Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Spravodlivosť v 21. storočí: Konferencia o sociálnej a ekonomickej spravodlivosti v Košiciach

Občianske združenie Pracujúca chudoba v spolupráci s Katedrou politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali 7. mája konferenciu Spravodlivosť v 21. storočí. Na podujatí sa zúčastnili renomovaní odborníci z rôznych oblastí, ktorí diskutovali o rôznych aspektoch spravodlivosti. Partneri podujatia boli Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR), Asociácia sociálno-ekonomických analytikov (ASEA) a Proforum. Hlavným sponzorom bola Rosa Luxemburg Stiftung.

Konferencia sa zaoberala otázkami, čo znamená pojem spravodlivosť, prečo je spravodlivosť potrebná a či je vôbec možná. Študenti filozofickej fakulty, ako aj záujemcovia z radov verejnosti si vypočuli prednášky od uznávaných expertov:

  • Brigita Schmögnerová, bývalá ministerka financií, hovorila o ekonomickej spravodlivosti.
  • Richard Sťahel, filozof, sa venoval environmentálnej spravodlivosti.
  • Branislav Fábry, právnik, sa zameral na právnu spravodlivosť.
  • Daniel Dobiáš, politológ, rozobral filozofiu spravodlivosti.
  • Monika Uhlerová, predsedníčka KOZ, analyzovala sociálnu spravodlivosť.
Brigita Schmognerova

Sociálna spravodlivosť a úloha odborov

Šéfka odborov Monika Uhlerová začala svoju prednášku otázkou: Čo sú vlastne odbory? Podľa jej slov majú v tejto otázke často nejasnosti aj vysokoškolskí študenti. “Odbory sú združeniami pracujúcich, ktorých cieľom je obhajovať sociálne a pracovné práva pracujúcich,” uviedla Uhlerová na úvod.

Ďalej vysvetľovala základné pojmy, ako sú sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. “V rámci Európy existuje viacero modelov kolektívneho vyjednávania. Kolektívnymi zmluvami si pracujúci vyjednávajú lepšie podmienky práce a vyššiu mieru mzdového rastu, než im garantuje legislatíva. Napríklad v zákonníku práce je zadefinovaný minimálny rozsah dovolenky, ale v kolektívnej zmluve si môžu vyrokovať vyšší výmer,” zdôraznila.

V podmienkach Slovenskej republiky sa vyjednávajú dva typy kolektívnych zmlúv: podnikové a zmluvy vyššieho stupňa na úrovni odvetvia. “Oveľa silnejšie sa javí kolektívne vyjednávanie na úrovni jednotlivých podnikov, najmä tam, kde sú silné odborové organizácie,” poznamenala predsedníčka KOZ.

Monika Uhlarova

Slabá tradícia kolektívneho vyjednávania na Slovensku

Napriek výhodám kolektívneho vyjednávania je pokrytie na Slovensku len na úrovni 25%. “V Rakúsku je legislatíva nastavená tak, že kolektívnymi zmluvami je pokrytých až 98% zamestnancov,” uviedla Uhlerová a dodala, že na Slovensku by sa musela zmeniť legislatíva.

Európska komisia sa v súčasnosti snaží presadiť smernicu o primeraných minimálnych mzdách, ktorá má za cieľ dosiahnuť pokrytie kolektívnymi zmluvami na úrovni viac ako 80% zamestnancov. “Na Slovensku je to momentálne iba 25%, z toho 11% sú štátni zamestnanci a zamestnanci vo verejnom sektore,” upozornila Uhlerová.

Celá konferencia Spravodlivosť v 21. storočí:

Záver konferencie

Konferencia Spravodlivosť v 21. storočí ponúkla podnetné pohľady na rôzne aspekty spravodlivosti. Bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová zdôraznila, že ekonomická spravodlivosť je kľúčová pre udržateľný rozvoj spoločnosti. Filozof Richard Sťahel pripomenul, že environmentálna spravodlivosť by mala byť neoddeliteľnou súčasťou sociálnej spravodlivosti. Právnik Branislav Fábry podčiarkol dôležitosť právnej spravodlivosti a politológ Daniel Dobiáš filozofickým pohľadom prispel k hľadaniu odpovede na otázku, či je spravodlivosť vôbec možná. Monika Uhlerová zakončila konferenciu apelom na posilnenie úlohy odborov v boji za sociálnu spravodlivosť a kolektívne vyjednávanie.

Zdroje:

  1. Pracujúca chudoba [online] Organizácia prispievajúca k zlepšovaniu podmienok prachúcich na Slovensku.
  2. web epracaonline.sk [online] informácie o konferencii

Youtube, Facebook.

autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...