Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Viac miest v materských a základných školách. Ministerstvo školstva zvyšuje dotácie

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR významne zvyšuje dotáciu na zvyšovanie počtu miest v materských a základných školách. V rámci otvorenej výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR bola celková suma navýšená z pôvodných 82 miliónov eur na vyše 128 miliónov eur. Pre rozšírenie kapacity základných škôl je teraz k dispozícii takmer 53 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 15 miliónov eur oproti pôvodnej alokácii.

Riešenie nedostatku miest

Rezort školstva sa venuje riešeniu nedostatku miest v materských a základných školách prostredníctvom výziev zameraných na dobudovanie chýbajúcich kapacít. V auguste 2022 boli vyhlásené výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, vďaka ktorým môžu samosprávy, cirkevné aj súkromné školy zvýšiť svoju kapacitu bez potreby spolufinancovania.

Zvýšenie účasti detí v predškolskej výchove

Výstavba materských škôl nadväzuje na reformy, ktorých cieľom je zvýšiť účasť detí v predškolskej výchove. Od roku 2021 je povinná predškolská výchova pre päťročné deti. Od budúceho školského roka získajú štvorročné deti právny nárok na miesto v materskej škole, o rok neskôr aj trojročné deti. Právny nárok uľahčí rodičom hľadanie škôlky.

„Investícia do predškolskej výchovy má obrovskú návratnosť. Deti sú najlepšie formovateľné v ranom veku, je to priestor na rozvoj ich kognitívnych schopností a na vyrovnanie rozdielov spôsobených domácim prostredím,“ uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Evidencia žiadostí a nová výzva

Ministerstvo eviduje 169 relevantných žiadostí o dotáciu, z ktorých 93 splnilo podmienky a získalo prostriedky v objeme vyše 52 miliónov eur. Tieto dotácie umožnia vytvoriť 3 713 nových miest v materských školách. Ďalších 43 žiadostí o objeme 35,9 milióna eur je ešte v posudzovaní a môže vytvoriť ďalších 2 164 miest.

Cieľom Plánu obnovy je vytvoriť 9 114 miest v materských školách po celom Slovensku. Prostriedky sú určené na rozšírenie kapacít prostredníctvom novej infraštruktúry, rekonštrukcie, modernizácie či prístavby materských škôl, školských jedální a materiálno-technického vybavenia.

Vyhlásenie novej výzvy

V súlade so zverejnenou schémou štátnej pomoci bude čoskoro vyhlásená nová výzva pre zriaďovateľov, ktorí prevádzkujú alebo chcú prevádzkovať materskú školu ako hospodársku činnosť. Výzva bude vyhlásená v predpokladanej výške 12,9 milióna eur.

Podpora kvalitnejšieho vzdelania

„V pláne obnovy investujeme do kvalitnejšieho vzdelania ďalších generácií a začíname už od najmenších detí. Návšteva materskej školy pomáha deťom v ďalších stupňoch vzdelávania. Teší ma záujem zriaďovateľov materských škôl o túto výzvu, pretože dokazuje, že plán obnovy efektívne načúva spätnej väzbe zo samospráv,“ uviedol podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.

Rozširovanie kapacít základných škôl

Vysoký záujem a vyčerpanie financií z pôvodnej alokácie na rozšírenie miest v základných školách viedli k uzavretiu výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ministerstvo aktuálne eviduje 43 žiadostí, z ktorých je 37 relevantných. Objem prostriedkov potrebných na uspokojenie týchto žiadateľov prevyšuje 68,5 milióna eur a umožní vytvoriť 5 631 nových miest.

V spolupráci s Národnou koordinačnou a implementačnou jednotkou sa podarilo zvýšiť celkovú alokáciu na túto výzvu o 15 miliónov eur, čím dosiahla hodnotu 52,8 milióna eur. Peniaze navyše budú pridelené žiadateľom, ktorí sa umiestnili v rámci rezervného zoznamu.

Zvýšená podpora pre žiadateľov

V rezervnom zozname sú napríklad obec Voderady, kde sa realizuje významná investícia do výstavby továrne na batérie pre elektromobily, alebo obec Hviezdoslavov, ktorá zápasí s chronickým nedostatkom miest v základnej škole.

Zdroj

  1. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR [online] – Rezort školstva zvyšuje financie na budovanie kapacít materských a základných škôl

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...