Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Chceme dosiahnuť dobré pracovné miesta v roku 2024 v priemysle. Ako?

Pracovné miesta. V roku 2024, v kritickom období pre európsky priemysel, zamestnanci po celom kontinente volajú po zásadných zmenách, aby zabezpečili, že kvalitné pracovné miesta zostanú v centre priemyselnej transformácie. Tento apel prichádza v čase, keď sa Európa pripravuje na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť priemyselných pracovných miest.

Vieš, že 8. júna 2024 sú voľby do europarlamentu? Tu sa dozvieš viac >>

Výzvy pred európskym priemyslom

Európsky priemysel a jeho zamestnanci čelia v roku 2024 viacerým krízam vrátane dopadov pandémie, narušenia dodávateľských reťazcov, vojenských konfliktov a energetických aj ekologických kríz. Tieto výzvy prichádzajú v čase, keď krajná pravica získava na sile, a zamestnanci sa obávajú o svoje pracovné miesta, mzdy a pracovné podmienky.

Digitalizácia, dekarbonizácia a globálne ekonomické napätie znamenajú pre priemyselných pracovníkov veľké neistoty. Rastúce ekonomické zisky sa zdajú byť v rozpore s klesajúcim podielom zamestnancov na týchto ziskoch, čo zvyšuje sociálne a ekonomické nerovnosti.

Európska odpoveď na krízu

Európska komisia predstavila priemyselný plán Zelenej dohody, ktorý si kladie za cieľ transformovať európsky priemysel s dôrazom na kľúčové technológie, zmierňovanie pravidiel štátnej pomoci a rozvoj zručností. Avšak tento plán čelí kritike za to, že môže uprednostňovať súkromných investorov na úkor zamestnancov.

V roku 2024 je nevyhnutné, aby európsky priemyselný plán bol navrhnutý tak, aby prioritizoval kvalitné pracovné miesta a inovácie, rešpektoval klimatické záväzky a podporoval solidaritu.

Viac o tvorbe pracovných miest tu >>

Návrhy zamestnancov na zlepšenie

IndustriAll Europe, predstavujúc milióny zamestnancov, navrhuje osem kľúčových riešení:

 1. Právny štát musí chrániť práva zamestnancov a odborov.
 2. Politiky by mali byť orientované na vytváranie a udržiavanie kvalitných pracovných miest.
 3. Vzdelávanie by malo zabezpečovať istotu zamestnania.
 4. Investičná agenda by mala byť reálne zameraná na podporu všetkých regiónov.
 5. Prístup k energii by mal byť zaručený pre všetkých, doma aj v práci.
 6. Rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni by mali zabezpečiť kvalitné pracovné miesta v celom dodávateľskom reťazci.
 7. Koherentné politiky by mali podporovať prechod na dekarbonizáciu a obehové hospodárstvo.
 8. Zapojenie zamestnancov do rozhodovacích procesov: Nič o nás, bez nás.

Praktické tipy pre zlepšenie situácie zamestnancov v priemysle:

 • Angažujte sa v odboroch a využívajte ich podporu a zdroje.
 • Informujte sa o vašich právach a dostupných politických iniciatívach.
 • Podporujte vzdelávanie a odborný rast v rámci svojho odvetvia.
 • Zúčastňujte sa na verejných diskusiách a vyjadrujte svoje názory na priemyselnú politiku.

V roku 2024, keď sa Európska únia a jej priemyselný sektor snažia navigovať cez turbulentné vody ekonomických, ekologických a sociálnych výziev, hlas zamestnancov znie silnejšie než kedykoľvek predtým. S nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu sa ich výzvy a návrhy stávajú kľúčovými pre určenie budúceho smerovania priemyselnej politiky v Európe.

Proaktívne riešenia pre priemyselný sektor

Zamestnanci vyzývajú na komplexný prístup, ktorý by zahŕňal investície do modernizácie priemyslu, zabezpečenie kvalitných pracovných miest a podporu inovácií, ktoré rešpektujú klimatické ciele. Je nevyhnutné, aby sa budúci európsky priemyselný plán zameral na udržateľný rozvoj a neopúšťal zamestnancov a ich potreby na okraji svojich priorít.

