Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zrušenie zubných benefitov: taktiky zdravotných poisťovní

Zrušenie zubných benefitov. Zubné benefity boli dlho vnímané ako výhoda zo strany zdravotných poisťovní, ktorá pomáhala znížiť náklady spojené s dentálnou starostlivosťou. Avšak nedávne udalosti ukazujú, že realita môže byť omnoho komplikovanejšia a menej výhodná pre poistencov. Tento článok poskytuje prehľad situácie, v ktorej zdravotné poisťovne, s podporou ministerstva zdravotníctva, zrušili zubné benefity, čím značne ovplyvnili očakávania a finančné plány mnohých občanov.

Zrušenie zubných benefitov

Marketingový nástroj alebo skryté náklady? Zubné benefity, sa na prvý pohľad javia ako benefit, môžu byť často používané ako marketingový nástroj zdravotných poisťovní. Poisťovne ich využívali na to, aby zvýšili počet preventívnych prehliadok a tým aj svoje príjmy z poistného. No skutočnosť, že tieto benefity boli financované z verejného zdravotného poistenia, kladie otázku, či nešlo skôr o nevhodné využitie verejných prostriedkov.

Dôsledky pre poistencov Zrušenie zubných benefitov vyvolalo medzi poistencami veľké prekvapenie a sklamanie. Mnohí z nich počítali s tým, že ich zdravotná starostlivosť bude pokračovať ako doteraz bez zvýšených nákladov na dentálnu hygienu a zubné ošetrenia. Ako ovplyvní toto rozhodnutie ich prístup k zubnej starostlivosti v budúcnosti?

Prípadová štúdia: Čo hovorí zákon? Legislatíva jasne nevymedzuje, ako by mali byť zdravotné benefity regulované a financované. Vzhľadom na to, že poisťovne používali na financovanie benefitov prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť, mohlo by sa jednať o porušenie zákona. Táto sekcia poskytne právny názor na celú situáciu.

Alternatívne riešenia a ich vplyv na zdravotnú starostlivosť Aké sú možné alternatívy pre financovanie dentálnej starostlivosti, ktoré by nezaťažovali verejné zdroje a zároveň by boli výhodné pre poistencov? Táto časť bude skúmať rôzne modely financovania a ich dopady na zdravotnú starostlivosť a dostupnosť služieb pre občanov.

Zubné benefity boli zrušené, ale diskusia o ich dopadoch a morálnosti takéhoto rozhodnutia je stále aktuálna. Je dôležité, aby poistenci boli informovaní o všetkých zmenách, ktoré môžu ovplyvniť ich zdravotnú starostlivosť, a aby sa zapájali do verejnej diskusie o budúcnosti zdravotného poistenia na Slovensku.

V ktorých krajinách EÚ poskytuje štátne zdravotné poistenie bezplatné benefity v oblasti dentálnej hygieny a ošetrenia zubov?

V rámci EÚ existuje viacero krajín, ktoré v rámci štátneho zdravotného poistenia ponúkajú bezplatné benefity v oblasti dentálnej hygieny a ošetrenia zubov. Rozsah týchto benefitov sa však líši v závislosti od danej krajiny.

Krajiny, ktoré ponúkajú bezplatné dentálne ošetrenie pre deti a mládež:

 • Belgicko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 18 rokov
 • Cyprus: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 12 rokov
 • Fínsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 19 rokov
 • Francúzsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 16 rokov
 • Grécko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 12 rokov
 • Írsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 16 rokov
 • Taliansko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 18 rokov
 • Luxembursko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 18 rokov
 • Malta: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 16 rokov
 • Holandsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 18 rokov
 • Portugalsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 18 rokov
 • Španielsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 16 rokov
 • Švédsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 19 rokov

Krajiny, ktoré ponúkajú bezplatné dentálne ošetrenie pre tehotné ženy a matky s malými deťmi:

 • Belgicko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre tehotné ženy a matky s deťmi do 1 roku
 • Francúzsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre tehotné ženy a matky s deťmi do 3 rokov
 • Grécko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre tehotné ženy a matky s deťmi do 1,5 roka
 • Taliansko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre tehotné ženy a matky s deťmi do 6 mesiacov
 • Luxembursko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre tehotné ženy a matky s deťmi do 1 roka
 • Portugalsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre tehotné ženy a matky s deťmi do 1 roka
 • Španielsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre tehotné ženy a matky s deťmi do 1 roka

Krajiny, ktoré ponúkajú bezplatné dentálne ošetrenie pre nízkopríjmové osoby:

