Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zákon o ochrane prírody a krajiny má pomôcť poľnohospodárom a prispieť k potravinovej sebestačnosti Slovenska

Novela má výrazne pomôcť poľnohospodárom zjednodušením byrokratických procesov pri správe pôdy.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, spolu s ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom, podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslavom Štefčekom a miestnymi poľnohospodármi, vyjadril podporu vládnej novele zákona o ochrane prírody a krajiny.

Zmysluplné obhospodarovanie pôdy

Na Slovensku má zmysluplné využívanie a obhospodarovanie pôdy dlhoročnú tradíciu. Pre každého farmára, chovateľa hospodárskych zvierat či pestovateľa plodín je prirodzené zachovávať krajinné prvky a starať sa o krajinu. Novela zákona umožní poľnohospodárom, ovocinárom a vinohradníkom jednoduchšie a efektívnejšie odstraňovať náletové dreviny a kroviny zo svojich pozemkov, čím budú môcť obhospodarovať väčšiu časť pôdy a dosahovať vyššie výnosy. „Keď poľnohospodári, ovocinári a vinohradníci budú môcť jednoduchšie a efektívnejšie vyčistiť svoje pozemky od náletových drevín a krovín, budú obhospodarovať väčšiu časť svojej pôdy a mať z nej aj väčšie výnosy,“ vyhlásil minister Richard Takáč.

Zjednodušenie starostlivosti o pôdu

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny prinesie efektívne a rýchle odstraňovanie prevažne náletových drevín a krovín, čím sa odbúra byrokratická záťaž farmárov a zjednoduší sa starostlivosť o pôdu. Zároveň to povedie k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska. „Trvá roky získať povolenia na to, aby ste mohli vyčistiť poľnohospodársku pôdu a denne musíme doviesť vyše tisíc kamiónov potravín. Tento prístup meníme a novela zákona o ochrane prírody a krajiny prináša jednoduchšiu starostlivosť o pôdu bez zbytočného byrokratického zaťaženia ľudí starajúcich sa o krajinu,“ dodal minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Podpora zo strany poľnohospodárov

Poľnohospodári podporujú zachovanie súčasnej výmery poľnohospodárskej pôdy a novela zákona o ochrane prírody a krajiny im v tom môže pomôcť. „Sme za čistenie plôch, v blízkosti ktorých poľnohospodár hospodári. Väčšina poľnohospodárov k tomu pristupuje citlivo, s ohľadom aj na životné prostredie. Pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz plnilo a plní funkciu zabraňovania vzniku týchto zarastených plôch. Keďže nám však ubúda hospodárskych zvierat, správnym a citlivým nastavením legislatívy môžeme zabrániť úbytku pôdy na úkor rozrastania sa nežiaducich drevín,“ uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Štefček.

Jednoduchšie odstraňovanie krovitých porastov

Nová legislatíva umožní efektívne a rýchlo odstraňovať krovité porasty bez ohľadu na ich výmeru vo viniciach, aby sa mohol vysadiť nový vinič. Tiež sa umožní odstraňovanie krovitých porastov na terasových stupňoch ovocných sadov a viníc.

Zníženie stretov s medveďmi a škôd na plodinách

Jednoduchšie čistenie náletových zón nielenže sprehľadní krajinu, ale bude tiež efektívnym preventívnym opatrením na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým. Okrem toho to zníži aj škody spôsobené zverou na poľnohospodárskych plodinách, v ovocných sadoch či pri chove dobytka na lúkach a pasienkoch.

Zdroj

  1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR [online] – Zákon o ochrane prírody a krajiny pomôže poľnohospodárom a prispeje k potravinovej sebestačnosti Slovenska

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...