Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zvýšené záplavy na Dunaji a Morave: Tesne pred eurovoľbami komárice vedia komu patrí Bratislava

Záplavy na Dunaji a Morave tento rok opäť aktivovali rozsiahle liahniská komáric, čo vyžaduje intenzívne zásahy proti týmto nepríjemným škodcom. Samosprávy a odborníci robia všetko pre to, aby minimalizovali počet komáric, najmä prostredníctvom larvicídov a monitoringu zaplavených oblastí.

Monitorovanie a zásahy na zaplavených územiach

Vývoj lariev a monitoring komáric

Zaplavené plochy v okolí riek Dunaj a Morava predstavujú ideálne prostredie pre liahnutie komáric. V závislosti od teploty a hĺbky vody sa larvy začínajú liahnuť z vajíčok v priebehu niekoľkých hodín až dní. Najintenzívnejší vývin lariev prebieha po ustálení hladiny vody, kedy voda prestáva prúdiť a stáva sa stojatou.

Monitorovanie zaplavených plôch je kľúčové. Denné odbery vzoriek vody pomáhajú zistiť prítomnosť lariev a následne aplikovať larvicíd BTI. Tento larvicíd ničí larvy, nie však vajíčka, preto je dôležité počkať na ich vyliahnutie.

Spôsoby zásahov

Podľa terénnych podmienok sa používajú rôzne metódy aplikácie BTI. V menších oblastiach sú efektívne chrbtové chrliče, na väčších plochách sa využívajú člny, drony a v prípade najrozsiahlejších území aj helikoptéry.

Po každom zásahu nasleduje kontrola účinnosti. V prípade, že nie sú všetky larvy zničené, zásah sa opakuje. Účinnosť BTI je vysoká, pri správnej aplikácii dokáže zničiť 100 % lariev v liahnisku ešte predtým, ako sa vyliahnu štípajúce komáre. BTI je navyše selektívne a šetrné k prostrediu, čo umožňuje jeho použitie aj v chránených územiach III. a IV. stupňa.

Záplavy na Dunaji a Morave: Výzvy a možnosti ochrany

Neschopnosť zásahov v chránených oblastiach

Napriek intenzívnym zásahom existujú oblasti, kde nie je možné aplikovať BTI ani iné chemické prostriedky. Ide o záplavové plochy s V. stupňom ochrany, kde zásahy nie sú povolené. Komáre z týchto lokalít môžu byť unášané vetrom do obývaných častí mesta, čím predstavujú výzvu pre efektívnu ochranu obyvateľov.

Preventívne opatrenia pre občanov

Občania môžu tiež prispieť k zníženiu počtu komárov. Pravidelné vylievanie vody z menších nádob, sudov a jazierok na záhradách zabraňuje vývinu lariev. Pre väčšie nádoby a nezarybnené jazierka sa odporúča používať BTI tablety. Tieto tablety si môžu obyvatelia bezplatne vyzdvihnúť na miestnych úradoch mestských častí alebo priamo na magistráte.

Komáre či komárice na Slovensku: Kto saje krv?

Rôzne druhy komárov

Na Slovensku sa vyskytuje viacero druhov komárov, z ktorých najčastejšie sú rody Aedes, Culex a Anopheles. Komáre sú významnými prenášačmi chorôb, ako je zápal mozgových blán, horúčka dengue a malária. Našťastie, na Slovensku je výskyt týchto chorôb nízky, no prítomnosť komárov stále predstavuje zdravotné riziko, najmä pre citlivé skupiny obyvateľstva.

Rozdiely medzi komármi a komáricami

Dôležité je vedieť, že krv saje iba komárica (samička). Komáre (samci) sa živia nektárom kvetov a inými rastlinnými šťavami. Komárice potrebujú krv na produkciu vajíčok, pretože krv obsahuje proteíny a železo potrebné pre vývoj ich potomstva. Po prijatí dostatočného množstva krvi sa komárice vracajú na miesto vhodné pre kladenie vajíčok, často do stojatej vody, kde sa cyklus opakuje.

Záver: Tesne pred eurovoľbami, komárice vedia komu patrí Bratislava

V nasledujúcich dňoch a týždňoch budú pokračovať intenzívne zásahy na všetkých dostupných plochách, aby sa minimalizoval počet komárov a zabránilo ich šíreniu do obývaných oblastí. Bez týchto zásahov by situácia bola výrazne horšia. Ochrana proti komárom vyžaduje spoluprácu všetkých zúčastnených, vrátane aktívneho prístupu občanov.

Obráťte sa na miestne úrady a vyzdvihnite si BTI tablety na ochranu vašich záhrad. Spolu dokážeme znížiť počet komárov a užívať si leto bez nepríjemného štípania.

Deep Look: How Mosquitoes Use Six Needles to Suck Your Blood

1. Prečo sú záplavy na Dunaji a Morave problematické z hľadiska komárov?

Záplavy na riekach Dunaj a Morava vytvárajú ideálne podmienky pre liahnutie komárov. Stojatá voda na zaplavených plochách umožňuje, aby sa z dávnejšie nakladených vajíčok vyliahli larvy komárov, najmä po ustálení hladiny. Tieto zaplavené územia sa rýchlo stávajú rozsiahlymi liahniskami, kde sa komáre (komárice) môžu vyliahnuť v obrovských množstvách.

2. Kto v skutočnosti saje krv – komár alebo komárica?

Krv saje výlučne komárica (samička). Komáre (samci) sa živia nektárom kvetov a rastlinnými šťavami. Komárice potrebujú krv na produkciu vajíčok, pretože krv obsahuje proteíny a železo potrebné pre vývoj ich potomstva. Po nasatí dostatočného množstva krvi sa komárice vracajú na miesto vhodné pre kladenie vajíčok.

3. Aké sú metódy ochrany proti komárom používané na Slovensku?

Na Slovensku sa proti komárom bojuje predovšetkým použitím larvicídov, ako je BTI (Bacillus thuringiensis israelensis), ktorý ničí larvy komárov. Tento larvicíd je selektívny a šetrný k prostrediu, čo umožňuje jeho použitie aj v chránených územiach. Okrem toho sa vykonáva intenzívny monitoring zaplavených oblastí a aplikácia larvicídov pomocou chrličov, člnov, dronov a helikoptér.

4. Môžu občania prispieť k zníženiu počtu komárov vo svojom okolí?

Áno, občania môžu výrazne prispieť k zníženiu počtu komárov vo svojom okolí. Pravidelné vylievanie vody z menších nádob, sudov a jazierok na záhradách zabraňuje vývinu lariev. Pre väčšie nádoby a nezarybnené jazierka sa odporúča používať BTI tablety, ktoré si môžu občania bezplatne vyzdvihnúť na miestnych úradoch mestských častí alebo priamo na magistráte.

5. Prečo nie je možné zasahovať proti komárom vo všetkých oblastiach?

Nie je možné zasahovať vo všetkých oblastiach kvôli existencii chránených území s V. stupňom ochrany, kde sú všetky zásahy vrátane použitia BTI zakázané. Komárice z týchto chránených území môžu byť unášané vetrom do obývaných častí mesta, čím predstavujú výzvu pre efektívnu ochranu obyvateľov. Preto je nevyhnutná spolupráca všetkých zúčastnených strán a dodržiavanie preventívnych opatrení.

Zdroje:

  1. Bratislava, hlavné mesto, FB – Vyliatie riek Dunaj a Morava do prírodných záplavových
  2. RTVS – Po vyliatí Dunaja môže nastať invázia komárov: Hlavné mesto sa snaží zničiť čo najviac lariev

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...