Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Peter Pellegrini: Prečo ho voliť? Päť dôvodov prečo ho voliť za prezidenta 2024

Peter Pellegrini: Päť dôvodov prečo ho voliť za prezidenta 2024. Peter Pellegrini ako prezident predstavuje šancu pre Slovensko zvoliť si cestu progresu, stability a inovácie. Dnes sa rozhoduje o budúcnosti našej krajiny. Je dôležité, aby sme si vybrali lídra, ktorý dokáže čeliť výzvam s predstavivosťou, odhodlaním a schopnosťou spájať ľudí okolo spoločných cieľov. V týchto voľbách máme možnosť rozhodnúť o smerovaní našej krajiny. Nezmeškajme túto príležitosť podporiť kandidáta, ktorý stojí za lepšie Slovensko.

Peter Pellegrini. Päť dôvodov prečo ho voliť za prezidenta 2024

 1. Osobná integrita a nezávislosť: Peter Pellegrini je človek s vysokou mierou osobnej integrity a politickou nezávislosťou. Peter Pellegrini nie je vnímaný ako politik, ktorý by slepo nasledoval pokyny alebo bol nadmerne ovplyvňovaný externými záujmami, čo ho odlišuje od iných kandidátov a ukazuje jeho schopnosť prijímať rozhodnutia založené na vlastnom presvedčení a uvážení.
 2. Schopnosť spájať a upokojoval vášne: Peter Pellegrini má jedinečnú schopnosť utlmiť politické vášne a spájať rôzne názorové skupiny pre spoločné dobro. Táto vlastnosť je kľúčová v politickom prostredí, kde polarizácia a konflikty často bránia efektívnemu riešeniu problémov.
 3. Podpora slovenského vlastenectva a kultúrnych hodnôt: Peter Pellegrini je politik, ktorý má hlboké slovenské vlastenectvo a hrdosť na slovenské kultúrne dedičstvo. Jeho účasť na podujatiach zameraných na podporu slovenskej identity a tradícií, ako sú SNP ale aj Slovenské národné slávnosti v zahraničí, na ktorých sa osobne zúčastňuje už roky.
 4. Prístup k riešeniu problémov: Peter Pellegrini je pragmatický a efektívny prístup k riešeniu problémov, ktorý sa prejavil pri jeho vedení vlády. Jeho schopnosť trpezlivo počúvať rôzne strany a vytvárať racionálne, vyvážené rozhodnutia je prezentovaná ako dôležitá vlastnosť pre prezidentského kandidáta.
 5. Ochrana pracovných práv a podpora pracujúcich: Peter Pellegrini cíti silný záväzok v oblasti sociálnej spravodlivosti a ochrany práv pracujúcich. Peter Pellegrini sa ukázal ako obhajca moderných pracovných práv, ktorý stojí na strane zamestnancov a zasahuje proti neprimeraným požiadavkám zo strany zamestnávateľov.

Prečo budem voliť Petra Pellegriniho za prezidenta v roku 2024. Braňo Ondruš, štátny tajomník MPSVaR SR

Peter Pellegrini: Líder pre moderné Slovensko

V časoch, keď Slovensko kráča po ceste plnej výziev a príležitostí, hľadáme lídra, ktorý dokáže viesť krajinu s istotou, rozvahou a vizionárskym pohľadom do budúcnosti. Peter Pellegrini predstavuje práve takúto osobnosť – človeka s jasnou víziou pre Slovensko, ktoré stojí pevne na základoch demokracie, sociálnej spravodlivosti a ekonomického rozvoja. Jeho prístup k politike a schopnosti, ktoré preukázal ako premiér, naznačujú, že má všetky predpoklady stať sa prezidentom, ktorý dokáže Slovensku priniesť svetlejšiu budúcnosť.

