Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

ACCORD veľký projekt STU: Inovácia vedie cestu slovenského vysokého školstva

ACCORD je projekt STU v Bratislave. V kontexte rýchlo sa meniaceho svetového výskumu a vývoja, Slovensko zaujíma výnimočnú pozíciu vďaka projektu ACCORD. Tento projekt nie je len o číslach a financiách; je to symbol inovácie, spolupráce a ambície vedúcej slovenské vysoké školstvo k novým výškam v roku 2024.

ACCORD. Úspech v medzinárodnom meradle

Vzhľadom na súčasnú globálnu konkurenciu je medzinárodná spolupráca pre univerzity nielen výhodná, ale nevyhnutná. Projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation v preklade Rozvoj univerzitných kapacít a kompetencií v oblasti výskumu, vývoja a inovácií) je vynikajúcim príkladom, ako strategické partnerstvá môžu významne prispieť k zlepšeniu výskumných kapacít a vývojových kompetencií. Zapojenie Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského do európskych a globálnych akademických sietí je kľúčové pre zabezpečenie ich vedúcej pozície v oblasti inovácií.

ACCORD, Projekt EÚ (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation)

S celkovými nákladmi dosahujúcimi 130 miliónov eur, projekt ACCORD jasne signalizuje, že investícia do vzdelávania a výskumu je investíciou do budúcnosti. Tento krok znamená nielen zlepšenie fyzických kapacít a infraštruktúry, ale aj posilnenie akademického personálu a študentov prostredníctvom nových príležitostí a zdrojov.

Vysoko kvalitné vzdelávanie a príprava študentov na trh práce sú neoddeliteľnou súčasťou misie slovenských univerzít. Vďaka projektu ACCORD a podobným iniciatívam sú absolventi lepšie vybavení na to, aby sa stali lídrami vo svojich oboroch, čím prispievajú nielen k slovenskej ekonomike, ale aj k vedeckej a technologickej komunite na celom svete.

ACCORD velky projekt STU Inovacia vedie cestu slovenskeho vysokeho skolstva loom.sk 1

Rozvoj a autonómia univerzít

Modernizácia a rozvoj infraštruktúry sú nevyhnutné pre udržanie konkurencieschopnosti a kvality výskumu. Projekty ako ACCORD otvárajú cestu k väčšej autonómii univerzít, umožňujúc im lepšie riadiť svoje zdroje, rozhodovať o strategických smeroch a zefektívňovať svoje procesy. Takto môžu univerzity rýchlejšie reagovať na meniace sa požiadavky akademického a výskumného prostredia.

Posilnenie medzinárodných väzieb

Úzka spolupráca s európskymi a medzinárodnými partnermi je ďalším dôležitým aspektom projektu ACCORD. Tieto partnerstvá otvárajú dvere pre výmenu študentov, spoločné výskumné projekty a akademické mobility, ktoré sú zásadné pre získanie nových poznatkov a perspektív.

Legislatívne zmeny a podpora vlády

Podpora zo strany vlády a relevantných ministerstiev je kritická pre úspech akýchkoľvek akademických iniciatív. Legislatívne zmeny, ktoré smerujú k posilneniu autonómie a infraštruktúry univerzít, sú kľúčové pre ich udržateľný rozvoj a inováciu. Projekt ACCORD je príkladom, ako vládna podpora môže slúžiť ako katalyzátor pre akademickú excelentnosť.

Kontinuálne vzdelávanie a adaptácia

V rámci projektu ACCORD a iných podobných iniciatív je dôležité zdôrazniť potrebu kontinuálneho vzdelávania a adaptácie na nové technológie a metodológie. Týmto spôsobom môžu univerzity udržať krok s rýchlo sa meniacim svetom a pripraviť študentov na budúce výzvy.

ACCORD velky projekt STU Inovacia vedie cestu slovenskeho vysokeho skolstva vyskum loom.sk

Projekt ACCORD symbolizuje novú éru pre slovenské vysoké školstvo, v ktorej inovácia, medzinárodná spolupráca a kvalitné vzdelávanie tvoria základný kameň úspechu. V roku 2024 je jasné, že Slovensko sa vydalo na cestu, ktorá by mohla v budúcnosti definovať jeho pozíciu ako lídera v oblasti vedy a technológie na európskej a svetovej scéne.

Pri hľadaní príkladov a skúseností z oblasti akademického výskumu a inovácií na Slovensku a v susedných krajinách, ako sú Česko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko, je užitočné zamieriť na oficiálne univerzitné webové stránky, spravodajské portály a publikácie medzinárodných organizácií. Napríklad:

 1. Európska komisia (ec.europa.eu): Pre príklady financovania výskumu a inovácií v rámci Európskej únie.
 2. CORDIS (cordis.europa.eu): Portál Európskej komisie pre výsledky výskumných a inovačných projektov.
 3. Horizont Európa (horizoneurope.eu): Prehľad programov a projektov financovaných EU v oblasti vedy a inovácií.
 4. Národné výskumné, vývojové a inovačné kancelárie v jednotlivých krajinách (napr. Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko), ktoré často zverejňujú úspešné prípadové štúdie a projekty na svojich oficiálnych webových stránkach.
 5. Science Business (sciencebusiness.net): Pre správy o inováciách, výskume a politike vedy na európskej a globálnej úrovni.

STU je budúcnosť.

Čo je projekt ACCORD a aké sú jeho hlavné ciele?

Projekt ACCORD je najväčší akademický investičný projekt na Slovensku, zameraný na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií v oblasti výskumu a vývoja. Jeho hlavným cieľom je posilniť konkurencieschopnosť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v európskom priestore, financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ako projekt ACCORD prispieva k medzinárodnej spolupráci a konkurencieschopnosti univerzít?

Projekt ACCORD umožňuje úzku spoluprácu medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Komenského a ich medzinárodnými partnermi, čím zvyšuje ich výskumné kapacity a zlepšuje ich pozíciu na medzinárodnej akademickej scéne. Táto spolupráca zahŕňa výmenu študentov, spoločné výskumné projekty a akademické mobility.

Aké sú praktické tipy pre študentov a vedeckých pracovníkov, aby využili príležitosti, ktoré ponúka projekt ACCORD?

Vzdelávanie a kontinuálny rozvoj: Udržujte sa na čele vo vašom odbore prostredníctvom neustáleho vzdelávania a zapojenia do nových výskumných iniciatív.
Sieťovanie: Rozširujte si profesionálne kontakty s akademikmi a odborníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Inovácia: Nebojte sa experimentovať s novými myšlienkami a technológiami, aby ste prispeli k pokroku vo vašom výskumnom poli.

Zdroje:

 1. ACCORD [online] – Projekt ACCORD STU BA
 2. Ministerstvo školstva [online] – Róbert Zsembera: Slovenská technická univerzita v Bratislave finalizuje najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska
 3. Teraz.sk [online] – STU hodnotí projekt ACCORD pozitívne, doposiaľ spĺňa očakávania
 4. Analytika.sk [online] – Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách / Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)
 5. Eraportal [online] – Najväčšie slovenské univerzity sú atraktívnejšie a modernejšie vďaka projektu ACCORD
 6. YIM.BA [online] – Bratislavské univerzity zvyšujú atraktivitu. Investície do budov pokračujú

Foto: STU, projekt ACCORD, MŠ / Video: youTube

Autor:Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...