 • Cyprus: Bezplatné dentálne ošetrenie pre nízkopríjmové osoby
 • Estónsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre nízkopríjmové osoby
 • Fínsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre nízkopríjmové osoby
 • Francúzsko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre nízkopríjmové osoby
 • Grécko: Bezplatné dentálne ošetrenie pre nízkopríjmové osoby
 • Taliansko: Dospelí: Väčšina dospelých má nárok na čiastočné hradenie dentálnych ošetrení zo strany SSN. Výška spolufinancovania sa líši v závislosti od typu zákroku a individuálneho poistného plánu. Medzi bežne hradené ošetrenia patrí plombovanie zubov, extrakcia zubov, röntgenové snímky a dentálne protézy.
 • Dánsko: Spolufinancovanie dentálneho ošetrenia dospelých, v závislosti od príjmovej skupiny a nároku na čiastočnú úhradu nákladov.
 • Nemecko: Štandardné dentálne ošetrenia sú pre dospelých väčšinou hradené zo štátneho poistenia, avšak pri zložitejších zákrokoch (napr. implantáty, korunky) môže byť potrebná spoluúčasť pacienta.
 • Maďarsko: Poskytuje základné dentálne ošetrenia kryté štátnym poistením, ale pokročilé služby väčšinou vyžadujú doplatok od pacienta.
 • Spojené Kráľovstvo: Bezplatné dentálne ošetrenie pre deti do 18 rokov v rámci NHS, určité skupiny dospelých (napr. tehotné ženy, alebo osoby s nízkym príjmom) majú nárok na bezplatné alebo spolufinancované dentálne služby.

Dôležité veci, na ktoré treba pamätať:

 • Čakacie doby: V krajinách s bezplatným alebo čiastočne hradeným dentálnym ošetrením sa môžete stretnúť s dlhšími čakacími dobami na objednanie.
 • Obmedzenia: Rozsah bezplatne poskytovaných zákrokov a ošetrení sa môže líšiť. Na estetické zákroky či komplikovanejšie procedúry sa bezplatné benefity nemusia vzťahovať.
 • Zubní lekári: V niektorých krajinách si môžete slobodne zvoliť zubára, v iných musíte navštíviť zmluvného lekára v rámci štátneho zdravotného poistenia.
 • Presné informácie: Pre najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie o možnostiach dentálnej starostlivosti hradených z poistenia je vždy najlepšie kontaktovať zdravotnú poisťovňu alebo príslušnú inštitúciu v danej krajine.

Uvažujete o ošetrení zubov v inom štáte EÚ?

Ak plánujete využiť dentálne služby v inej krajine EÚ ako je Slovensko, mali by ste sa dopredu informovať, či na tieto služby vznikne nárok v rámci zahraničného štátneho poistenia a za akých podmienok. Všeobecne je vhodné kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu na Slovensku a rovnako poisťovňu v krajine, ktorú plánujete navštíviť.

Zdravotné poisťovne podľa analytičky Ježíkovej zrušením benefitov podrazili svojich poistencov

Ako môžem zistiť, či som bol oklamaný zdravotnou poisťovňou v súvislosti so zubnými benefitmi?

Ak ste si mysleli, že benefity budú pokračovať nezmenené a poisťovňa vám ich zrušila bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu, je možné, že nedodržiavala správnu komunikačnú politiku. Odporúčame vám obrátiť sa na vašu zdravotnú poisťovňu s požiadavkou na vysvetlenie situácie alebo konzultovať vašu situáciu s právnikom špecializujúcim sa na zdravotnícke právo.

Je možné, že sa situácia ohľadom zubných benefitov zmení v blízkej budúcnosti?

Na základe aktuálnej verejnej a politické diskusie je možné, že dôjde k revízii rozhodnutia o zrušení benefitov alebo k úprave pravidiel ich poskytovania. Zmeny však môžu závisieť od výsledkov volieb, zmien v legislatíve alebo tlaku verejnosti a médií.

Ako môžem ako poistenec chrániť svoje práva a záujmy?

Je dôležité byť aktívny a informovaný o zmenách v zdravotníckom sektore. Sledujte oficiálne vyhlásenia a informácie od vašej zdravotnej poisťovne, zúčastnite sa verejných diskusií a nebojte sa používať právne prostriedky na ochranu vašich práv. Taktiež môžete zvážiť vstup do spotrebiteľských organizácií, ktoré sa zameriavajú na ochranu práv poistencov.

Zdroje:

 1. Blog sme.sk [online] – Ako nás pri zubných benefitoch oklamali zdravotné poisťovne
 2. VŠZP [online] – Benefit na zuby je možné využiť už len do konca apríla, ostatné príspevky zostávajú v platnosti
 3. ZP Dôvera [online] – Niektoré benefity miznú z ponuky zdravotných poisťovní. Do kedy ich môžete využiť?
 4. TA3 [online] – Zlé správy pre Slovákov. Zubné benefity v zdravotných poisťovniach končia
 5. Markíza [online] – Benefity zdravotných poisťovní na zuby sa od mája končia, rozhodlo o tom ministerstvo

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...