Skúsenosti, ktoré hovoria samy za seba

Peter Pellegrini nie je nováčikom na politickom poli. Jeho kariéra a postoj k výzvam, s ktorými sa Slovensko stretáva, ukazujú, že ide o človeka s hlbokým pochopením štruktúrnej dynamiky našej spoločnosti a potrieb občanov. Modernizácia slovenskej ekonomiky, podpora inovácií a technologického pokroku boli vždy v centre jeho záujmu. Jeho snaha o rozvoj digitálnej infraštruktúry a podpora vzdelávania v IT sektore sú príkladmi, ako chce Slovensko posunúť vpred v digitálnej ére.

Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a líder strany Hlas-SD, oficiálne oznámil svoju kandidatúru na prezidenta SR v prezidentských voľbách 2024. Tu sú niektoré z argumentov, ktoré jeho zástancovia uvádzajú:

 1. Dôvera ľudí: Pellegrini zdôrazňuje, že prezident musí byť osobou, ktorej ľudia dôverujú a na koho sa môžu spoľahnúť v ťažkých chvíľach. Jeho vízia je, aby prezident nebol len koaličným alebo opozičným, ale aby spájal krajinu a požíval úctu aj v zahraničí.
 2. Úloha prezidenta: Pellegrini nesúhlasí s koncepciou prezidenta ako protiváhy voči vláde. Podľa neho je to nepochopenie skutočnej úlohy prezidenta. Má byť zástupcom ľudí na najvyššom poste v štáte a spájať krajinu.
 3. Zahraničná politika: Ak by bol zvolený, Pellegrini by presadzoval suverénnu zahraničnú politiku, ktorá by obhajovala slovenské národnoštátne záujmy. Zároveň by Slovensko zostalo pevnou súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
 4. Starostlivosť o občanov: Jeho víziou je silný a starostlivý štát, ktorého centrom pozornosti je človek od narodenia až po dôstojnú starobu. Chce podporovať sociálne spravodlivú spoločnosť, ktorá pomáha slabším, starším, chorým a odkázaným.
 5. Politická kultúra a jednota: Pellegrini apeluje na politickú kultúru a jednotu národa. Verí, že predvolebná kampaň by mala byť dôstojná a primeraná najvyššej ústavnej funkcii.

Ak by Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby, vzdal by sa funkcie predsedu Národnej rady. Jeho prípadného nástupcu na čele strany by navrhol zo súčasného najužšieho vedenia Hlasu-SD.

Peter Pellerini Preco ho volit Pat dovodov preco ho volit za prezidenta 2024 strngnutie loom.sk

Vizionár v čele štátu

V roku 2024, keď technológia a inovácie formujú základné stĺpy ekonomík úspešných krajín, potrebujeme prezidenta, ktorý rozumie týmto trendom a vie ich využiť v prospech Slovenska. Peter Pellegrini ukázal, že má strategické myslenie potrebné na to, aby krajinu naviedol na cestu rastu založeného na vedomostiach a inováciách.

Empatia a sociálna spravodlivosť

Jednou z najvýraznejších vlastností Petra Pellegriniho je jeho empatia voči občanom Slovenska a zameranie na sociálnu spravodlivosť. Jeho angažovanosť v otázkach ochrany pracovných práv a podpora sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva svedčí o jeho záväzku k zabezpečeniu dôstojných životných podmienok pre všetkých.

Úloha Slovenska v Európe a svete

V medzinárodnom kontexte Pellegrini podporuje aktívnu úlohu Slovenska v Európskej únii a iných medzinárodných organizáciách. Jeho presvedčenie o dôležitosti spolupráce a dialógu na medzinárodnej úrovni je kľúčové pre zabezpečenie stability, mieru a prosperitu nielen na Slovensku, ale v celej Európe.

Kampaň zameraná na budúcnosť

Pellegriniho prezidentská kampaň nie je len o súčasných výzvach, ale najmä o budúcnosti Slovenska. Jeho sľubom je viesť krajinu s odvahou, otvorenosťou a predanosti ideálom, ktoré môžu Slovensko posunúť do pozície vedúcej krajiny v oblastiach ako inovácie, vzdelávanie a ekologická udržateľnosť.

