Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zákon o dani zo sladených nápojov: Kamenický konštruktívne zapracoval pripomienky

Zákon o dani zo sladených nápojov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) nedávno ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorý sa zaoberá zavedením dane zo sladených nealkoholických nápojov. Cieľom tohto legislatívneho kroku je regulácia spotreby cukrovaných nápojov, ktoré sú často spojené s rastúcimi zdravotnými problémami ako obezita a diabetes.

Po rokovaniach so zástupcami výrobcov a predajcov, ministerstvo zapracovalo do návrhu zákona niekoľko zmien:

  • Oslobodenie niektorých nápojov: Sladké mliečne nápoje, jogurtové nápoje a nápoje na rastlinnej báze nebudú podliehať novej dani.
  • Vynechanie koncentrovaných balení a výživových doplnkov: Daň sa nebude vzťahovať na koncentrované balené látky s charakterom liečiva (predávané napríklad v lekárňach), ani na výživové doplnky (ako sú šumivé vitamínové tablety či proteínové nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami).

Ministerstvo financií zdôrazňuje svoju otvorenosť voči konštruktívnym diskusiám a odborným návrhom, zároveň však odmieta zneužívanie tejto témy na politické účely.

Zákon o dani zo sladených nápojov. Vylúčenie niektorých produktov z dane

Podľa návrhu ministerstva, nová daň by sa nemala vzťahovať na niektoré kategórie produktov, ako sú sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje a rastlinné nápoje. Táto výnimka zahŕňa aj koncentrované balené látky s liečivým charakterom a voľnopredajné výživové doplnky, ako sú šumivé vitamínové tablety alebo proteínové nápoje s pridanými cukrami alebo sladidlami.

Zákon o dani zo sladených nápojov Kamenický konštruktívne zapracoval pripomienky - loom.sk
Zákon o dani zo sladených nápojov Kamenický konštruktívne zapracoval pripomienky – loom.sk

Dôvody pre vylúčenie a ich dopad

Vylúčenie týchto produktov z dane pravdepodobne odráža názor, že sú to zdravšie alternatívy alebo majú inú, nielen konzumnú hodnotu. Rozhodnutie môže byť motivované aj snahou o minimalizáciu negatívneho vplyvu na domácich výrobcov a predajcov týchto produktov.

Odpoveď od sektora a potenciálne problémy

Sektor výroby a predaja sladených nápojov už vyjadril svoje názory počas odborných rokovaní, ktoré boli súčasťou legislatívneho procesu. Aj keď bolo dosiahnuté určité porozumenie, existuje stále potenciálne riziko, že politické skupiny môžu využívať túto tému na dosiahnutie politického zisku.

Výzvy a kroky vpred

Ministerstvo zároveň vyjadrilo svoje odhodlanie pokračovať v otvorenej diskusii s odborníkmi a zainteresovanými stranami, aby zabezpečilo, že konečný zákon bude spravodlivý a efektívny. Dôležité bude sledovať, ako sa tento návrh zákona bude ďalej vyvíjať, a to najmä v kontexte jeho prijatia a implementácie.

Zdravotné dôvody za zavedením dane zo sladených nápojov na Slovensku

Hlavným zdravotným dôvodom pre zavedenie dane je zníženie spotreby sladených nápojov, ktoré sú spojené s rôznymi zdravotnými problémami, ako sú obezita, cukrovka 2. typu, srdcovo-cievne ochorenia a zubný kaz. Daň má motivovať spotrebiteľov k zdravším voľbám a zároveň generovať príjmy na financovanie zdravotnej starostlivosti a prevencie.

Krajiny so zavedenou daňou a ich skúsenosti

Viaceré krajiny už zaviedli daň zo sladených nápojov, vrátane Maďarska, Francúzska, Veľkej Británie, Mexika a niektorých štátov USA. Skúsenosti sú rôzne, ale vo všeobecnosti sa ukazuje, že daň vedie k zníženiu spotreby sladených nápojov a zvýšeniu spotreby zdravších alternatív, ako je voda. Napríklad v Mexiku klesla spotreba sladených nápojov o 5,5 % v prvom roku po zavedení dane a o 9,7 % v druhom roku.

Očakávané ekonomické vplyvy dane na slovenské domácnosti

Očakáva sa, že daň zo sladených nápojov zvýši ceny týchto produktov, čo môže mať negatívny vplyv na nízkopríjmové domácnosti, ktoré majú tendenciu konzumovať viac sladených nápojov. Avšak, zvýšenie cien môže tiež viesť k zníženiu spotreby a následne k zlepšeniu zdravia, čo môže z dlhodobého hľadiska znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť.

Pravidlá dane pre rôzne typy nápojov

Na základe najnovších informácií, daň zo sladených nápojov na Slovensku sa nebude vzťahovať na sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje, nápoje na rastlinnej báze, koncentrované balené látky s charakterom liečiva a výživové doplnky. Presné pravidlá pre ostatné typy nápojov budú definované v konečnom návrhu zákona.

Najnovšie výsledky štúdií týkajúce sa spotreby sladených nápojov a ich vplyvu na zdravie

Štúdie neustále potvrdzujú negatívny vplyv sladených nápojov na zdravie. Nedávny výskum publikovaný v časopise Circulation ukázal, že vyššia spotreba sladených nápojov je spojená so zvýšeným rizikom úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia a rakovinu. Ďalšie štúdie poukazujú na súvislosť medzi konzumáciou sladených nápojov a obezitou, cukrovkou 2. typu a ďalšími zdravotnými problémami.

Sweetened Beverage Taxes: A Policy That Works (zdroj: Bloomberg AHI)

Čo presne zahŕňa nová daň zo sladených nápojov na Slovensku?

Nová daň sa vzťahuje na nealkoholické nápoje s pridanými cukrami alebo inými sladidlami. Zameraná je na zníženie konzumácie týchto nápojov kvôli ich negatívnemu vplyvu na zdravie.

Prečo boli niektoré produkty ako mliečne nápoje vylúčené z dane?

Tieto produkty boli vylúčené, pretože obsahujú výživné látky a sú často vnímané ako zdravšie alternatívy. Týmto sa chce minimalizovať negatívny dopad na zdravé možnosti pre spotrebiteľov.

Ako ovplyvní daň malé obchody a miestnych výrobcov?

Daň by mohla predstavovať ekonomickú záťaž pre malé obchody a miestnych výrobcov, ktorí predávajú sladené nápoje. Vláda by mala poskytnúť opatrenia na podporu týchto podnikateľov na adaptáciu na nové regulácie.

Je možné, že daň bude v budúcnosti rozšírená na ďalšie produkty?

Rozšírenie dane na ďalšie produkty závisí od výsledkov a efektívnosti tejto iniciatívy. Pokiaľ sa ukáže, že daň efektívne znižuje konzumáciu nezdravých nápojov, môže byť zvážené jej rozšírenie.

Zdroje:

  1. MF SR [online] – MF SR ukončilo MPK k návrhu zákona o dani zo sladených nápojov

Foto: Canva, Ladislav Kamenický – FB, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...