Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Tajovka v Banskej Bystrici. Revitalizácia zanedbaného priestoru priniesla nový oddychový raj

Dlhé roky zanedbaný priestor, kde často vznikali nelegálne skládky, sa zmenil na nepoznanie. Aktívni obyvatelia Banskej Bystrice prišli s myšlienkou skrášliť tento priestor, a mesto sa rozhodlo túto iniciatívu podporiť. Dnes na brehu Tajovky, medzi frekventovanou cyklotrasou a areálom plážového kúpaliska, víta návštevníkov nová oddychová zóna s oficiálnym mestským ohniskom, sedením, prístupom k potoku, hernými prvkami a umeleckým dielom s cyklistickou tematikou.

Víťazný projekt participatívneho rozpočtu

V roku 2017 bol zámer vybudovať oddychovú cyklozónu jedným z víťazných projektov participatívneho rozpočtu. Predkladatelia mali na jeho realizáciu vyčlenenú sumu 5 000 eur z mestského rozpočtu. Projekt si však vyžadoval vyššiu investíciu, a tak si mesto tento zámer osvojilo a začalo projekt realizovať s potrebnými finančnými prostriedkami.

Významný projekt pre mesto

Primátor Ján Nosko zdôrazňuje, že “aktívni obyvatelia a obyvateľky identifikovali tento priestor ako lokalitu s dobrým potenciálom. Rozhodli sme sa, že do projektu vstúpime a začneme ho realizovať komplexnejšie s využitím celého územia. Výsledkom je zrevitalizovaný verejný priestor s prvým mestským oficiálnym ohniskom, hernými prvkami, sedením, výtvarným dielom a prístupom k Tajovke.”

Nové možnosti pre komunitu

Mestské ohnisko z lomového kameňa je ideálnym miestom na organizovanie komunitných opekačiek. Zhotoviteľ v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom upravil a stabilizoval priľahlý breh Tajovky, čím umožnil bližší kontakt s potokom. Vysadili sa nové stromy, pôdopokryvné dreviny a pribudol nový trávnik. Lokalita je pokrytá verejnou wifi a monitorovaná kamerovým systémom.

Prirodzené prostredie v meste

Projektant Zoltán Balko uvádza: „Cieľom bolo vytvoriť plnohodnotné prírodné prostredie v dotyku s obytným prostredím. Na rozdiel od domov, ktoré sú dňom kolaudácie ukončené, verejné priestory bývajú ukončené fyzicky za nejakých 5 – 10 rokov.“ Vďaka prírodným materiálom a farebným prvkom, ktoré sa použili pri výstavbe, získala zóna prirodzený charakter, ktorý je zdôraznený hernými prvkami z tvrdého agátového dreva.

Náročná realizácia

Stavebné práce na oddychovej zóne sa začali v októbri 2023 a ukončené boli v apríli 2024. Celkový rozpočet projektu dosiahol takmer 200 000 eur. Michal Hrnčár zo spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s. r. o., dodáva: „Najväčším problémom počas výstavby bolo počasie, keďže stavba sa začala na konci októbra. Išli sme do zimného obdobia a väčšina aktivít pozostávala zo zemných prác a výsadieb trávnikov.“

Cyklostrom ako dominanta zóny

Oddychová zóna Tajovka sa nachádza v blízkosti cyklotrasy, ktorú počas roka 2023 využilo tisíce peších a cyklistov. Dominantným prvkom je umelecké dielo Cyklostrom, ktorého autorom je Igor Latta. Strom je vytvorený z použitých bicyklov, čím symbolizuje čistú mobilitu a zdravšie životné prostredie.

Podpora a vďaka

Transformácia zarasteného priestoru na plnohodnotné verejné priestranstvo by nebola možná bez podpory a iniciatívy aktívnych obyvateľov. “Veríme, že oddychová zóna Tajovka bude dlhé roky slúžiť všetkým, ktorí ju budú využívať a chrániť,” uzavrelo mesto Banská Bystrica.

Dôležitosť skrášľovania verejných priestorov

Skrášľovanie verejných priestorov je nesmierne dôležité pre kvalitu života obyvateľov. Príjemné a dobre udržiavané prostredie prispieva k lepšej psychickej pohode, podporuje komunitné aktivity a zvyšuje celkovú atraktívnosť mesta. Nové verejné priestranstvá, ako je oddychová zóna pri Tajovke, prinášajú ľuďom miesto na relax, šport a spoločenské stretnutia, čo napomáha budovaniu silnejších komunít.

Zdroje

  1. Mesto Banská Bystrica [online] – Vitajte v oddychovej zóne Tajovka
  2. Foto: Mesto Banská Bystrica

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...