Peter Pellerini Preco ho volit Pat dovodov preco ho volit za prezidenta 2024 podanie ruk loom.sk

Kritici Petra Pellegriniho, ktorý kandiduje na prezidenta Slovenskej republiky v prezidentských voľbách 2024, vyjadrujú niekoľko názorov:

 1. Politická kariéra z núdze: Kritici tvrdia, že Pellegrini sa stal kandidátom z núdze. Jeho politická kariéra nebola vždy prvou voľbou, a teraz sa pokúša nájsť východisko zo slepej uličky, do ktorej sa dostal po minuloročných voľbách. V skutočnosti je Peter Pellegrini skutočný politický líder, ktorý správne pochopil, čo sociálne demokraticky vedená krajina potrebuje – medzinárodne akceptovaného prezidenta, ktorý ľudí spája.
 2. Rezignácia na politické ambície: Kandidatúra na prezidenta nie je vrcholom politickej kariéry, ale skôr rezignáciou na politické ambície. Pellegriniho osud v politike nebol vždy priaznivý, a prezidentský post by mu umožnil zostať v politike bez aktívneho zapájania sa. Vzhľadom na fakt, že prezident Slovenskej republiky je najvyššia ústavná funkcia v krajine, na ktorú v minulosti neúspešne ašpiroval aj viacnásobný premiér Róbert Fico, je tento argument skôr politickým marketingom, ako reálnym a vecným argumentom.
 3. Výhrady k jeho kampani: Kritici upozorňujú na niektoré aspekty jeho kampane, ako napríklad retušované fotografie na billboardoch, ktoré pôsobia neprirodzene. Vzhľadom na fakt, že vo svete moderných technológií používa počítač, mobil a aplikácie každý, je to štandardná súčasť oboch kampaní ako Pellegriniho, tak aj Korčoka. Korčokov najväčší transparentný darca je firma, ktorá skončila v minulom roku v účtovnej strate a na takýto dar reálne nemala zdroje. Preto je hovoriť o výhradách kampane Pellegriniho veľmi jednostranné, skôr je potrebné hovoriť o netransparentnom finančnom pozadí kampane Korčoka.
 4. Väzby na premiéra Fica: Ivan Korčok, ďalší prezidentský kandidát, kritizoval Pellegriniho za jeho väzby na premiéra Roberta Fica. Tento aspekt sa stal témou aj v ich spoločnej debate. Áno Pellegriniho podporil jeho vlastný premiér a bývalý stranícky kolega. Bol to práve Pellegrini, ktorý sa ako sociálne demokratický premiér tejto krajiny výrazne dištancoval od časti pozadia premiéra Fica a založil si vlastnú stranu, ktorá vo voľbách ako nováčik výrazne uspela.
 5. Podpora zo strany Smeru: Niektorí kritici z opozície vyjadrujú obavy, že Pellegriniho víťazstvo by mohlo viesť ku koncu strany Hlas. Víťazstvo Pellegriniho vo voľbách na prezidenta v roku 2024 bude viesť k ďalšiemu rozvoju strany HLAS – SD, v strane dostanú príležitosť mladí sociálni demokrati a títo budú krajinu úspešne viesť najbližšie štvrťstoročie.

Celkovo je Pellegriniho kandidatúra na prezidenta predmetom rôznych názorov a diskusií, a jeho kritici poukazujú na viaceré aspekty jeho politického pôsobenia.

Peter Pellerini Preco ho volit Pat dovodov preco ho volit za prezidenta 2024 volim loom.sk

Peter Pellegrini: Garancia stabilných vzťahov so susednými štátmi, EÚ aj medzinárodnými organizáciami

V dnešnej dobe, keď sa Slovensko a jeho susedia zameriavajú na rôzne politické, ekonomické a sociálne výzvy, je dôležité hľadať inšpiráciu a porovnávať prístupy k riešeniu týchto problémov. Nasledujúce odseky ponúkajú prehľad prístupov a iniciatív, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre Slovensko v kontexte prezidentskej kampane Petra Pellegriniho.

