňuje im:

 • Kriticky hodnotiť informácie o zdraví z online zdrojov.
 • Využívať technológie na bezpečný a zodpovedný spôsob.
 • Komunikovať s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi online.
 • Chrániť svoje osobné údaje v online prostredí.

Aká je úroveň digitálnej gramotnosti seniorov na Slovensku?

Podľa štúdie Inštitútu pre verejné otázky z roku 2023 má len 38 % seniorov na Slovensku základné digitálne zručnosti. To znamená, že takmer dve tretiny z nich čelia ťažkostiam s využívaním technológií v bežnom živote, a to vrátane technológií pre zdravie.

Nízka digitálna gramotnosť seniorov nie je len náš problém.

Aké sú výzvy a príležitosti?

Hlavnými výzvami v oblasti digitálnej gramotnosti a digitálneho zdravia seniorov na Slovensku sú:

 • Nedostatok dát o digitálnej gramotnosti seniorov.
 • Nízke povedomie o problematike digitálnej gramotnosti seniorov.
 • Nedostatok programov na podporu digitálnej gramotnosti seniorov.

Medzi príležitosti patrí:

 • Využitie existujúcich vzdelávacích programov pre seniorov na integrovanie digitálnej gramotnosti.
 • Rozvoj nových programov na podporu digitálnej gramotnosti seniorov.
 • Zvýšenie povedomia o problematike digitálnej gramotnosti seniorov medzi verejnosťou a relevantnými aktérmi.
 • Podpora výskumu v oblasti digitálnej gramotnosti a digitálneho zdravia seniorov.

Digitálna gramotnosť a digitálne zdravie sú kľúčové pre aktívne starnutie a zlepšenie kvality života seniorov na Slovensku. Je potrebná komplexná stratégia na podporu digitálnej gramotnosti a digitálneho zdravia seniorov, ktorá by zahŕňala zvyšovanie povedomia, rozvoj vzdelávacích programov, podporu výskumu a koordináciu aktérov na miestnej a regionálnej úrovni.

Zdroje:

 1. základné digitálne zručnosti [online]
 2. Slovenská realita [online] digitálna zručnosť seniorov

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...