Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Vinárstvo ako cesta k úspechu: príbeh Dávida Kušického

Vinárstvo ako cesta. Banská Bystrica sa stala dejiskom výnimočnej udalosti, ktorá každoročne pritiahne pozornosť odborníkov aj verejnosti z oblasti vinárstva. Vínšpacírka, populárne podujatie, ktoré sa koná na konci apríla, tento rok po desiatykrát otvorilo svoje brány.

Milujú víno a sú za to ocenení

Na tento ročník Vínšpacírky nebolo pozvanie len tak hocijaké. Organizátori sa rozhodli oceniť troch mladých a talentovaných vinárov, ktorí svojou prácou ukazujú, že vinárstvo je nielen remeslo, ale aj umenie. Medzi ocenenými nechýbal Dávid Kušický z Veľkého Krtíša, ktorý sa vinárstvu venuje už od mladosti.

Budúcnosť slovenského vinárstva

Ocenenie na Vínšpacírke pre mladé talenty sa stalo potvrdením toho, že slovenské vinárstvo má svetlú budúcnosť. Vladimír Hronský, Petra Lunter a Dávid Kušický sú príkladmi, že aj mladí ľudia môžu v tradičnom odvetví dosiahnuť značný úspech.

Od tradície po inovácie

Dávid Kušický, ako jeden z ocenených, prinesie do sveta vinárstva nový pohľad. Jeho prístup k vinohradníctvu a výrobe vína je inšpirovaný prírodou a ekologickými princípmi. Dávid vyrába víno v betónových vajíčkach, čím kombinuje tradičné metódy s modernou technológiou. Tento inovatívny prístup mu umožnil preraziť aj na medzinárodných trhoch.

Vinárstvo ako cesta: Víno ako cesta do sveta

Pre mladého vinára, akým je Dávid, je víno nielen produktom, ale aj cestou k novým skúsenostiam a poznaniu. Jeho úsilie a zanietenosť pre ekologické vinárstvo ho zaviedli do vinárstiev po celom svete, kde čerpal inšpiráciu a skúsenosti, ktoré teraz aplikuje v praxi na Slovensku.

S úctou k tradíciám a súčasne s otvorenosťou voči inováciám, mladí slovenskí vinári ukazujú, že víno nie je len o pestovaní hrozna, ale o vášni, odvaze experimentovať a o ochote učiť sa nové veci. Ich príbehy a úspechy sú dôkazom, že slovenské vinárstvo je na vzostupe a má čo ponúknuť nielen doma, ale aj v zahraničí.

Je pestovanie viniča a spracovanie vína prírodnými a menej chemizovanými postupmi skôr životné poslanie alebo je to podnikanie ako každé iné?


Či je pestovanie viniča a spracovanie vína prírodnými a menej chemizovanými postupmi skôr životné poslanie alebo je to podnikanie ako každé iné, je otázka s komplexnou odpoveďou, ktorá závisí od individuálnej perspektívy.

Pre niekoho to môže byť hlboké životné poslanie, hnane túžbou po spojení s prírodou, tvorbou kvalitného produktu a zachovaním tradičných metód. Pestovanie viniča a výroba vína s rešpektom k ekosystému prináša pocit uspokojenia a zmysluplnosti, ktoré presahuje materiálne aspekty podnikania.

Pre iných to môže predstavovať čisto obchodnú činnosť s cieľom zisku. Aj v tomto prípade však existuje rozdiel medzi konvenčným a prírodným prístupom. Prírodné vína si získavajú rastúcu popularitu medzi spotrebiteľmi, ktorí ocenia ich jedinečnú chuť a ekologický profil. To môže viesť k prosperujúcemu podnikaniu s pevnou klientelou a silným etickým zázemím.

V konečnom dôsledku je na každom jednotlivcovi, aby sa rozhodol, aký význam prikladá pestovaniu viniča a výrobe vína prírodnými a menej chemizovanými postupmi. Bez ohľadu na motiváciu môže tento prístup priniesť hlboké uspokojenie, zmysel pre zodpovednosť a prepojenie s tradíciou.

Je dôležité poznamenať, že pestovanie viniča a výroba vína s rešpektom k prírode si vyžaduje hlboké znalosti, zručnosti a oddanosť. Je to náročná práca, ktorá si vyžaduje fyzickú námahu, odolnosť voči poveternostným podmienkam a neustále učenie sa. Avšak pre tých, ktorí sú ochotní venovať sa tomuto remeslu, môže priniesť mimoriadne obohacujúce a napĺňajúce životné skúsenosti.

How Wine Is Made (zdroj: Insider)

Ako Dávid Kušický kombinuje tradičné metódy s modernými technológiami pri výrobe vína?

Dávid využíva ekologické princípy a moderné technológie ako betónové vajíčka, ktoré mu umožňujú produkovať kvalitné víno s minimálnym dopadom na prírodu.

Prečo je Vínšpacírka dôležitá pre mladých vinárov na Slovensku?

Podujatie Vínšpacírka poskytuje platformu pre mladé talenty, kde môžu prezentovať svoje práce, získať ocenenie a zároveň sa dostať do povedomia širšej verejnosti.

Ako ocenenie na Vínšpacírke ovplyvnilo kariéru Dávida Kušického?

Ocenenie mu otvorilo dvere k novým príležitostiam a posilnilo jeho postavenie v slovenskom vinárskom priemysle, čo mu umožňuje ďalší rozvoj a expanziu na zahraničné trhy.

Zdroje:

  1. SME – MY Bystrica [online] – Robia to, čo ich baví, víno im otvára cesty do sveta. Teraz ich ocenia na domácej pôde
  2. Vínšpacírka [online] – 1 MESTO, 1 DEŇ, 1000 CHUTÍ
  3. Kam za vínom [online] – VÍNŠPACÍRKA 2023
  4. Bystricoviny [online] – Vínšpacírka na bystrickom Námestí SNP spojená s jazz festivalom sa vydarila

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...