Príklady inovácií a progresu

 • Česko sa v posledných rokoch profiluje ako centrum startupovej kultúry a technologických inovácií v Európe. Praha nie je len historickým, ale aj moderným mestom plným mladých podnikateľov a inovátorov. Projekt “CzechInvest” je príkladom vládneho úsilie podporovať technologické startupy a zahraničné investície do vysoko technologických odvetví.
 • Poľsko sa zameriava na rozvoj svojho vzdialeného pracovného trhu, čím reaguje na globálne trendy v oblasti práce. Vláda spustila iniciatívy na podporu digitálnej gramotnosti a flexibilných pracovných podmienok, aby uľahčila prístup k novým formám zamestnania.
 • Maďarsko investuje do svojho vzdelávacího systému s cieľom prilákať viac študentov do STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) oborov. Tieto kroky sú dôležité pre budovanie základov inovačnej ekonomiky.
 • Rakúsko je lídrom v oblasti udržateľného rozvoja a ekologických technológií. Viedeň, s jej komplexnými programami na znižovanie uhlíkovej stopy a podporu zelenej energie, predstavuje príklad, ako môže mesto efektívne kombinovať ekonomický rast s ochranou životného prostredia.
 • Európska únia ako celok sa zaviazala k ambicióznemu zelenému dohodnutiu, ktorého cieľom je urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Tento plán zahŕňa rozsiahle investície do zelenej energie, udržateľnej dopravy a obnovy biologickej rozmanitosti.
Peter Pellerini Preco ho volit Pat dovodov preco ho volit za prezidenta 2024 loom.sk 1

Globálna perspektíva

 • Spojené štáty vedú v oblasti technologických inovácií a digitálnej ekonomiky, čo môže slúžiť ako inšpirácia pre Slovensko, ako vytvoriť prostredie podporujúce podnikanie a inovácie.
 • Ázia, najmä Čína a Južná Kórea, ukázala význam rýchlej adaptácie na nové technológie a efektívneho zavádzania inovačných riešení vo výrobe, vzdelávaní a verejnej správe. Využitie umelej inteligencie, robotiky a internetu vecí (IoT) v týchto krajinách posúva hranice toho, čo je technologicky možné, a ukazuje cestu k transformácii tradičných odvetví na moderné, efektívnejšie systémy.
 • V tomto globálnom kontexte Peter Pellegrini a jeho vízia pre Slovensko môžu nájsť inšpiráciu a príklady dobrých praxí z rôznych častí sveta. Adaptoval by môžu technologické inovácie a digitálnu ekonomiku zo Spojených štátov, integroval by efektívne využitie nových technológií z Ázie a zároveň by sa zaviazal k ekologickej udržateľnosti a digitálnej transformácii v duchu európskych iniciatív. Toto globálne perspektívne myslenie by pomohlo Slovensku nielen udržať krok s najnovšími trendmi a inováciami, ale aj aktívne formovať budúcnosť v súlade so svojimi hodnotami a ambíciami.

Prečo ísť voliť Petra Pellegriniho za prezidenta 2024? Volebná účasť je základ demokratického Slovenska

Existuje viacero dôvodov, prečo je vysoká volebná účasť v prezidentských voľbách dôležitá pre demokratickú spoločnosť na Slovensku:

Legitimita prezidenta: Prezident je priamo volený zástupca ľudu, a preto je dôležité, aby jeho mandát bol silný a aby ho vnímala ako legitímneho lídra väčšina obyvateľstva. Vysoká volebná účasť posilňuje legitimitu prezidenta a jeho autoritu.

Reprezentatívnosť: Prezident by mal reprezentovať vôľu a záujmy celého národa, nie len úzkej skupiny ľudí. Vysoká volebná účasť dáva väčšiu šancu, že prezident bude skutočne reprezentovať rôznorodosť spoločnosti a jej názory.

Zodpovednosť: Prezident je zodpovedný voči ľuďom, ktorí ho zvolili. Vysoká volebná účasť zvyšuje tlak na prezidenta, aby sa zodpovedal za svoje činy a aby sa riadil vôľou ľudu.

