Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Smutná správa: Zomrel obľúbený profesor a politológ Jozef Lysý

BRATISLAVA – Slovenskú vedu a školstvo zasiahla smutná správa. Profesor a jedna z popredných osobností politológie na Slovensku, Jozef Lysý, CSc., nás navždy opustil v nedeľu 30. júna vo veku 74 rokov. Len pred pár dňami získal významné ocenenie Humanista roka.

Život a kariéra

Jozef Lysý sa narodil v Spišskej Belej v roku 1950. Politológiu a sociológiu študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr aj pôsobil. Po ukončení štúdií začal svoju kariéru na Matematicko-fyzikálnej fakulte, neskôr prešiel na Filozofickú a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského. Jeho odborný záujem sa sústredil na systémy myslenia o politike od najstarších čias až po súčasnosť, pričom osobitnú pozornosť venoval modernej politike v liberálnej spoločnosti a krízam verejných autorít.

Významný pedagóg a vedec

Okrem vedeckej činnosti sa venoval aj pedagogike. Prednášal na viacerých univerzitách vrátane Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej školy sociálnych a politických vied v Kolíne. V akademickom prostredí pôsobil takmer pol storočia.

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) o ňom píše: „Rozvíjal v ňom svoju lásku k dejinám politickej filozofie a filozofii dejín a stal sa významným predstaviteľom slovenskej politickej filozofie, ktorý nestratil teoretický filozofický nadhľad a úspešne sa vyhýbal ideologickým zjednodušeniam.“ Bývalý študent Peter na neho spomína s láskou: „Profesor Jozef Lysý, laureát ceny Cecil roka pre najobľúbenejšieho pedagóga Pedagogickej fakulty UK, vedúci aj mojej diplomovej práce. Milý a priateľský, vždy s úsmevom v každom okamihu, kedy sme sa stretli. Je mi ľúto, že sa nám už nepodarí stretnúť naživo,“ píše so žiaľom na srdci.

Odpočívaj v pokoji priateľ náš.

Ocenenie Humanista roka

Jozef Lysý aktívne spolupracoval so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave. Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov, mu za jeho vedeckú a pedagogickú činnosť udelila čestný titul Humanista roka 2024. Ocenili u neho najmä dlhodobé vytváranie podmienok a priestoru pre kultivovanú výmenu názorov a rešpekt k názorom iných, za obhajobu práva všetkých ľudí na šťastný a dôstojný život a za propagáciu a obhajobu humanistických hodnôt na Slovensku.

1719830688 zomrel profesor jozef lysy pochadzal zo spisskej belej patril medzi popredne osobnosti slovenskej politologie
Foto: Jozef Lysý na fotke vľavo. Zdroj: študenti katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK

Obľúbený a vážený

Dojemné slová na rozlúčku mu zanechala aj Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UK: „Profesor Lysý bol obľúbený a vážený medzi študentami i kolegami. Svojou odbornosťou, priateľským prístupom a nezištnou pomocou si získal srdcia mnohých z nás. Bude nám všetkým nesmierne chýbať, jeho odkaz zostane navždy v našich mysliach a srdciach.“

Jozef Lysý zanechal za sebou významný odkaz v slovenskej politologickej komunite. Jeho práca a osobnosť budú chýbať nielen jeho študentom a kolegom, ale aj celej akademickej obci.

Hranica medzi rodinou a priateľom sa v prípade veľkých osobností často stráca

Priatelia Jožka Lysého sa o ňom už počas života vyjadrovali často v superlatívoch, svojou osobnosťou spájal ľudí. Videl a hľadal v nich to dobré.

Braňo Ondruš píše:  „… ,bol však zároveň zábavný a príjemný spoločník, obetavý manžel i otec, skvelý priateľ, ktorý nikdy nezaváhal, keď bolo treba pomôcť. Za vyše 30 rokov nášho priateľstva mi nikdy nedal pocítiť generačný rozdiel medzi nami, nešetril rozumnými radami, ale nielenže ma nikdy nepoučoval, ale vždy mi dával najavo, že ho moje názory zaujímajú a moje postoje rešpektuje. Pedagóg a vychovávateľ telom i dušou, ktorého učiteľstvo charakterizoval partnerský vzťah s mladými ľuďmi.“

Milan Krno začína svoj smutný text: „Už rúbu z nášho lesa,“ smutne skonštatoval ktosi po pohrebe našej spoločnej priateľky Katky Gerecovej, ktorá náhle zomrela začiatkom tohto roka. Na kare nechýbal ani Jožko Lysý. „Opäť sme sa tak fajne porozprávali, o živote, spoločnosti, budúcnosti a o vesmíre…“ zaspomínala si včera Anka Čemická. Kto mohol tušiť, že sekera osudu zatne 30. júna týmto smerom? A znovu nečakane.

Ľavica stratila veľkú osobnosť našej doby, je na nás aby sa nezabudla.

Zdroje:

zoznam.sk – SMUTNÁ SPRÁVA Nečakane zomrel obľúbený PROFESOR a známy POLITOLÓG! Len pred pár dňami získal významné ocenenie

presovak.sk – Zomrel profesor Jozef Lysý. Pochádzal zo Spišskej Belej, patril medzi popredné osobnosti slovenskej politológie

fedu.uniba.sk – Dňa 30. júna 2024 nás navždy opustil prof. Jozef Lysý

noveslovo.eu – Jožko, už rúbu z nášho lesa

branoondrus.sk – Za Jožkom Lysým

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...