Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ. Protesty poľnohospodárov pomohli

Európske protesty poľnohospodárov na začiatku roka sa prejavili vo výsledkoch. Európsky parlament schválil reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (SPP), ktorá zmierňuje niektoré byrokratické a príliš ambiciózne pravidlá. Poľnohospodári vyšli s traktormi do ulíc európskych metropol vrátane Bratislavy, aby protestovali proti neprimeraným reguláciám.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) teraz vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), aby prijaté zmeny čo najrýchlejšie zapracovalo do národnej legislatívy. Cieľom je umožniť slovenským poľnohospodárom naplno využiť ústupky Bruselu už v tomto roku.

Významný protest poľnohospodárov naprieč Európou

Európsky parlament zareagoval na tisíce traktorov a horiace pneumatiky v uliciach zmiernením pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Koncom apríla schválil revíziu SPP na základe návrhu Európskej komisie, ktorej cieľom bolo zjednodušiť a zároveň zachovať silnú, udržateľnú a konkurencieschopnú politiku v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v EÚ.

Najväčší protest poľnohospodárov v histórii Slovenska, ktorý SPPK zorganizovala vo februári, zahŕňal viac ako 2200 traktorov naprieč krajinou. Predseda SPPK Emil Macho preto považuje prijaté ústupky za úspech nielen samotného protestu, ale aj odborných diskusií slovenských poľnohospodárov s európskymi úradníkmi.

„Naplno sa ukázalo, že aj malá krajina, akou Slovensko je, vie prispieť k významnému úspechu európskych poľnohospodárov. Európska komisia a Európsky parlament uznali, že pokiaľ chce Únia produkovať dostatočné množstvo kvalitných potravín pre Európanov, musí zmierniť byrokraciu a ubrať z nereálne nastavených zelených cieľov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do nášho protestu zapojili,“ uviedol Macho.

Ústupky Európskej únie v rámci poľnohospodárstva

Po zmene legislatívy sú teraz na ťahu členské krajiny, aby svoje národné zákony upravili podľa prijatých ústupkov. SPPK už začala rokovania s MPRV SR, aby slovenskí poľnohospodári mohli hospodáriť podľa nových pravidiel už tento rok.

Zmeny, ktoré by sa mohli v praxi uplatniť už tento rok, sa týkajú troch bodov:

  1. Úhor nebude pre poľnohospodárov povinný, ale dobrovoľný.
  2. Striedanie plodín bude po novom umožnené buď vo forme striedania plodín, alebo ich diverzifikácie podľa podmienok, ktorým pestovatelia čelia.
  3. Pokryvnosť ornej pôdy – namiesto povinnosti dvakrát do roka pokrývať pôdu vegetačným pokryvom v citlivých obdobiach bude potrebné túto povinnosť splniť len raz ročne.

„Na rade je teraz naše ministerstvo, aby čo najskôr prispôsobilo národnú legislatívu ústupkom Európskeho parlamentu. Času nazvyš veľmi nemáme. Je začiatok mája a poľnohospodári potrebujú čím skôr vedieť, aké poľnohospodárske úkony môžu v tomto roku na poliach urobiť bez toho, aby boli sankcionovaní,“ upozornil Andrej Gajdoš, výkonný podpredseda SPPK.

Schvaľovací proces pokračuje

Súbežne so schvaľovaním národných legislatív členských krajín EÚ bude pokračovať aj schvaľovací proces na úrovni Rady Európskej únie. Nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť do júna 2024, čo by poľnohospodárom umožnilo uplatniť revidované environmentálne pravidlá už pri žiadostiach o finančnú podporu v roku 2024.

SPPK pokračuje v rokovaniach s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a očakáva urýchlené zavedenie zmien do praxe.

Zdroje:

  1. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora [online] – Prispeli sme k zmierneniu poľnohospodárskej politiky
  2. Európska rada Európskej únie [online] – Spoločná poľnohospodárska politika
  3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  4. Európsky parlament [online] – Ekologickejšia, spravodlivejšia a odolnejšia poľnohospodárska politika EÚ

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...