Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zamestnanosť na vzostupe: Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesá

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku v apríli 2024 klesol na 64 015 osôb, čo predstavuje medzimesačný pokles o 562 a medziročný pokles o 2 936 poberateľov. Tento pokles je výsledkom intenzívnej podpory projektov zameraných na zvýšenie zamestnanosti, najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, ako je projekt “Právo na prvé zamestnanie”.

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesol: Projekty na podporu zamestnanosti pomáhajú v regiónoch

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku v apríli 2024 zaznamenal pokles. Podľa údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa ich počet medzimesačne znížil o 562 osôb, čo znamená, že pomoc v hmotnej núdzi poberalo 64 015 ľudí. V porovnaní s aprílom minulého roka to predstavuje pokles o 2 936 poberateľov.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej intenzívne podporujú projekty zamerané na zvýšenie zamestnanosti. V rámci projektu “Právo na prvé zamestnanie” už odsúhlasili podporu vo výške dva a pol milióna eur. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš zdôraznil, že podpora je nevyhnutná najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, čo sa prejavuje aj na nižšom počte poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

„Nedostatok pracovných príležitostí v regiónoch sa negatívne odráža na životnej úrovni ich obyvateľov. Aj to je dôvod, prečo už viac ako pol roka intenzívne pripravujeme a podporujeme cielené nástroje na podporu uchádzačov o zamestnanie v regiónoch. A vidíme, že pomáhajú. Sám som sa bol presvedčiť na východnom Slovensku, konkrétne v obci Kvakovce v Prešovskom kraji, ktorá je úspešne zapojená do troch novších projektov – Právo na prvé zamestnanie, Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením a Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 2. V obci s približne 400 obyvateľmi iba vďaka týmto trom projektom podporíme vytvorenie či udržanie 17-tich pracovných miest,“ povedal Tomáš.

stzdenti
Právo na prvé zamestnanie

Regionálne rozdiely a podpora zamestnanosti

Najviac poberateľov pomoci v hmotnej núdzi evidovali úrady práce v Košickom kraji (15 968), najmenej v Trenčianskom kraji (2 553). Na úrovni okresov bol najvyšší počet poberateľov v okrese Rimavská Sobota (3 494) a najmenej v okrese Myjava (117).

Viac ako polovicu poberateľov, konkrétne 32 913 osôb, tvoria uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce. Najmenej nezamestnaných je v Bratislavskom kraji (310), zatiaľ čo najviac v Prešovskom (10 512) a Košickom kraji (9 382).

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy zdôraznil, že podpora zamestnanosti sa odráža aj na čerpaní financií z projektov: „Príkladom je nedávno spustený projekt Právo na prvé zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od začiatku apríla do začiatku júna dohodli v rámci neho podporu vo výške približne dva a pol milióna eur. Väčšina, viac ako jeden a pol milióna, z toho pripadá na Prešovský a Košický kraj. Je naším cieľom pomáhať tam, kde treba.“

Cieľ projektu

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných. Projekt je určený pre uchádzačov, ktorí sú evidovaní na úradoch práce minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Finančný príspevok sa poskytuje zamestnávateľom, ktorí príjmu uchádzačov z cieľovej skupiny projektu na pracovné miesta na dobu určitú najmenej 12 mesiacov alebo na dobu neurčitú.

Finančný príspevok sa poskytuje na obdobie šiestich mesiacov, počas ktorých zamestnávateľ dostane úhradu 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však 1 318,53 eur mesačne. Zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto ďalších šesť mesiacov bez príspevku. Celková výška podpory pre jedného účastníka je najviac 7 911,20 eur.

Podpora zamestnanosti v regiónoch je kľúčovým faktorom pri znižovaní počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Projekty ako “Právo na prvé zamestnanie” pomáhajú vytvárať pracovné miesta a zlepšovať životnú úroveň ľudí v najviac postihnutých oblastiach. S pokračujúcou podporou a investíciami do regionálnych projektov môžeme očakávať ďalší pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a lepšiu zamestnanosť v celom Slovensku.

Vyjadrenie z 1. mája.

Čo je projekt Právo na prvé zamestnanie?

Projekt Právo na prvé zamestnanie je iniciatíva na podporu vytvárania pracovných miest pre nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úradoch práce minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Ako projekt Právo na prvé zamestnanie pomáha zamestnávateľom?

Projekt poskytuje zamestnávateľom finančný príspevok na obdobie šiestich mesiacov, počas ktorých dostanú úhradu 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však 1 318,53 eur mesačne. Zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto ďalších šesť mesiacov bez príspevku.

Ktoré regióny najviac profitujú z projektov na podporu zamestnanosti?

Najviac profitujú regióny s vysokou nezamestnanosťou, ako sú Prešovský a Košický kraj, kde je najviac nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Aké sú podmienky pre získanie pomoci v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie?

Uchádzači musia byť evidovaní na úradoch práce minimálne dva mesiace a nemali by mať pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Zamestnávatelia musia uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú najmenej 12 mesiacov alebo na dobu neurčitú.

Aké sú celkové výšky podpory pre účastníkov projektu Právo na prvé zamestnanie?

Celková výška podpory pre jedného účastníka je najviac 7 911,20 eur.

Zdroj:

upsvr.gov.sk – Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v apríli klesol. Projekty na podporu zamestnanosti pomáhajú v regiónoch

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...