Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Vnadiská a medvede: Nelegálne praktiky ohrozujúce divokú zver

Vnadiská a medvede – dve slová, ktoré v poslednom čase vyvolávajú čoraz väčšie kontroverzie. Ako nelegálne vnadiská ovplyvňujú život medveďov a aké kroky možno podniknúť na ochranu týchto majestátnych tvorov a zároveň zabezpečiť bezpečnosť lokálnych komunít.

Problematika vnadísk a ich vplyvu na medvede

Vnadiská a medvede – dve slová, ktoré v poslednom čase vyvolávajú čoraz väčšie kontroverzie. V našom článku sa pozrieme na to, ako nelegálne vnadiská ovplyvňujú život medveďov a aké kroky možno podniknúť na ochranu týchto majestátnych tvorov a zároveň zabezpečiť bezpečnosť lokálnych komunít.

Ako fotopasce odhalili nelegálne vnadiská

Zábery z fotopasí ukazujú, že vnadiská sú často umiestnené blízko turistických trás a dokonca v mestských lesoch. Táto prax vytvára priame riziko pre turistov, ako aj pre samotné zvieratá, ktoré sa môžu stať závislými na ľudskej potrave.

Prikrmovanie medveďov: Riziká a dôsledky pre lokálne komunity

Prikrmovanie medveďov nelegálnymi vnadiskami vytvára situácie, kde medvede strácajú svoju prirodzenú plachosť voči človeku. Toto správanie môže viesť k vážnym konfliktom, poškodeniu majetku a dokonca aj k útokom na ľudí.

Vnadiská a medvede v mestských lesoch: Prípad Banská Bystrica

V Banskej Bystrici boli identifikované vnadiská priamo na zelených trasách v mestských lesoch. Táto situácia poukazuje na širší problém nekontrolovaného vnadiska, ktorý sa týka mnohých oblastí Slovenska.

Súčasné zákony a ich nedostatky v riešení problému vnadísk

Aktuálne legislatívne opatrenia sú nedostatočné na adresovanie nelegálnych vnadísk. Odborníci a aktivisti volajú po prísnom trestaní a regulácii tejto praxe.

Vnadiská a medvede Nelegálne praktyky ohrozujúce divokú zver - loom.sk

Koalícia za veľké šelmy a ich boj proti nelegálnemu vnadeniu

Koalícia za veľké šelmy je iniciatíva, ktorá združuje odborníkov a aktivistov v boji proti nelegálnemu vnadeniu. Táto skupina usiluje o zmenu verejnej mienky a legislatívy na ochranu divokých zvierat.

Ako môžu občania prispieť k ochrane divokých šeliem

Občania môžu hrať kľúčovú rolu v ochrane divokej zveri tým, že budú ostražití a nahlásia podozrivé aktivity, ako sú nelegálne vnadiská a pytliactvo.

Dlhodobé riešenia a potreba zmeny legislatívy

Zmena legislatívy a zvýšené vzdelávanie verejnosti sú nevyhnutné kroky k dosiahnutiu dlhodobej ochrany medveďov a iných divokých zvierat na Slovensku.

Vplyv globálneho otepľovania na správanie divokej zveri

Globálne otepľovanie tiež ovplyvňuje správanie divokej zveri, zvyšuje ich migráciu do osídlených oblastí, čo môže viesť k ďalšiemu konfliktu s ľuďmi.

Záver: Kľúčové kroky k ochrane medveďov a iných šeliem

Na záver, problematika vnadísk a medveďov je komplexná a vyžaduje si koordinovaný prístup, ktorý zahŕňa legislatívu, ochranu prírody a aktivizmus. Je to boj, ktorý si vyžaduje zapojenie celej spoločnosti.

Vnadiská a medvede Nelegálne praktyky ohrozujúce divokú zver - loom.sk

Ako jednotlivci efektívne identifikovať nelegálne vnadiská v prírode?

