Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Spolupráca slovenských a českých odborov: Príklad inšpiratívneho partnerstva

Spolupráca medzi Slovenskom a Českou republikou, najmä v kontexte odborových centrál – KOZ SR a ČMKOS, je vynikajúcim príkladom toho, ako partnerstvá môžu byť prospešné a inšpiratívne aj pre ostatné krajiny, zároveň však slúžia na zdieľanie zdrojov a skúseností.

História spolupráce medzi KOZ SR a ČMKOS siaha do obdobia rozdelenia Československa. Odvtedy obe strany udržiavajú aktívne bilaterálne vzťahy, ktoré sa neustále prehlbujú a prinášajú konkrétne výsledky pre zamestnancov na oboch stranách hranice. Význam bilaterálnych stretnutí spočíva v možnosti priamo diskutovať o aktuálnych problémoch a hľadať spoločné riešenia, čo vedie k efektívnejšiemu riešeniu problémov.

2F3A4487
zdroj: https://www.kozsr.sk/

Výhody a prínosy spolupráce pre zamestnancov

Jednou z hlavných výhod spolupráce medzi KOZ SR a ČMKOS je zdieľanie skúseností a zdrojov. Oba odborové zväzy môžu čerpať z úspechov svojich partnerov a zároveň sa poučiť z ich chýb, čo umožňuje lepšie pripraviť stratégie na riešenie podobných problémov.

Spoločné riešenie problémov je ďalším významným prínosom tejto spolupráce. Vzájomná podpora a koordinácia umožňujú efektívnejšie reagovať na výzvy, ktorým čelia pracovníci v oboch krajinách. Tento prístup tiež posilňuje postavenie odborov v očiach zamestnancov a zvyšuje ich dôveru v odborové hnutie.

Aktuálne bilaterálne stretnutie v Horních Počernicích

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a predseda ČMKOS Josef Středula sa spolu so svojimi odbornými tímami stretli na pravidelnom bilaterálnom stretnutí, tentokrát v českých Horních Počernicích. Stretnutie sa konalo v priateľskej atmosfére, kde oba tímy diskutovali o aktuálnych problémoch a možnostiach ďalšej spolupráce.

Prehľad stretnutia zahŕňal diskusie o viacerých témach, vrátane dopadu inflácie na zamestnancov, minimálnej mzdy, sociálneho dialógu s vládnymi predstaviteľmi a prípravy na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Hlavné témy diskusií odrážali aktuálne výzvy, ktorým čelia zamestnanci v oboch krajinách, a hľadali sa riešenia, ktoré by mohli priniesť pozitívne výsledky.

2F3A4479
zdroj: https://www.kozsr.sk/

Reakcie na súčasné udalosti a spoločné vyhlásenia

Tohtoročné stretnutie bolo ovplyvnené aj udalosťami na Slovensku, ktoré majú dopad aj na aktuálne odborové aktivity v Čechách. Predstavitelia odborov ostro odsúdili stredajší útok na premiéra Roberta Fica po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Vo svojom spoločnom vyhlásení vyzvali o.i. na zmierenie, upokojenie vášní a nenávisti v spoločnosti, na zmenu atmosféry v spoločnosti, na zmenu postoja politikov i médií, na zmenu rétoriky a návrat k vzájomnému dialógu.

Odsúdenie útoku na premiéra Roberta Fica bolo jednou z hlavných tém stretnutia. Oba odborové zväzy sa zhodli na potrebe zmierenia a upokojenia vášní v spoločnosti, pričom vyzvali politikov a médiá na zmenu rétoriky a podporu vzájomného dialógu. Táto výzva je dôležitá nielen pre Slovensko a Česko, ale aj pre ostatné krajiny, ktoré čelia podobným výzvam.

2F3A4443
zdroj: https://www.kozsr.sk/

Dopad inflácie a ekonomických výziev na zamestnancov

V diskusiách si oba tímy vymenili informácie o aktuálnom dianí v oboch krajinách, dominovali témy inflácie a jej dopadu na zamestnancov a obyvateľov a poklesu ich životnej úrovne, minimálnej mzdy, zastavenia divergencie či sociálneho dialógu s vládnymi predstaviteľmi, ako aj téma blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu.

Inflácia má výrazný dopad na životnú úroveň zamestnancov v oboch krajinách. Odborové zväzy diskutovali o možných opatreniach na zmiernenie týchto dopadov, vrátane zvýšenia minimálnej mzdy a podpory sociálneho dialógu s vládnymi predstaviteľmi. Opatrenia na zmiernenie dopadov inflácie sú nevyhnutné pre udržanie životnej úrovne a posilnenie ekonomickej stability.

Budúce plány a spolupráca odborov

Českomoravská konfederácia odborových zväzov sa rozhodla prispieť k upokojeniu situácie zrušením demonštrácie zvolanej na 21. mája 2024. Tento krok bol prijatý v snahe zmierniť napätie v spoločnosti a podporiť dialóg medzi rôznymi spoločenskými skupinami.

Plány na ďalšie stretnutia a spoluprácu medzi KOZ SR a ČMKOS zahŕňajú pokračovanie v bilaterálnych stretnutiach a zdieľanie skúseností a zdrojov. Význam sociálneho dialógu a minimálnej mzdy bude aj naďalej kľúčovým bodom v ich agende, s cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre zamestnancov v oboch krajinách.

Konferencia KOZ SR o budúcnosti práce v 21.storočí: Revolúcia klope na dvere

Aké sú hlavné výhody spolupráce medzi KOZ SR a ČMKOS?

Hlavné výhody spolupráce medzi KOZ SR a ČMKOS zahŕňajú zdieľanie skúseností a zdrojov, spoločné riešenie problémov a efektívnejšiu reakciu na výzvy, ktorým čelia zamestnanci v oboch krajinách. Táto spolupráca umožňuje lepšie pripraviť stratégie na riešenie podobných problémov a posilňuje postavenie odborov v očiach zamestnancov.

Aké témy dominovali na poslednom bilaterálnom stretnutí odborov?

Na poslednom bilaterálnom stretnutí odborov dominovali témy ako inflácia a jej dopad na zamestnancov a obyvateľov, pokles životnej úrovne, minimálna mzda, zastavenie divergencie a sociálny dialóg s vládnymi predstaviteľmi, ako aj blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Tieto témy odrážali aktuálne výzvy, ktorým čelia zamestnanci v oboch krajinách.

Aké opatrenia navrhujú odbory na zmiernenie dopadov inflácie?

Odbory navrhujú niekoľko opatrení na zmiernenie dopadov inflácie, vrátane zvýšenia minimálnej mzdy, podpory sociálneho dialógu s vládnymi predstaviteľmi a prijatia opatrení na stabilizáciu ekonomickej situácie. Tieto opatrenia sú nevyhnutné pre udržanie životnej úrovne a posilnenie ekonomickej stability.

Zdroj:

  • Web KOZ [online] – Prosperujúce a inšpiratívne partnerstvo slovenských a českých odborov.
  • Web ČMKOS [online] – Kto je Českomoravská konfederácia odborových zväzov?

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...