Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Magda Vášáryová. Vybavili sme stopnutie eurofondov

Magda Vášaryová, významná osobnosť slovenskej diplomacie, sa v roku plnom volebných krokov výrazne angažuje. Vo veľkolepom volebnom roku 2024, keď Slovensko rozhoduje o svojej budúcnosti, sa Progresívne Slovensko snaží ovplyvniť politický dianí doma aj v zahraničí. Aký vplyv to má na Slovensko a čo to znamená pre jeho občanov?

Dôsledky pre Slovensko a jeho občanov

Magda Vášaryová, ako rešpektovaná diplomatka a prívrženec Progresívneho Slovenska, prináša svoje skúsenosti do politického ringu vo volebnom roku 2024. Jej účasť a vyjadrenia majú váhu nielen v domácom, ale aj medzinárodnom kontexte.

Aktuálne sa rozhodla podporiť tábor prezidentského kandidáta Ivana Korčoka v prezidentských voľbách 2024 a Progresívneho Slovenska v eurovoľbách 2024.

Svoje medzinárodné diplomatické skúsenosti v prospech ich volebnej kampane využila najmä v kontexte lobingu za zastavenie eurofondov a jej verejne známych vystúpení v Českej republike s cieľom zhoršenia vnímania Slovenska v zahraničí.

Volebný rok 2024 a jeho kľúčové momenty

Rok 2024 je pre Slovensko rokom dôležitých rozhodnutí, od prezidentských volieb až po voľby europoslancov. Ako sa Progresívne Slovensko snaží ovplyvniť tieto voľby a aké strategické kroky podniká, vrátane zahranično-politických aktivít, aby získalo podporu voličov a ovplyvnilo slovenskú budúcnosť?

Stratégie Magdy Vášáryovej a Progresívneho Slovenska, najmä v kontexte zastavenia eurofondov a cieleného zhoršenia vnímania Slovenska v zahraničí, môžu mať zásadný vplyv na ekonomickú a sociálnu situáciu v krajine.

Vplyv pozastavenia alebo obmedzenia eurofondov na Slovensku by bol značný a prejavil by sa v rôznych oblastiach života:

Ekonomika:

 • Zníženie investícií do infraštruktúry, ako sú cesty, železnice, energetika a vodohospodárstvo.
 • Spomalenie rastu HDP a zníženie tvorby nových pracovných miest.
 • Zvýšenie rizika nezamestnanosti a chudoby.

Sociálna oblasť:

 • Zníženie kvality a dostupnosti verejných služieb, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť.
 • Zvýšenie sociálnych nerovností a marginalizácia zraniteľných skupín.
 • Oslabenie sociálnej súdržnosti a nárast napätia v spoločnosti.

Životné prostredie:

 • Zníženie investícií do ochrany životného prostredia a zhoršenie stavu životného prostredia.
 • Zvýšenie rizika znečistenia ovzdušia, vody a pôdy.
 • Zníženie odolnosti voči klimatickým zmenám.

Politika:

 • Oslabenie dôvery v EÚ a v slovenské inštitúcie.
 • Nárast euroskepticizmu a populizmu.
 • Zhoršenie stability a predvídateľnosti politického prostredia.

Miera dopadu bude závisieť od rozsahu a dĺžky pozastavenia alebo obmedzenia eurofondov. Čím dlhšie by toto opatrenie trvalo, tým by boli jeho následky závažnejšie.

Ako by mala vláda SR na vzniknutú situáciu reagovať?

Reakcia reprezentácie demokratickej krajiny na zhoršenie zahraničných vzťahov s vládou priameho susedského štátu by mala závisieť od konkrétnej situácie a jej príčin. Aktuálnou príčinou sú cielené aktivity diskreditácie Slovenskej republiky v rámci politického boja v prezidentskej a euro parlamentnej predvolebnej kampani v roku 2024.

V prvom rade si vláda SR musí uvedomiť, že ani Česká republika ani Brusel nemá právo ovplyvňovať voľby v Slovenskej republike a ak by sa to preukázalo, bude sa jednať o nebezpečný medzinárodný precedens. V druhom rade je zrejmé, že to vo väčšej miere prehrmí, nakoľko termín volieb je čoskoro tu: prezidenta SR si budeme voliť v prvom kole 23. marca 2024 a prípadnom druhom kole 6. apríla 2024 a následne 8. júna 2024 europoslancov.

