Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Eurovoľby: Kandidátku za Hlas-SD povedú Becík, Ondruš a Ferenčák

Lídrom kandidačnej listy strany HLAS – sociálna demokracia pre júnové voľby do Európskeho parlamentu bude nitriansky župan a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Becík. Nasleduje ho štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Braňo Ondruš, Tretím je poslanec parlamentu a kežmarský primátor Ján Ferenčák.

„Kandidačná listina HLASu zohľadňuje naše základné priority v eurovoľbách. Braňo Becík je dlhoročným farmárom a dnes nitrianskym županom, ktorý naplno podporuje poľnohospodárov v boji za ich lepšie celoeurópske podmienky a bojuje za slovenskú potravinovú sebestačnosť. Braňo Ondruš je expertom na sociálnu problematiku, pretože eurovoľby budú aj o tom, či si Únia zachová svoju sociálnu tvár. Ján Ferenčák je dlhoročným primátorom Kežmarku, ktorý dôverne pozná slovenské regióny a skutočné problémy slovenských obcí, miest a krajov – jeho úlohou bude preto bojovať za regionálny rozmer Európskej únie, aby európske peniaze pomáhali práve tam, kde sú najviac potrebné,“ uviedol predseda HLASu Peter Pellegrini.


Štvrté mieste na kandidátke patrí zástupkyni novej politickej generácie Lorette Pinke, ktorá sa bude sústrediť predovšetkým na budúcnosť Únie z pohľadu perspektívy pre mladých ľudí. Piate miesto obsadila prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave a predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Paula Puškárová, ktorá bude akcentovať ako svoju prioritu modernizáciu vzdelávania.

Peter Pellegrini zdôraznil, že na rozdiel od kandidačných listín niektorých iných subjektov nie je kandidátka HLASu žiadnym podvodom na voličoch. „Ak navrhnutí kandidáti dostanú dôveru od ľudí, skutočne sa ujmú svojich mandátov v Európskom parlamente. HLAS odmieta klamanie voličov nasadzovaním mediálne známych tvárí, ktoré neraz samy priznávajú, že slúžia len ako volavky, a v skutočnosti sa do europarlamentu v prípade svojho zvolenia vôbec nechystajú a mandát prenechajú niekomu inému,“ povedal Peter Pellegrini.

Kandidačná listina strany HLAS – sociálna demokracia pre voľby do Európskeho parlamentu

 1. Branislav Becík
 2. Braňo Ondruš
 3. Ján Ferenčák
 4. Loretta Pinke
 5. Paula Puškárová
 6. Miroslav Čellár
 7. Ľuboš Micheľ
 8. Peter Marušinec
 9. Erik Gemzický
 10. Vojtech Semeth
 11. Kristína Kubíková
 12. Filip Urminský
 13. Silvia Stabilla
 14. Leo Havlíček
 15. Igor Šimko

Čo je Európsky parlament

Európsky parlament (EP) je jednou z kľúčových inštitúcií Európskej únie (EÚ), ktorá zastupuje občanov členských štátov a je priamo volená nimi. Jeho hlavnou úlohou je legislatívna činnosť, t.j. prijímanie a zmena európskych zákonov, spolu s Radou Európskej únie, ktorá zastupuje vlády členských štátov. Európsky parlament tiež vykonáva dohľad nad ostatnými inštitúciami EÚ, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie európskeho práva, a má dôležitú úlohu v procese tvorby rozpočtu EÚ.

Zloženie a voľby

Počet poslancov Európskeho parlamentu (poslancov EP) je v súčasnosti stanovený na maximálne 751, vrátane jeho predsedu. Zloženie parlamentu odráža približnú veľkosť obyvateľstva každého členského štátu, pričom väčšie štáty majú viac poslancov, ale s postupne klesajúcou proporcionálnosťou, aby sa zabezpečilo zastúpenie aj menších štátov. Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov a sú najväčšími nadnárodnými priamymi voľbami na svete. Občania EÚ volia svojich zástupcov na základe proporčného alebo väčšinového volebného systému, v závislosti od členského štátu.

Kedy budú na Slovensku voľby do Európskeho parlamentu?

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

Legislatívny proces

Legislatívny proces v EÚ zvyčajne vyžaduje spoluprácu medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou, ktorá má monopol na iniciáciu legislatívy. Parlament a Rada pôsobia ako zákonodarcovia, ktorí prijímajú, zamietajú alebo menia legislatívne návrhy. Tento proces umožňuje rozsiahlu diskusiu a kompromisy medzi rôznymi politickými silami a národnými záujmami.

Rozpočtové a kontrolné právomoci

Európsky parlament hrá dôležitú úlohu v procese tvorby rozpočtu EÚ, kde pracuje spolu s Radou na stanovení ročného rozpočtu Únie. Parlament má tiež právomoc schvaľovať rozpočet a dohliadať na jeho vykonávanie. Okrem toho EP vykonáva kontrolu nad ostatnými inštitúciami EÚ, čo zahŕňa schopnosť vyšetrovať a vyžadovať zodpovednosť, napríklad prostredníctvom schvaľovania alebo zamietnutia vymenovania komisárov a môže dokonca požadovať odstúpenie Európskej komisie ako celku.

Vplyv na európsku politiku

Európsky parlament má významný vplyv na tvarovanie európskej politiky a legislatívy, ktorá ovplyvňuje každodenný život občanov EÚ v mnohých oblastiach, od ochrany spotrebiteľa, cez životné prostredie až po obchod a migráciu. Jeho rola a vplyv sa postupne rozširovali s každou novou zmluvou o EÚ, čo odzrkadľuje rastúci trend demokratizácie a integrácie na európskej úrovni. Vo svete, kde sú globálne výzvy čoraz zložitejšie a prepojené, predstavuje Európsky parlament kľúčovú platformu pre zastupovanie a obranu záujmov európskych občanov, ako aj pre podporu spolupráce a solidárnosti medzi členskými štátmi.

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...