Stabilita: Prezidentské voľby sú dôležitou súčasťou demokratického systému. Vysoká volebná účasť prispieva k stabilite politického systému a k posilneniu demokracie.

Zapojenie občanov: Voľby sú príležitosťou pre občanov, aby sa aktívne podieľali na riadení štátu a aby vyjadrili svoj názor na dôležité otázky. Vysoká volebná účasť je znakom zdravej a aktívnej občianskej spoločnosti.

Peter Pellerini Preco ho volit Pat dovodov preco ho volit za prezidenta 2024 vollim 2 loom.sk

Dôležitosť prezidentskej funkcie: Prezident má na Slovensku pomerne silné kompetencie, a preto je dôležité, aby túto funkciu zastával človek, ktorý má podporu väčšiny obyvateľstva.

Motivácia pre politikov: Vysoká volebná účasť môže motivovať politikov, aby sa viac venovali riešeniu problémov, ktoré trápia ľudí, a aby sa snažili získať ich podporu.

Odkaz pre svet: Vysoká volebná účasť je pre svet signálom, že Slovensko je zdravá a fungujúca demokracia.

Bez ohľadu na to, koho voliči volia, dôležité je, aby sa zúčastnili na voľbách a vyjadrili svoj názor. Aj keď nemusia súhlasiť s žiadnym z kandidátov, ich účasť na voľbách je dôležitým prejavom občianskej zodpovednosti a prispieva k posilneniu demokracie.

Nízka volebná účasť môže viesť k rôznym negatívnym následkom, ako napríklad k oslabeniu legitimity prezidenta, k zníženiu reprezentatívnosti a zodpovednosti, k politickej nestabilite a k apatii voči verejným veciam.

Je preto dôležité, aby sa ľudia na Slovensku aktívne zúčastňovali na prezidentských voľbách a aby si uvedomili dôležitosť svojho hlasu.

Nesmieme sa prestať zaujímať o dianie v spoločnosti

Ak sa ľudia prestanú zaujímať o dianie v spoločnosti a nebudú chodiť na voľby prezidenta v Slovenskej republike, môže to mať viacero negatívnych následkov:

Oslabenie demokracie: Demokracia funguje len vtedy, ak sa na nej aktívne podieľajú občania. Ak sa ľudia prestanú zaujímať o politiku a nebudú voliť, oslabí sa demokratický systém a môže sa stať náchylnejším na rôzne hrozby, ako napríklad populizmus, autoritárstvo a korupcia.

Nárast politickej apatie: Ak sa ľudia nebudú zúčastňovať na voľbách, môže to viesť k nárastu politickej apatie a k pocitu, že ich hlas nemá žiadny význam. To môže ďalej oslabiť demokraciu a znížiť záujem o riešenie spoločenských problémov.

Peter Pellerini Preco ho volit Pat dovodov preco ho volit za prezidenta 2024 vollim 3 loom.sk

Vzostup extrémizmu: Nízka volebná účasť môže uľahčiť vzostup extrémnych politických strán a hnutí, ktoré sa snažia osloviť frustrovaných a apatických voličov. Tieto strany a hnutia často ponúkajú jednoduché riešenia komplexných problémov a šíria nenávisť a strach.

Oslabenie legitimity prezidenta: Prezident je priamo volený zástupca ľudu, a preto je dôležité, aby jeho mandát bol silný a aby ho vnímala ako legitímneho lídra väčšina obyvateľstva. Ak sa volebných volieb zúčastní len malý počet ľudí, oslabí sa legitimita prezidenta a jeho autorita.

Zhoršenie kvality politického rozhodovania: Ak sa ľudia nebudú zúčastňovať na voľbách, politici nebudú mať taký silný tlak, aby sa zodpovedali za svoje činy a aby sa riadili vôľou ľudu. To môže viesť k zhoršeniu kvality politického rozhodovania a k zanedbávaniu dôležitých spoločenských problémov.

