Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zelená a digitálna transformácia: Kľúč k budúcnosti Slovenska

Zelená a digitálna transformácia. Dňa 2. apríla 2024 bola zaznamenaná významná udalosť, ktorá otvára dvere k novým možnostiam pre Slovenskú republiku v oblasti zelených a digitálnych transformácií. Nástroj technickej podpory (TSI) Európskej komisie (EK), zavedený v roku 2017, je zameraný na posilnenie ekonomiky EÚ prostredníctvom podpory štrukturálnych reforiem. V roku 2024 EK prostredníctvom TSI vybrala na podporu 9 slovenských projektov s celkovým financovaním 2,5 milióna eur, čo predstavuje významný krok pre náš národ na ceste k udržateľnému rastu a konkurencieschopnosti.

Úspešné projekty ako príklad inovácie

Medzi vybrané projekty patrí napríklad iniciatíva Národnej implementačnej a koordinačnej autority a Ministerstva životného prostredia, ktorá sa zameriava na prípravu Plánu sociálneho klimatického fondu. Ďalším príkladom je projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorý sa sústredí na prekonávanie bariér regionálneho rozvoja v regióne Horná Nitra.

Tieto projekty nie lenže prispievajú k ekonomickému rozvoju, ale sú aj dôkazom, že Slovensko je plnohodnotným partnerom v európskom spoločenstve, sústredeným na inovácie a udržateľnosť. Digitálna a zelená transformácia sú v súčasnosti kľúčovými prioritami EÚ, a úspešné zapojenie Slovenska do týchto projektov ukazuje náš záväzok k týmto cieľom.

Zelená a digitálna transformácia: Kľúč k budúcnosti Slovenska. Budúcnosť je teraz

Podpora z Nástroja technickej podpory predstavuje významný milník pre Slovensko a jeho regióny. Vďaka iniciatívam ako je TSI, máme možnosť rýchlejšie napredovať na ceste k digitálnej a ekologickej transformácii. Vzhľadom na úspech a záujem o tento nástroj, Európska komisia plánuje jeho pokračovanie aj v budúcnosti, čo otvára priestor pre ďalšie inovatívne projekty z našej krajiny.

Nástroj technickej podpory (TSI) je program Európskej komisie (EK), ktorý poskytuje členským štátom EÚ tailor-made technické znalosti na navrhovanie a implementáciu reforiem. Podpora je dopytovo orientovaná a nevyžaduje si spolufinancovanie zo strany členských štátov.

Hlavné ciele TSI:

 • Pomáhať členským štátom pri implementácii reforiem, ktoré podporujú hospodársky rast a zvyšujú odolnosť voči hospodárskym šokom.
 • Posilňovať kapacity členských štátov v oblasti tvorby a implementácie politík.
 • Podporovať zdieľanie poznatkov a osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

TSI podporuje reformy v rôznych oblastiach, ako napríklad:

 • Verejné financie
 • Trh práce
 • Vzdelávanie
 • Zdravotníctvo
 • Sociálne zabezpečenie
 • Podnikateľské prostredie
 • Energetika
 • Životné prostredie

TSI je k dispozícii všetkým členským štátom EÚ. O podporu z TSI môže požiadať:

 • Vláda členského štátu
 • Národný parlament
 • Regionálna alebo miestna samospráva
 • Sociálni partneri
 • Mimovládne organizácie

Proces podania žiadosti o podporu z TSI je jednoduchý a transparentný. Žiadosti sa podávajú online a posudzuje ich komisia expertov EK.

TSI je cenným nástrojom, ktorý môže členským štátom EÚ pomôcť pri implementácii reforiem a zlepšovaní ich hospodárskej a sociálnej výkonnosti.

Kľúčové slová: Nástroj technickej podpory, Európska komisia, zelená transformácia, digitálna transformácia, udržateľný rast, Slovensko, inovácie.

Konferencia k tomuto finančnému nástroju EK

Čo je Nástroj technickej podpory (TSI)?

Nástroj technickej podpory je iniciatíva Európskej komisie zameraná na pomoc členským štátom EÚ v realizácii štrukturálnych reforiem, ktoré podporujú ekonomický rast a zvyšujú konkurencieschopnosť.

Ako môže Slovensko profitovať z TSI?

Prostredníctvom TSI môže Slovensko získať finančné prostriedky a odbornú pomoc pre projekty, ktoré sú zamerané na zlepšenie produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytváranie pracovných miest a podporu investícií, najmä v oblastiach digitálnej a zelenej transformácie.

Aké sú hlavné ciele projektov podporených v roku 2024?

Projekty podporené v roku 2024 sa zameriavajú na rôzne oblasti vrátane podpory pri príprave Plánu sociálneho klimatického fondu, prekonávania bariér regionálneho rozvoja, zlepšenia plánovania a vykonávania strategických reforiem, ako aj na podporu inkluzívnych služieb pre deti a opatrovníkov z radov utečencov a migrantov.

Zdroje:

 1. MF SR [online] – Zverejnenie úspešných slovenských projektov z Nástroja technickej podpory
 2. EK [online] – Technical Support Instrument
 3. Manag Energy [online] – Empowering Member States: Technical Support Instrument 2024

Foto: Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...