Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Vyslanie vojakov na Ukrajinu: Francúzi su za, Nemci proti. Fico má pravdu

Vyslanie vojakov na Ukrajinu. Fico má pravdu. Situácia medzi Nemeckom a Francúzskom v marci 2024 odhalila rôzne pohľady na vojenskú podporu Ukrajiny a spôsob riešenia bezpečnostných otázok v Európe. Donald Tusk, považovaný za európskeho lídra s potenciálom na zmier, sa objavuje ako kľúčová postava v dialógu medzi kancelárom Olafom Scholzom a prezidentom Emmanuelom Macronom. Aktivity v rámci Weimarského trojuholníka sú dôležité pre zosúladenie politík a stratégií najväčších európskych štátov, ktoré sú zásadné pre udržanie stability na kontinente.

Vyslanie vojakov. Má to aj nejaké pozitíva?

Napriek názorovým rozdielom existujú medzi Nemeckom a Francúzskom silné diplomatické a historické väzby, ktoré slúžia ako pevný základ pre pokračujúcu spoluprácu. Tieto dve krajiny hrali významné úlohy v európskej histórii a ich partnerstvo je nevyhnutné pre budúcnosť Európy. Spolupráca na rôznych úrovniach, od bilaterálnych stretnutí až po koordináciu v rámci EÚ a NATO, podčiarkuje ich spoločný záväzok k európskej bezpečnosti a prosperite.

Kľúčom k prekonaniu aktuálnych rozdielov je dialóg a ochota k spolupráci. Zatiaľ čo politické rozdiely môžu byť výrazné, zdieľané hodnoty a spoločné záujmy poskytujú pevný základ pre konštruktívne interakcie. Weimarský trojuholník predstavuje platformu, ktorá môže pomôcť zosúladiť stratégie a podporiť spoločné rozhodovanie v kľúčových oblastiach, ako sú bezpečnosť, obrana a zahraničná politika.

Spolupráca medzi Nemeckom a Francúzskom má dalekosiahly vplyv na celú Európsku úniu. Ich schopnosť nájsť spoločnú reč a koordinovať politiky môže slúžiť ako vzor pre ďalšie členské štáty, čím sa posilňuje európska súdržnosť a jednotnosť. V kontexte súčasných výziev, akými sú geopolitické napätia a potreba obrannej spolupráce, je ich partnerstvo neoceniteľné.

Budúcnosť európskej spolupráce

Pohľad do budúcnosti naznačuje, že Nemecko a Francúzsko budú naďalej hrať kľúčovú úlohu v rámci Európskej únie. Ich spoločné úsilie o prekonanie rozdielov a zameranie sa na spoločné ciele môže inšpirovať a motivovať ďalšie štáty k väčšej vzájomnej spolupráci. Táto dynamika je zásadná pre udržanie mieru, stability a prosperity v Európe, čo je v roku 2024 dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

V kontexte tejto diskusie je dôležité pripomenúť, že aj keď sú politické diskurzy často zamerané na rozdiely, spoločné hodnoty a záujmy, ktoré Nemecko a Francúzsko zdieľajú, zostávajú kľúčovými piliermi ich vzájomnej spolupráce. Spolupráca, dialóg a vzájomné porozumenie sú nevyhnutné pre riešenie aktuálnych i budúcich výziev, čím sa otvára cesta k prosperujúcej a bezpečnej európskej budúcnosti.

Slovensko sa aktívne zapája do medzinárodnej spolupráce a diplomacie na viacerých úrovniach. Príkladom je jeho účasť v rozvojových projektoch, ako napríklad projekt zameraný na znižovanie dopadov plastových odpadov na životné prostredie v Moldavsku, ktorý bol súčasťou iniciatívy SlovakAid​​. V oblasti ekonomickej diplomacie Slovensko podporuje export, prílev zahraničných investícií a rozvoj zahraničnej spolupráce, čo dokazuje aj úspešná spolupráca medzi Slovenskom a Kanadou alebo Indiou​​.

Na európskej úrovni sa Slovensko snaží o posilnenie svojho postavenia v EÚ a vo svete, pričom využíva členstvo v EÚ a NATO na posilňovanie mieru, stability a spolupráce v oblasti krízového manažmentu​​. V rámci OECD Slovensko participuje na spoločných projektoch zameraných na podporu ekonomiky, vzdelávania, inovácií a digitalizácie​​.

Rozvojová spolupráca Slovenska sa orientuje na odovzdávanie skúseností, podporu reforiem a pomoc krajinám v núdzi, čím sa prejavuje ako dôležitý hráč v medzinárodnom spoločenstve​​. Ďalej, Slovensko sa významne angažuje v programoch cezhraničnej spolupráce EÚ, ako je napríklad program Interreg, zameraný na riešenie spoločných výziev a nájdenie riešení v kritických oblastiach ako zdravotníctvo či životné prostredie​​. Na globálnej úrovni je Slovensko aktívne aj v OSN, kde sa venuje spolupráci s rôznymi špecializovanými a odbornými organizáciami​​.

Tieto aktivity poukazujú na slovenský záväzok v oblasti medzinárodnej spolupráce a jeho snahu o aktívnu účasť na riešení globálnych problémov.