Zameranie na kvalitu pracovných miest

Zdôrazňujúc kvalitu pracovných miest, zamestnanci a ich zástupcovia žiadajú, aby sa nové politiky nezameriavali len na kvantitatívne ciele, ale tiež na kvalitatívne aspekty zamestnanosti. To znamená pracovné miesta, ktoré sú nielen dostatočne ohodnotené, ale tiež poskytujú bezpečné pracovné prostredie, možnosti vzdelávania a profesijného rastu.

Investície a solidarita ako kľúč k inovácii

Investície do priemyslu by mali byť spravodlivo rozdelené medzi regióny a odvetvia, aby podporovali celkový hospodársky rast a zároveň chránili životné prostredie. Solidarita medzi krajinami a regiónmi je nevyhnutná na zabezpečenie, že žiadny región nie je opustený v procese transformácie.

Úloha odborov a politík v transformácii

Odbory majú kľúčovú úlohu v zastupovaní a ochrane záujmov zamestnancov, a preto je nevyhnutné, aby mali silný hlas v diskusiách o budúcnosti európskeho priemyslu. Politiky by mali byť formované tak, aby podporovali dialóg medzi všetkými zúčastnenými stranami a zabezpečovali, že transformácia priemyslu bude sociálne spravodlivá a inkluzívna.

Praktické tipy pre zamestnancov na zlepšenie ich situácie a ovplyvnenie priemyselnej transformácie:

 1. Zúčastnite sa na odborových aktivitách a podporte ich iniciatívy na ochranu vašich práv.
 2. Vyjadrite svoje názory a obavy prostredníctvom dostupných platforiem a konzultácií.
 3. Zapojte sa do vzdelávacích programov a zvyšujte svoje zručnosti a adaptabilitu.
 4. Podporujte udržateľné iniciatívy na pracovisku a prispievajte k ekologickej transformácii.

V roku 2024, keď Európa čelí bezprecedentným výzvam v priemyselnom sektore, zamestnanci a ich zástupcovia žiadajú, aby bol ich hlas nielen počutý, ale aj aktívne zahrnutý do tvorby politík, ktoré ovplyvnia ich budúcnosť a budúcnosť priemyslu ako celku. Tento prístup nevyhnutne vyžaduje prehodnotenie priorit a zavedenie politík, ktoré podporujú udržateľný rozvoj, sociálnu spravodlivosť a ekonomickú stabilitu.

Integrácia zamestnancov do rozhodovacieho procesu

Jedným z kľúčových požiadaviek zamestnancov je zabezpečiť, aby boli priamo zahrnutí do rozhodovacích procesov. Nič o nás, bez nás by malo byť vodítkom pri tvorbe politík, ktoré majú priamy dopad na životy pracujúcich.

Transparentnosť a dialóg

Zabezpečenie transparentnosti a otvoreného dialógu medzi zamestnancami, odbormi, zamestnávateľmi a politickými lídrami je kľúčové pre vytvorenie politík, ktoré sú spravodlivé a efektívne. Otvorená komunikácia umožňuje lepšie pochopenie potrieb a obáv všetkých zainteresovaných strán.

Ochrana práv zamestnancov

Ochrana práv zamestnancov by mala byť v srdci priemyselnej transformácie. Zabezpečenie, aby právne štáty rešpektovali a chránili tieto práva, je základným predpokladom pre akúkoľvek udržateľnú politiku.

Udržateľný rozvoj a sociálna spravodlivosť

Európska priemyselná politika by mala byť založená na princípoch udržateľného rozvoja a sociálnej spravodlivosti. Investície by mali byť usmerňované nielen do technologického rozvoja, ale aj do ľudských zdrojov, vzdelávania a zlepšenia pracovných podmienok.

Investičná agenda

Investičná agenda by mala byť vyvážená a zameraná na všetky regióny a odvetvia, aby podporovala rovnomerný rozvoj a predchádzala regionálnej a sociálnej nerovnosti.

Podpora inovácií

Podpora inovácií by mala byť v súlade s klimatickými záväzkami a zameraná na vytváranie udržateľných a ekologických riešení, ktoré zabezpečia dlhodobú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Praktické tipy pre zamestnancov, ako prispieť k udržateľnej priemyselnej transformácii:

 1. Zapojte sa do konzultácií a diskusií o budúcnosti priemyslu.
 2. Vzdelávajte sa o udržateľných technológiách a praktikách.
 3. Podporujte a propagujte iniciatívy zamerané na udržateľnosť a sociálnu spravodlivosť na pracovisku.

Zdroj: Odborový zväz KOVO, Foto Pixabay

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...