Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Verejné financie: Opatrenia na ich zlepšenie v roku 2024

Verejné financie. V utorok, 8. apríla 2024, sa odohral kontrolný deň premiéra na Ministerstve financií. Stretnutie vedené predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým signalizuje pozitívny posun k proaktívnejšiemu prístupu vo financovaní samospráv a stabilizácii verejných financií. V rámci tohto dňa boli predstavené kľúčové opatrenia a reformy, ktoré majú zásadný vplyv na budúcnosť slovenských miest a obcí, ako aj na celkové hospodárske vyhliadky krajiny.

Podpora pre mestá a obce. Jednorazové vyplatenie podielu z dane z príjmu právnických osôb na rok 2024, v hodnote približne 220 miliónov eur, je významným krokom k finančnej stabilizácii samospráv. Toto rozhodnutie reflektuje potrebu riešiť zložité finančné situácie, s ktorými sa obzvlášť menšie obce stretávajú. Dôležitým aspektom tejto iniciatívy je aj navrhovaná zmena zákona, umožňujúca obciam efektívnejšie využívanie rezervných fondov na pokrytie ich bežných výdavkov.

Flexibilita pre obce. Zmena legislatívy smerujúca k väčšej flexibilite využívania finančných zdrojov obcami je kritickým krokom k adaptabilite a odolnosti lokálnych ekonomík. Umožňuje samosprávam reagovať na nepredvídané situácie a potreby obyvateľov bez zbytočných byrokratických prekážok.

Verejné financie. Reformy na ozdravenie verejných financií

Predstavenie zákonu o výdavkových limitoch a jeho nasledovná implementácia je kľúčová pre zabezpečenie transparentnosti a udržateľnosti štátnych financií. Tento krok, spolu s balíkom konsolidačných opatrení v hodnote 1% HDP, je nevyhnutný pre postupné ozdravenie verejných financií Slovenska, ktoré zaznamenalo v období 2020 – 2023 výrazný pokles ekonomických ukazovateľov.

Prioritizácia konsolidácie. Súbor konsolidačných opatrení, ktorý má byť implementovaný v roku 2025, predstavuje nevyhnutný základ pre stabilizáciu a zlepšenie stavu verejných financií. Cieľom je nielen zastaviť negatívny trend zadlžovania, ale aj položiť základy pre zdravý hospodársky rast a rozvoj Slovenskej republiky.

Inovácie v dane z príjmov. Zavedenie nových daní na elektronické cigarety, nikotínové vrecúška a sladené nápoje je príkladom inovatívneho prístupu k zvyšovaniu štátnych príjmov a súčasne k podpore zdravšieho životného štýlu obyvateľstva. Očakávané príjmy z týchto daní majú významný potenciál prispieť k rozpočtu a zároveň motivovať k zdravším životným voľbám.

Budúce kroky a záväzky. MF SR deklaruje záväzok pokračovať v príprave a implementácii ďalších opatrení na stabilizáciu verejných financií. Detaily týchto plánov budú zverejnené postupne, v závislosti od výsledkov odborných a koaličných rokovaní.

Toto stretnutie a prijaté opatrenia posilňujú dôveru v schopnosť slovenskej vlády riešiť aktuálne ekonomické výzvy a zároveň klásť základy pre stabilný a prosperujúci rozvoj krajiny.

V čase, keď Slovensko čelí mnohým ekonomickým a sociálnym výzvam, sú tieto kroky a opatrenia svetlým bodom, ukazujúcim smer, ktorým sa vláda ubera v riešení problémov verejných financií a podpore samospráv. Realizácia týchto plánov bude kľúčová pre budúci ekonomický rast a stabilitu Slovenskej republiky, čo nám dáva dôvod na optimizmus a pozitívny pohľad do budúcnosti.

Ako konsolidujú iné krajiny v EÚ?

Konsolidácia verejných financií v EÚ v roku 2024 je komplexná téma s rôznymi prístupmi v jednotlivých krajinách. Tu je prehľad kľúčových trendov a opatrení:

1. Zníženie deficitu: Väčšina krajín EÚ sa snaží znížiť deficit verejných financií. To sa dá dosiahnuť:

 • Znížením výdavkov: Vlády znižujú výdavky šetrením alebo znižovaním počtu úradníkov a ministerstiev. 
 • Zvýšením príjmov: Vlády zvyšujú dane a odvody, čím sa zvyšuje prílev financií do štátnej pokladne.

2. Zníženie verejného dlhu: Vysoký verejný dlh môže predstavovať značné bremeno pre ekonomiku. Na jeho zníženie sa používajú rôzne nástroje, ako napríklad:

 • Splátky dlhu: Vlády splácajú istinu a úroky z dlhopisov a iných úverov.
 • Predaj štátneho majetku: Vlády predávajú štátne podniky alebo iné aktíva, aby získali financie na splatenie dlhu.

3. Štrukturálne reformy: Niektoré krajiny EÚ implementujú štrukturálne reformy, ktoré zlepšujú hospodárnosť a efektivitu verejnej správy. Tieto reformy sa týkajú napríklad:

 • Zmeny v systéme dôchodkového zabezpečenia: Reformy dôchodkového systému sa zameriavajú na predĺženie veku odchodu do dôchodku a zníženie výšky dôchodkov.
 • Zmeny na trhu práce: Reformy trhu práce sa zameriavajú na zvýšenie flexibility a zníženie miery nezamestnanosti.

Situácia na Slovensku:

 • Slovensko v roku 2024 očakáva deficit verejných financií na úrovni 4,3 % HDP.
 • Vláda plánuje konsolidovať verejné financie kombináciou opatrení na strane výdavkov a príjmov.
 • Na strane výdavkov sa plánuje znížiť objem transferov do Sociálnej poisťovne a znížiť výdavky na verejnú správu.
 • Na strane príjmov sa plánuje zvýšiť daň z príjmov fyzických a právnických osôb a zaviesť daň z digitálnych služieb.

Dôležité faktory:

 • Konsolidácia verejných financií je dôležitá pre udržanie makroekonomickej stability a udržateľnosti verejných financií.
 • Tempo a nástroje konsolidácie sa líšia v závislosti od špecifických podmienok v jednotlivých krajinách EÚ.
 • Dôležité je, aby konsolidácia verejných financií bola sprevádzaná opatreniami na podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.

Kontrolný deň na MF SR: 8. apríla 2024 – Róbert Fico, premiér SR

Aký je hlavný cieľ jednorazového vyplatenia podielu z dane z príjmu právnických osôb obciam?

Cieľom je finančne podporiť obce, najmä menšie, ktoré čelia náročnej situácii, a posilniť ich schopnosť poskytovať základné služby občanom.

Ako zmena zákona o rezervných fondoch ovplyvní obce?

Zmena umožní obciam využívať rezervné fondy aj na pokrytie bežných výdavkov, čím sa zvýši ich finančná flexibilita a schopnosť reagovať na aktuálne potreby.

Čo presne znamená zavedenie spotrebnej dane na elektronické cigarety a sladené nápoje?

Zavedenie tejto dane má dvojité poslanie: zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu a zároveň prispieť k zníženiu spotreby škodlivých produktov, najmä medzi mládežou.

Zdroje:

 1. MF SR [online] – Kontrolný deň predsedu vlády SR Roberta Fica na Ministerstve financií SR
 2. Ladislav Kamenický, Facebook [online] – NEBUDE TO ĽAHKÉ, ALE MÁME JASNÝ PLÁN, AKO TO UROBIŤ!Foto: MF SR, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...