Zníženie medzinárodnej prestíže: Nízka volebná účasť môže poškodiť medzinárodnú prestíž Slovenska a môže ho vykresliť ako nestabilnú a nefungujúcu demokraciu.

Je preto dôležité, aby sa ľudia na Slovensku aktívne zúčastňovali na politickom živote a aby chodili na voľby prezidenta. Ich účasť na voľbách je dôležitým prejavom občianskej zodpovednosti a prispieva k posilneniu demokracie.

Ak sa ľudia prestanú zaujímať o dianie v spoločnosti a nebudú chodiť na voľby, môže to mať vážne následky pre budúcnosť Slovenska.

Aké sú reálne kompetencie prezidenta Slovenskej republiky?

Prezident Slovenskej republiky má pomerne silné kompetencie v porovnaní s prezidentmi v iných parlamentných demokraciách. Jeho právomoci sa dajú rozdeliť do troch kategórií:

1. Kompetencie v oblasti zahraničnej politiky:

 • Prezident zastupuje Slovenskú republiku navonok.
 • Dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy.
 • Vymenúva a odvoláva veľvyslancov.
 • Môže udeľovať amnestie a milosti.

2. Kompetencie v oblasti vnútornej politiky:

 • Vymenúva predsedu vlády a na návrh predsedu vlády ostatných členov vlády.
 • Môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak táto do 30 dní od vyslovenia nedôvery vláde nevytvorí novú vládu.
 • Má právo veta, ktoré môže Národná rada Slovenskej republiky prelomiť trojpätinovou väčšinou hlasov.
 • Môže vyhlásiť mimoriadny stav alebo vojnový stav.
 • Je vrchným veliteľom Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Peter Pellerini Preco ho volit Pat dovodov preco ho volit za prezidenta 2024 vollim 4 loom.sk

3. Kompetencie v oblasti justície:

 • Vymenúva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sudcov ostatných súdov a prokurátorov.
 • Môže udeľovať amnestie a milosti.

Okrem týchto kompetencií má prezident aj niektoré iné právomoci, napríklad:

 • Môže sa obracať na Národnú radu Slovenskej republiky s prejavom.
 • Môže podávať návrhy na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
 • Môže udeľovať štátne vyznamenania.

Je dôležité poznamenať, že prezident nie je absolútnou autoritou. Jeho právomoci sú obmedzené ústavou a ostatnými zákonmi. V praxi je prezidentská funkcia do značnej miery závislá od politickej situácie v krajine a od spolupráce s ostatnými ústavnými orgánmi.

Aké kompetencie prezident naopak nemá?

Existuje viacero kompetencií, ktoré prezident Slovenskej republiky nemá, ale verejne sa mu nesprávne prisudzujú:

1. Priame riadenie vlády: Prezident nemá žiadnu priamu moc nad vládou. Vláda je zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky a prezident ju nemôže odvolať z funkcie.

2. Schvaľovanie zákonov: Prezident nemá právo veta na zákony schválené Národnou radou Slovenskej republiky. Môže ich len vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, ale Národná rada Slovenskej republiky môže jeho veto prelomiť trojpätinovou väčšinou hlasov.

3. Zasahovanie do súdnictva: Prezident nemôže zasahovať do práce sudcov. Sudcovia sú nezávislí a viazaní len ústavou a zákonmi.

4. Určovanie politického smerovania krajiny: Prezident nemá žiadnu priamu moc nad politickým smerovaním krajiny. Toto je úlohou vlády a Národnej rady Slovenskej republiky.

5. Vyšetrovanie trestných činov: Prezident nemá žiadne kompetencie v oblasti vyšetrovania trestných činov. Toto je úlohou orgánov činných v trestnom konaní.

6. Vedenie kampaní za politické strany: Prezident by sa nemal angažovať v kampaniach za politické strany. Jeho funkcia by mala byť apolitická.