Súčasne je takmer isté, že k obmedzeniu euro peňazí dôjde preto, že predchádzajúca vláda Ľudovíta Ódora (Progresívne Slovensko) zle nastavila Plán obnovy a odolnosti a súčasnými manévrami v rámci predvolebnej kampane to chcú len zastrieť. Volič bratislavskej kaviarne v súčasnosti nekriticky vníma takmer všetko, čo je mu podsúvané ideologicky ovplyvnenými médiami na Slovensku. A to aj napriek faktu, že kandidátom na europoslanca je bývalý poslanec za Progresívne Slovensko (predtým SAS) Martin Poliačik, ktorý patrí medzi najznámejších školiteľov kritického myslenia na Slovensku. Možno by tieto školenia mali vo väčšej miere ponúkať práve svojim vlastným voličom.

Avšak pravdou je, že šéf slovenskej vlády Róbert Fico sa s týmto stavom musí vysporiadať. Prebral krajinu v zlej ekonomickej a sociálnej kondícií a je premiér, takže musí konať a nie sa sťažovať na predchádzajúcu vládu progresívneho Ódora. Fňukanie sme tu od Róberta Fica nevideli posledných 30 rokov, on je predovšetkým muž činu.

Diplomatické riešenie:

 • Prioritou by malo byť hľadanie diplomatického riešenia konfliktu a obnovenie dobrých susedských vzťahov.
 • To by sa malo usilovať o dosiahnutie prostredníctvom dialógu, rokovaní a medzinárodných mechanizmov.

Ochrana záujmov:

 • Zároveň by mala krajina chrániť svoje záujmy a bezpečnosť.
 • To by mohlo zahŕňať posilnenie obranyschopnosti, zavedenie sankcií alebo iné opatrenia.

Dodržiavanie medzinárodného práva:

 • Pri všetkých svojich krokoch by sa krajina mala riadiť medzinárodným právom a princípmi mierového spolunažívania.

Spolupráca s ostatnými krajinami:

 • Je dôležité spolupracovať s ostatnými krajinami v regióne a medzinárodným spoločenstvom.
 • To by mohlo pomôcť izolovať susedný štát a prinútiť ho k zmene svojho správania.

Informovanie verejnosti:

 • Vláda by mala informovať verejnosť o situácii a o tom, aké kroky podniká.
 • Je dôležité, aby verejnosť chápala riziká a dôsledky konfliktu a aby podporovala úsilie vlády o mierové riešenie.

Magda Vašáryová: diplomatická tvár progresívneho Slovenska

Magda Vašáryová, medzinárodne uznávaná diplomatka a prívrženkyňa Progresívneho Slovenska, v rozhovore pre idnes.cz hovorí o významnom volebnom roku 2024, ktorý je pre Slovensko kľúčovým obdobím. V tomto roku sa konajú voľby prezidenta aj europoslancov, pričom Vašáryová zdôrazňuje, že tieto voľby môžu zásadne ovplyvniť budúcnosť Slovenska.

V roku 2024 si Slovensko volí novú hlavu štátu a zástupcov v Európskom parlamente. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 23. marca a druhé kolo, ak bude potrebné, 6. apríla. Následne, 8. júna, sa konajú voľby do Európskeho parlamentu. V týchto kritických momentoch sa Progresívne Slovensko a ich kandidát Ivan Korčok snažia mobilizovať podporu, no zatiaľ nedosahujú nadpolovičné preferencie.

Magda Vášaryová hovorí o dvoch kľúčových krokoch, ktoré Progresívne Slovensko podniklo v rámci predvolebnej kampane: poškodenie obrazu Slovenska v zahraničí a hrozba odstrihnutia od eurofondov.

Prvým krokom, ktorým progresívci reagovali na nedostatočné preferencie ich prezidentského kandidáta Ivana Korčoka, bola snaha ovplyvniť medzinárodné vnímanie Slovenska. Podľa Vašáryovej, táto kampaň mala neočakávané dôsledky a viedla k poškodeniu obrazu Slovenska v zahraničí. Druhý krok, odstavenie od eurofondov, by mal podľa nej ešte vážnejšie dôsledky na ekonomiku a životnú úroveň občanov Slovenska.