Aktuálne politicko-diplomatické vzťahy medzi Parížom (FR) a Berlínom (DE)

Spolupráca:

 • Francúzsko a Nemecko sú zakladajúcimi členmi Európskej únie (EÚ) a NATO a zohrávajú vedúcu úlohu v oboch organizáciách. Spolupracujú na širokej škále politických, hospodárskych a bezpečnostných otázok.
 • Obidve krajiny sú silnými zástancami európskej integrácie a zdieľajú spoločný záujem na posilnení EÚ. Spolupracujú na reformách EÚ, ako je posilnenie eurozóny a riešenie migračnej krízy.
 • Francúzsko a Nemecko sú tiež dôležitými obchodnými partnermi. V roku 2022 bol vzájomný obchod medzi oboma krajinami v hodnote 105 miliárd eur.

Napätie:

 • Existujú aj oblasti, v ktorých sa názory Paríža a Berlína rozchádzajú. Jedným z príkladov je ruská invázia na Ukrajinu. Francúzsko je zástancom tvrdšieho postoja voči Rusku, zatiaľ čo Nemecko je opatrnejšie.
 • Ďalším rozdielnym bodom je hospodárska politika. Francúzsko preferuje aktívnejšiu štátnu intervenciu v hospodárstve, zatiaľ čo Nemecko sa prikláňa k voľnotrhovej politike.
 • V otázke migrácie existujú tiež rozdiely v názoroch. Francúzsko a Nemecko sa síce zhodnú na potrebe riešiť migračnú krízu, ale rozchádzajú sa v otázke, ako to dosiahnuť.

Napriek rozdielom v názoroch sú Francúzsko a Nemecko dôležitými partnermi a ich vzťahy sú kľúčové pre stabilitu Európy. Obidve krajiny sa usilujú o prekonanie rozdielov a o posilnenie spolupráce.

Názory Francúzska a Nemecka na vyslanie vojakov na Ukrajinu sa líšia:

Francúzsko:

 • Francúzsko je zástancom tvrdšieho postoja voči Rusku a podporuje zvýšenie vojenskej pomoci Ukrajine.
 • Prezident Macron v apríli 2023 navrhol vytvorenie medzinárodnej misie na ochranu ukrajinských civilov, ktorá by mohla zahŕňať aj vyslanie vojakov.
 • Francúzsko je ochotné poskytnúť Ukrajine bojové lietadlá a ťažké zbrane.

Nemecko:

 • Nemecko je opatrnejšie v otázke vyslania vojakov na Ukrajinu.
 • Kancelár Scholz sa obáva, že priame zapojenie NATO do konfliktu by mohlo viesť k eskalácii vojny.
 • Nemecko sa zameriava na poskytovanie humanitárnej a finančnej pomoci Ukrajine a na posilnenie obranyschopnosti východných krajín NATO.

Napriek rozdielnym postojom sa Francúzsko a Nemecko zhodujú na tom, že Rusko musí za svoju inváziu na Ukrajinu niesť zodpovednosť. Obidve krajiny sa usilujú o diplomatické riešenie konfliktu, ale sú pripravené na rôzne scenáre, vrátane eskalácie vojny.

Emanuel Marcon: Možno sa zbláznil, chce vyslať európskych vojakov na Ukjrajinu.

Aké sú hlavné ciele slovenskej ekonomickej diplomacie?

Hlavnými cieľmi slovenskej ekonomickej diplomacie sú podpora exportu, prilákanie zahraničných investícií, zapojenie podnikateľov do rozvojovej spolupráce, rozvoj zahraničnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, a presadzovanie ekonomických záujmov Slovenska v medzinárodných organizáciách. Tieto ciele reflektujú snahu Slovenska podporovať svoje ekonomické záujmy a zároveň prispieť k globálnemu rozvoju​.

Ako prispieva Slovensko k cezhraničnej spolupráci v rámci programov EÚ?

Slovensko sa aktívne zapája do cezhraničnej spolupráce prostredníctvom programov Interreg, ktoré financuje Európska únia. Tieto programy sú zamerané na riešenie spoločných výziev a hľadanie spoločných riešení v kľúčových oblastiach, ako sú zdravotníctvo, životné prostredie, výskum a vzdelávanie. Cezhraničná spolupráca pomáha budovať mosty medzi regiónmi a štátmi a zvyšuje ich socioekonomickú súdržnosť​.

Akú úlohu zohráva Slovensko v Organizácii Spojených národov?

Slovensko je aktívnym členom Organizácie Spojených národov (OSN) a zapája sa do rôznych iniciatív a programov tejto organizácie. Slovensko sa stretáva a spolupracuje s predstaviteľmi rôznych špecializovaných agentúr OSN, ako sú UNHCR, UNICEF, IOM a WHO, na riešení globálnych výziev. Pôsobenie Slovenska v OSN sa tiež prejavuje účasťou na významných medzinárodných fórach, kde Slovensko zastupuje svoje záujmy a prispieva k medzinárodnej diskusii na témy, ako sú ľudské práva a odzbrojenie​.

Zdroje:

Vláda Poľskej republiky – https://www.gov.pl/web/premier/pdt-trojkat-weimarski

Foto: gov.pl

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...