Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Umelá inteligencia má potenciál stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii ľudstva. Konferencia ITAPA

Technológie umelej inteligencie (AI) ovplyvňujú náš život v mnohých smeroch a môžu pretvoriť nielen priemyselné odvetvia, ale aj celé spoločnosti a ekonomiky. Napriek tomu, že výhody AI sú zrejmé, stále sú výzvou etické problémy, súkromie či bezpečnosť, ktoré s jej využívaním úzko súvisia.

Potenciálu AI stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii, sa venovala konferencia ITAPA AI & ROBOTICS v Bratislave, ktorá sa konala 12. marca v Zimnej jazdiarni na Bratislavskom hrade. Dnes ani sami netušíme, ako ďaleko to zájde,“ vyjadril sa predseda NR SR Peter Pellegrini o umelej inteligencii.

„Možno očakávať, že umelá inteligencia bude čoraz viac prevládať v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. Ja vo využívaní AI vidím príležitosť, ako zlepšiť digitálne procesy a automatizáciu, ako urýchliť inovačný potenciál, ale aj efektívnejšiu diagnostiku závažných ochorení,” uviedol štátny tajomník Ivančin na konferencii, ktorú otvorili predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.

„Predtým, než sa začalo plne hovoriť o umelej inteligencii na Slovensku, prebiehali diskusie o digitálnej transformácii. Digitálna transformácia prispieva k explózii veľkých údajov. Bez digitálnych údajov totiž AI nemá dostatok informácií na učenie. V tomto kontexte treba vnímať aj európske legislatívne iniciatívy v oblasti dátových politík, ako napríklad Akt o správe údajov, prípadne Akt o údajoch. Cieľom oboch predpisov je odomknúť údaje na znovupoužívanie, vrátane trénovania nových modelov,“ priblížil Ivančin.

Už koncom roka 2024 nadobudne účinnosť a začnú platiť prvé povinnosti z Aktu o umelej inteligencii, ktorý vznikol za účelom podpory a inovácií v oblasti umelej inteligencie. Posilňuje správu a riadenie a zároveň účinné presadzovanie existujúcich právnych predpisov v oblasti základných práv a bezpečnosti ľudí. Ide o veľmi rozsiahly predpis súvisiaci s mnohými inými novými digitálnymi predpismi Európskej únie (EÚ).

Samozrejme, financovanie predstavuje kritický faktor pri stimulácii inovácií, avšak samo o sebe nie je dostatočné na to, aby inovácie poháňali ekonomiku. Je potrebná kombinácia aj iných determinantov, pričom dôležitým aspektom je adekvátne nastavené regulačné prostredie. Práve dohoda štátov EÚ na akte o umelej inteligencii je významný krok Slovenska k posilneniu transparentnosti a dôvery pri vývoji umelej inteligencie. Takéto prostredie môže prilákať firmy a investície, čím podporí konkurencieschopnosť v sektore umelej inteligencie,“ vyhlásil štátny tajomník Ivančin.

Umelá inteligencia. Konferencia ITAPA AI & Robotics 2024

Konferencia ITAPA AI & Robotics, ktorá sa konala v Bratislave 12. marca 2024 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu, sa ukázala ako významná udalosť v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Podujatie predstavilo neustále sa vyvíjajúcu úlohu umelej inteligencie v rôznych sférach ľudskej činnosti a zdôraznilo jej potenciálne výhody, ale aj spojené výzvy a riziká, ako sú etické otázky, bezpečnostné implikácie a možný vplyv na zamestnanosť.

Konferencia ponúkla viac ako dvadsiatku prezentácií a takmer tri desiatky pozvaných odborníkov z rôznych oblastí, ktorí diskutovali o výhodách, hrozbách a výzvach, ktoré umelá inteligencia prináša do pracovného aj každodenného života. Medzi kľúčové témy patrila budúcnosť umelej inteligencie, kybernetická bezpečnosť v svete AI, príbeh o úspechu AI na Slovensku, AI a robotika v kreatívnom priemysle a vzdelávaní.

Významnými rečníkmi boli Walter Pasquarelli, svetoznámy konzultant, rečník a expert na stratégie AI, ktorý predniesol prezentáciu na tému “Podnikanie v ére generatívnej AI”, a Franz Bailom, zakladateľ a generálny riaditeľ dvoch úspešných globálnych spoločností, ktorý hovoril v sekcii “Nástroje umelej inteligencie”.

Podujatie zorganizované v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti a využitím fondov EÚ podčiarklo dôležitosť umelej inteligencie ako významného nástroja zmeny v histórii ľudstva. Konferencia ITAPA AI & Robotics tak poskytla jedinečnú príležitosť počuť a stretnúť sa s poprednými odborníkmi zo Slovenska i zo sveta, čím sa stala ideálnou platformou pre prezentáciu riešení a ponúk potenciálnym klientom a pre networking s kľúčovými zainteresovanými stranami a rozhodujúcimi osobnosťami.

Zdroje

  1. Umelá inteligencia má potenciál stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii ľudstva [online] – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
  2. ITAPA AI & ROBOTICS 2024 [online] – www.itapa.sk
  3. Foto: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
  4. Foto: ITAPA

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...