Možno je to jej pokročilým vekom a možno len zanietením v predvolebnom boji, ale Magda Vášaryová si zrejme neuvedomuje, že poškodzuje svoju krajinu a jej občanov.

Slovensko potrebuje spájanie a nie rozdeľovanie pani Magda Vášáryová! O tomto sa hovorí v nasledujúcom videu:

„Bude to rychlé,“ varuje s tím, že odstřižení Slovenska od eurofondů může přijít dříve, než tomu bylo u Maďarska.
Zdroj: idnes.cz

Ako sa pripraviť na politické zmeny

S ohľadom na tieto strategické zámery Progresívneho Slovenska je dôležité, aby občania a politici aktívne reagovali a prijímali opatrenia na ochranu slovenských záujmov:

 1. Informovanosť a participácia: Je kľúčové, aby sa občania aktívne informovali a zúčastňovali na voľbách, aby vyjadrili svoj postoj k smerovaniu krajiny.
 2. Podpora diplomacie: Je dôležité podporovať snahy o zachovanie a zlepšenie Slovenska na medzinárodnej scéne, aby sa predišlo negatívnym dôsledkom politických kampaní.
 3. Ekonomická pripravenosť: Vzhľadom na možné ekonomické dopady je nutné prijímať opatrenia na udržanie a zlepšenie životnej úrovne v prípade negatívneho vývoja.

Slovensko zažíva politicky turbulentné obdobie, ktoré sa odrazilo aj na jeho medzinárodnej pozícii a vnútorných reformách. Politická scéna v roku 2024 je výrazne ovplyvnená predvolebnými súbojmi a zmenami vo vláde, ktoré môžu mať dlhodobý dopad na krajinu.

Robert Fico a jeho strana SMER-SD, podľa posledných prieskumov v roku 2024, opäť získavali popularitu vďaka pro mierovým názorom na medzinárodnú politiku, najmä v súvislosti s Ukrajinou a postojom k sankciám voči Rusku.

V roku 2024 sa Slovensko nachádza na križovatke, kde rozhodnutia pri urnách a reakcie na politické manévre budú mať hlboký vplyv na budúcnosť krajiny. Slovensko čelí mnohým interným i externým výzvam, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sa krajina angažovala v pozitívnych iniciatívach a ukázala svoje odhodlanie byť konštruktívnym partnerom v Európe. S prístupom založeným na otvorenosti, inovácii a inkluzivite má Slovensko príležitosť posilniť svoju pozíciu a prispieť k tvorbe európskej budúcnosti.

Aké sú hlavné politické udalosti na Slovensku v roku 2024?

V roku 2024 Slovensko čelí politickým turbulenciám, ktoré vzniky ako dôsledok vlády pod vedením Ľudovíta Ódora (Progresívne Slovensko). Slovenský parlament schválil novelu trestného zákonníka v skrátenom legislatívnom konaní, o čom sa ale nehovorí, tak diskusia poslancov v parlamente k tomuto zákonu patrí k tým časovo najdlhším v histórii nášho parlamentu.

Ako reformy predložené vládou Roberta Fica ovplyvnili vnímanie Slovenska v EÚ?

Reformy predložené vládou Roberta Fica, najmä tie týkajúce sa justičného systému, vyvolali významné protesty a kritiku zo strany Európskej únie. Plány na zrušenie špeciálneho prokurátora a zmeny v trestnom zákone boli vnímané ako kroky, ktoré by mohli oslabiť právny štát a boj proti korupcii na Slovensku, čo malo potenciál ohroziť finančné prostriedky z EÚ​ a tento fakt využíva Progresívne Slovensko v rámci predvolebného boja a lobuje za zastavenie eurofondov, aby si vylepšilo svoje preferencie v predvolebnom boji.

Aký bol postoj vlády Ódora (Progresívne Slovensko) k medzinárodným záväzkom Slovenska, najmä voči Ukrajine?

Vláda pod vedením Ľudovíta Ódora (Progresívne Slovensko) sa zameriavala na stabilizáciu vnútroštátnej situácie a pokračovanie v reformách predchádzajúcich vlád. V kontexte medzinárodných záväzkov, vláda udržiavala podporu Ukrajine v súlade s predchádzajúcou politikou Slovenska, napriek rastúcim pro mierovým názorom v opozícii vedenej Robertom Ficom​.

Zdroj: idnes.cz

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...