Znaky nelegálneho vnadiska:

 • Skryté miesta v lese, často s prístupom pre vozidlá
 • Zvyšky mäsa, kostí alebo vnútorných orgánov zvierat
 • Pasce alebo iné zariadenia na chytanie zvierat
 • Známky pytliactva, ako sú prázdne nábojnice alebo stopy po streľbe
 • V blízkosti vnadiska sa môže nachádzať aj posed pre lovcov

Postup pri identifikácii:

 • Buďte opatrní a nevstupujte do neznámych oblastí sami.
 • Všímajte si svoje okolie a sledujte podozrivé aktivity.
 • Ak narazíte na nelegálne vnadisko, nedotýkajte sa ho a ihneď ho nahláste.
 • Zaznamenajte si presnú polohu vnadiska, jeho popis a akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Aké sú najlepšie postupy na hlásenie nelegálnych vnadísk a pytliactva príslušným úradom?

Kontakty:

 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 048/48 44 811, mail: [e-mailová adresa bola odstránená]
 • Okresné riaditeľstvá Policajného zboru
 • Miestna poľovnícka organizácia

Postup pri hlásení:

 • Informujte o presnej polohe vnadiska a jeho popise.
 • Poskytnite akékoľvek informácie o podozrivých osobách alebo aktivitách.
 • Urobte fotografie alebo videozáznam vnadiska, ak je to možné.
 • Spolupracujte s orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytnite im všetky potrebné informácie.

Ako môžu obyvatelia mestských oblastí prispieť k prevencii problémov spôsobených vnadiskami?

 • Zvýšte povedomie: Informujte sa o problematike nelegálnych vnadísk a pytliactva a šírte tieto informácie medzi svojimi priateľmi a rodinou.
 • Podporte organizácie na ochranu prírody: Prispejte finančne alebo dobrovoľnícky pomôžte organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou medveďov a divokej zveri.
 • Vyhnite sa konzumácii diviny z neznámych zdrojov: Nákup diviny z nelegálnych zdrojov podporuje pytliactvo.
 • Nahláste podozrivé aktivity: Ak spozorujete podozrivé aktivity v prírode, ihneď ich nahláste príslušným orgánom.
M. Chrenko: Envirorezort v súvislosti s výskytmi medveďa posilňuje spoluprácu (zdroj: TASR TV)

Čo sú to vnadiská a prečo sú problémom?

Vnadiská sú miesta, kde poľovníci kŕmia divoké zvieratá, čo môže viesť k nebezpečnému zvykaniu zveri na ľudskú prítomnosť a potraviny. Tento zvyk môže mať za následok konflikty medzi ľuďmi a zvieratami, poškodenie majetku, a dokonca aj zranenia alebo úmrtia.

Aké riziká prináša prikrmovanie medveďov?

Prikrmovanie medveďov nelegálnymi vnadiskami vytvára situácie, kde medvede strácajú svoju prirodzenú plachosť voči človeku, čo zvyšuje riziko konfliktov. Medvede sa môžu pokúšať o vstup do obytných oblastí v hľadaní potravy, čo môže viesť k nebezpečným stretnutiam.

Ako môže verejnosť prispieť k riešeniu problému vnadísk?

Verejnosť môže pomôcť tým, že bude pozorne sledovať svoje okolie a hlásiť podozrivé vnadiská úradom. Okrem toho, účasť na vzdelávacích programoch a podpora ochranárskych organizácií môže zvýšiť povedomie o týchto otázkach a prispieť k legislatívnym zmenám.

Zdroje:

 1. EK [online] – Príčiny zmeny klímy
 2. Aktuality [online] – Fotografie odhalili ďalšie vnadiská, poukazujú na prikrmovanie medveďov aj v blízkosti obydlí (týždenný EKO výber)
 3. Žilinak [online] – Medvede k ľuďom podľa Ekofóra lákajú poľovnícke vnadiská. Vznikla petícia proti ich kŕmeniu
 4. Nitrak [online] – Strieľanie medveďov nepomôže, k ľuďom ich lákajú poľovnícke vnadiská. Ekofórum vytvorilo petíciu

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...