Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Štvordňový pracovný týždeň v Poľsku: Realita alebo sen?

Vláda zvažuje skrátenie pracovného týždňa o päť hodín, čo by mohlo znamenať prechod na štvordňový pracovný týždeň. Tento návrh, ktorý už raz neprešiel, by mohol výrazne ovplyvniť ekonomiku, konkurencieschopnosť firiem a blaho zamestnancov.

polska demoska
Poliaci sú povestní schopnosťou presadiť si svoje aj v uliciach miest, ak je treba.

Vláda zvažuje štvordňový pracovný týždeň

Vláda zvažuje návrh na skrátenie pracovného týždňa o päť hodín, čo by mohlo viesť k zavedení štvordňového pracovného týždňa. Informáciu priniesol denník „Dziennik Gazeta Prawna“ s odvolaním sa na zdroje z ministerstva rodiny, práce a sociálnej politiky (MRPiPS). Pred prijatím rozhodnutia je však potrebné posúdiť potenciálne dopady takejto zmeny na ekonomiku.

Ministerstvo v stanovisku uvádza, že pred akoukoľvek úpravou musí dôkladne preskúmať jej vplyv na sektory verejných financií, konkurencieschopnosť podnikania, trh práce a situáciu zamestnancov. Vláda zdôrazňuje, že táto zmena by mala byť predmetom rozsiahlej diskusie so sociálnymi partnermi, vrátane reprezentatívnych zamestnávateľských organizácií a odborových zväzov.

História návrhu

Projekt štvordňového pracovného týždňa bol predložený už v roku 2022 počas predchádzajúceho volebného obdobia, no nebol realizovaný. Tentokrát chce Nová ľavica opäť presadiť zmenu Zákonníka práce postupným znižovaním týždenného pracovného času z 40 na 35 hodín pri zachovaní súčasných mzdových úrovní. Tento model je už úspešne zavedený v krajinách ako Nemecko a Francúzsko.

V roku 2022 šéf Občianskej platformy ohlásil pilotný projekt štvordňového pracovného týždňa, ak PO vyhrá parlamentné voľby.

polska demoska1
“Poľsko je krajina, ktorá vždy ctila slobodu a nezávislosť, a práve tento duch poháňa náš národ k veľkým úspechom tvárou v tvár náročným výzvam.” autor výroku je Lech Wałęsa.

Zamestnávatelia chcú spoľahlivé posúdenie vplyvov

Odborníci upozorňujú, že zníženie priemerného týždenného pracovného času zo 40 na 35 hodín nemusí nutne znamenať zavedenie štvordňového pracovného týždňa. Zamestnávatelia môžu prácu organizovať na päť dní po sedem hodín denne. Zamestnávatelia sú voči týmto zmenám skeptickí a požadujú spoľahlivé posúdenie sociálno-ekonomických dopadov.

sejm1
Poľský parlament

Poľské firmy skúšajú štvordňový pracovný týždeň

V Poľsku je štvordňový pracovný týždeň zatiaľ zriedkavý. Nedávno ho začala testovať poznaňská spoločnosť Herbapol. Spoločnosť oznámila, že od roku 2025 bude tím pracovať štyri dni v týždni, pričom piaty deň voľna bude zaplatený. “Herbapol Poznaň tvoria ľudia a naši zamestnanci sú najväčším aktívom a pilierom jej fungovania, preto zavádzame rozsiahle opatrenia na starostlivosť o ich blaho,” uviedla spoločnosť.

Podobné opatrenie testuje aj poľská pobočka Deloitte. Skrátenie pracovného času o 20 % bez straty mzdy viedlo k zníženiu stresu zamestnancov, zvýšeniu ich lojality a výraznému zlepšeniu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, pričom výkon zamestnancov zostal nezmenený.

Čo je štvordňový pracovný týždeň?

Štvordňový pracovný týždeň znamená, že zamestnanci pracujú štyri dni v týždni namiesto piatich, pričom ich pracovný čas sa skráti, ale mzda zostane rovnaká.

Aké sú výhody štvordňového pracovného týždňa?

Výhody zahŕňajú zníženie stresu zamestnancov, lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zvýšenie lojality zamestnancov a potenciálne zvýšenie produktivity.

Aké sú nevýhody štvordňového pracovného týždňa?

Nevýhody môžu zahŕňať vyššie náklady pre zamestnávateľov, potrebu reorganizácie pracovných procesov a potenciálne problémy s konkurencieschopnosťou.

Ktoré krajiny už zaviedli štvordňový pracovný týždeň?

Štvordňový pracovný týždeň je zavedený napríklad v Nemecku a Francúzsku, kde sa tento model osvedčil.

Ako môže skrátenie pracovného týždňa ovplyvniť ekonomiku?

Skrátenie pracovného týždňa môže mať rôzne dopady na ekonomiku, vrátane zmeny v sektore verejných financií, konkurencieschopnosti firiem a situácii na trhu práce.

Kľúč k skrátenému pracovnému týždňu.

Päť situácií, keď sa vo svete zavádzal 4-dňový pracovný týždeň a ich výsledky

1. Island

Island vykonal medzi rokmi 2015 a 2019 rozsiahly experiment so štvordňovým pracovným týždňom. Tento test sa týkal približne 2 500 zamestnancov v rôznych sektoroch. Výsledky ukázali, že produktivita zostala rovnaká alebo sa dokonca zvýšila v niektorých prípadoch. Zamestnanci hlásili zníženie stresu, lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zlepšené duševné zdravie.

2. Nový Zéland

Spoločnosť Perpetual Guardian na Novom Zélande zaviedla štvordňový pracovný týždeň v roku 2018. Po úspešnom otestovaní, kde zamestnanci pracovali štyri dni týždenne bez zníženia mzdy, firma zistila nárast produktivity, lepšiu angažovanosť zamestnancov a nižšiu mieru absencie. Tento model bol následne implementovaný natrvalo.

3. Japonsko

Microsoft Japan v roku 2019 otestoval štvordňový pracovný týždeň počas jedného mesiaca. Výsledky boli prekvapivo pozitívne – produktivita zamestnancov vzrástla o 40 %, čo bolo čiastočne pripísané kratším a efektívnejším stretnutiam. Zamestnanci tiež uviedli vyššiu spokojnosť a nižší stres.

4. Španielsko

V roku 2021 španielska vláda ohlásila pilotný program na zavedenie štvordňového pracovného týždňa, ktorý mal byť spolufinancovaný z verejných prostriedkov. Cieľom bolo zistiť, ako by táto zmena ovplyvnila produktivitu, zamestnanosť a duševné zdravie zamestnancov. Výsledky z tohto experimentu ešte nie sú plne zverejnené, ale predbežné správy naznačujú pozitívne vplyvy na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

5. Veľká Británia

Spoločnosť Atom Bank v Spojenom kráľovstve zaviedla štvordňový pracovný týždeň v roku 2021. Firma uviedla, že tento krok viedol k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov, zníženiu počtu pracovných dní na maródke a nárastu produktivity. Zamestnanci pracovali štyri dni týždenne po desať hodín, čím sa nezmenil celkový počet odpracovaných hodín.

Zdroje:

  1. Dziennik Gazeta Prawna – Vláda zvažuje štvordňový pracovný týždeň
  2. MRPiPS – Stanovisko ministerstva k štvordňovému pracovnému týždňu
  3. Herbapol Poznań – Oznámenie o štvordňovom pracovnom týždni
  4. Deloitte Poľsko Pilotný projekt štvordňového pracovného týždňa
  5. Občianska platforma – Ohlásenie pilotného projektu

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...