Peter Pellerini Preco ho volit Pat dovodov preco ho volit za prezidenta 2024 vollim 5 loom.sk

Okrem týchto kompetencií sa prezidentovi nesprávne prisudzuje aj niekoľko ďalších právomocí, napríklad:

 • Prezident nemôže vyhlásiť referendum.
 • Prezident nemôže rozpustiť parlament bez vážneho dôvodu.
 • Prezident nemôže vymenovať sudcov bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.

Je dôležité, aby si verejnosť uvedomila, že prezident má len tie kompetencie, ktoré mu sú priznané ústavou a ostatnými zákonmi. Nesprávne prisudzovanie kompetencií prezidentovi môže viesť k oslabeniu demokracie a k zneužitiu jeho funkcie.

Prečo je Peter Pellegrini lepší kanditát na prezidenta v 2024 ako Ivan Korčok?

Prečo je Ivan Korčok ako kandidát na prezidenta 2024 sklamaním?

Prečo by mal byť Peter Pellegrini zvolený za prezidenta Slovenskej republiky?

Peter Pellegrini predstavuje vizionárskeho lídra s dôrazom na modernizáciu ekonomiky, podporu inovácií a technologického pokroku, a zároveň si udržiava silný zmysel pre sociálnu spravodlivosť a empatiu. Jeho skúsenosti a prístup k politike naznačujú, že je schopný viesť Slovensko smerom k prosperite a stabilite.

Aké sú kľúčové prvky Pellegriniho kampane?

Kľúčovými prvkami jeho kampane sú zameranie na modernizáciu slovenskej ekonomiky, podpora vzdelávania a inovácií, a tiež rozvoj udržateľnejšej a ekologickejšej spoločnosti. Pellegrini tiež kládol dôraz na dôležitosť európskej a medzinárodnej spolupráce.

Ako môže Pellegriniho vízia ovplyvniť Slovensko na medzinárodnej úrovni?

Pellegriniho vízia môže posilniť postavenie Slovenska na medzinárodnej scéne prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do európskych a globálnych diskusií o inováciách, technológii a udržateľnom rozvoji. Jeho zameranie na spoluprácu a dialóg môže tiež pomôcť Slovensku stať sa dôležitým hráčom v riešení globálnych výziev.

Zdroje:

 1. Peter Pellegrini [online] – Internetová stránka prezidentskej kampane 2024
 2. SME [online] – Pellegrini potvrdil, že bude kandidovať za prezidenta
 3. Hlavný denník [online] – Novoročný príhovor predsedu NR SR Petra Pellegriniho (VIDEO)
 4. Aktuality [online] – Peter Pellegrini bude financovať kampaň z príspevku Hlasu-SD a z darov od podporovateľov
 5. Facebook [online] – Profil prezidentského kandidáta na Facebook
 6. Aktuality [online] – Peter Pellegrini tvrdí, že ho kritika z Česka na kroky Ficovej vlády prekvapila
 7. Denník N [online] – Korčok a Pellegrini spolu debatovali na Markíze
 8. RTVS [online] – Dôvodov, prečo by Fico nechcel, aby bol Pellegrini prezidentom, je viac. Politológ Lenč zhodnotil priebeh kampane
 9. Denník N [online] – Prezidentská debata: Korčok kritizoval Pellegriniho za let na míting, duel bol výrazne dynamickejší ako pred 1. kolom
 10. E15.cz [online] – Peter Pellegrini má vládě zajistit klid na práci. Názory a program prezidentského kandidáta
 11. Aktuality [online] – Prezidentské voľby 2024: Ivan Korčok predstavil tri princípy zahraničnopolitického pôsobenia
 12. SME [online] – Výsledky volieb 2024: Pellegrini varuje pred zvolením Korčoka za prezidenta (SME Minúta)
 13. Euractiv [online] – Pellegrini v Bruseli vysvetľoval, čo sa udialo na Slovensku
 14. Pravda [online] – Pellegrini: Spolupráca s Čínou je o rozvoji, nejde proti EÚ
 15. Úrad vlády [online] – P. Pellegrini: EÚ a NATO sú významnými piliermi bezpečnosti a prosperity

Foto: Facebook Peter Pelegrini / Video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...