Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Róbert Zsembera: SPU v Nitre robí špičkový výskum v AgroBio technológiách

Róbert Zsembera. AgroBio technológie sú budúcnosť. Naša najväčšia univerzita špecializovaná na pôdohospodárstvo robí špičkový výskum. V roku 2024 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre predstavuje vzor v začleňovaní inovácií a zelených technológií do akademického sveta. Jej vedecká a vzdelávacia činnosť, orientovaná na udržateľnosť a inovácie, ukazuje, že univerzita nie je len miestom teoretického učenia, ale aj kolískou praktických riešení pre súčasné výzvy v oblasti poľnohospodárstva.

Róbert Zsembera. Inovácie a zelené technológie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite

Centrum AgroBio Tech sa ukazuje ako príklad excelencie, kde sa prelínajú najnovšie výskumné metódy s praktickým uplatnením v oblasti zdravých potravín. Zároveň kreatívne centrum otvára dvere k multidisciplinárnemu vzdelávaniu, pričom ponúka študentom možnosti ako sa zapojiť do inovatívnych projektov v oblastiach ako dizajn, reklama či architektúra. Tieto iniciatívy nie lenže pripravujú študentov na budúce profesijné výzvy, ale zároveň posilňujú ich schopnosť prispievať k pozitívnym zmenám v spoločnosti.

Aliancia s Európskou univerzitou INVEST a spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene sú príkladmi úspešných strategických partnerstiev, ktoré posilňujú inovačný potenciál a medzinárodnú prestíž Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tieto partnerstvá umožňujú výmenu znalostí, študentských a akademických zdrojov, čím prispievajú k rozvoju nových študijných programov a výskumných iniciatív, ktoré sú priamo zamerané na riešenie globálnych výziev.

Univerzita študentom nielen poskytuje teoretické vzdelanie, ale aj vyzýva k aktívnej účasti na projektoch s reálnym dopadom. Študenti sú vyzývaní, aby sa zapojili do komunitných iniciatív, výskumných programov a ekologických projektov, čím získavajú cenné praktické skúsenosti a zároveň prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Zameranie na lokálnu komunitu a regionálny rozvoj zdôrazňuje dôležitosť spolupráce medzi univerzitou a okolitým prostredím v snahe o dosiahnutie pozitívnych zmien.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa jasne profiluje ako inštitúcia, ktorá rozumie potrebám súčasnej doby a aktívne sa snaží formovať budúcnosť v oblasti poľnohospodárstva a udržateľného rozvoja. Jej prístup k inováciám, spolupráci a vzdelávaniu predstavuje vzor pre ostatné vzdelávacie inštitúcie a dokazuje, že akademický svet môže a mal by mať aktívnu úlohu v riešení globálnych výziev. Študenti a akademici sú vyzývaní, aby neustále hľadali nové možnosti, ako prispieť k lepšej budúcnosti, čím potvrdzujú, že vzdelávanie a inovácie sú kľúčom k trvalo udržateľnému rozvoju.

Aktuálne trendy v agro-bio technológiách a výskume

1. Presné poľnohospodárstvo:

 • Využívanie senzorov, dronov a satelitov na zhromažďovanie a analýzu údajov o plodinách a pôde.
 • Automatizované riadenie poľných prác, ako je hnojenie, zavlažovanie a ochrana pred škodcami.
 • Optimalizácia poľnohospodárskych postupov pre maximálnu úrodu a minimalizáciu dopadu na životné prostredie.

2. Vertikálne poľnohospodárstvo:

 • Pestovanie plodín v kontrolovanom prostredí, ako sú skleníky alebo mrakodrapy, s využitím LED osvetlenia a hydroponie.
 • Umožňuje pestovanie plodín v mestských oblastiach a v regiónoch s nepriaznivými klimatickými podmienkami.
 • Znižuje spotrebu vody a pesticídov a umožňuje celoročné pestovanie.

3. Syntetická biológia:

 • Vývoj geneticky modifikovaných organizmov (GMO) s vylepšenými vlastnosťami, ako sú odolnosť voči chorobám, suchu a herbicídom.
 • Vývoj mikróbov na produkciu biopalív, hnojív a biopesticídov.
 • Znižuje potrebu chemických pesticídov a hnojív a zvyšuje úrodu plodín.

4. Genómová editačná technológia CRISPR:

 • Umožňuje presné a efektívne upravovanie DNA rastlín a živočíchov.
 • Vyvíjajú sa nové odrody plodín s odolnosťou voči chorobám, škodcom a nepriaznivým podmienkam.
 • Zvyšuje nutričnú hodnotu potravín a znižuje potrebu chemických pesticídov.

5. Agrobotanika:

 • Využívanie robotov na vykonávanie rôznych poľných prác, ako je sejba, sadenie, pletina a zber.
 • Znižuje náklady na prácu a zvyšuje efektivitu poľnohospodárstva.
 • Umožňuje presné a šetrné pestovanie plodín.

Okrem týchto trendov sa v oblasti agro-bio technológií a výskumu intenzívne pracuje na vývoji:

 • Nové odrody plodín s vyššou úrodou a odolnosťou voči stresu.
 • Biologické metódy ochrany rastlín pred chorobami a škodcami.
 • Efektívnejšie systémy zavlažovania a hnojenia.
 • Technológia na spracovanie a skladovanie potravín s minimalizáciou strát.

Výskum v oblasti agro-bio technológií je kľúčový pre zabezpečenie dostatku potravy pre rastúcu svetovú populáciu pri zachovaní zdravého životného prostredia.

Na Slovensku i v okolitých krajinách je pozoruhodný nárast záujmu o inovačné technológie a udržateľné postupy v poľnohospodárstve. Napríklad v Maďarsku bolo počas podujatia Európsky deň inovácií prezentované, ako technologické inovácie, vrátane 5G technológie a dronov, môžu výrazne prispieť k digitalizácii, zvyšovaniu efektívnosti a ekologickosti poľnohospodárstva. Rovnako aj v Rakúsku sú projektom 5G Smart Farming a používaním dronov v poľnohospodárstve dosahované pozitívne výsledky v oblasti monitorovania a optimalizácie pestovania plodín, ako aj pri detekcii a prevencii požiarov v lesoch .

Na Slovensku sa zase zameriavajú na finančnú podporu inovácií, kde inovačné vouchery z Plánu obnovy a odolnosti pomáhajú malým a stredným firmám výrazne napredovať vo vývoji nových alebo vylepšených produktov, služieb a procesov. Projekt „Zelená podnikom“ a „Zelená domácnostiam“ ďalej podporuje zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, čo napomáha nielen k ekologizácii, ale aj k zníženiu závislosti na fosílnych palivách a energetických nákladoch​​.

Celosvetový trend smeruje k inovačným a udržateľným praktikám v poľnohospodárstve, čo reflektuje aj záujem o využívanie pokročilých technológií a zelených inovácií. Tieto príklady jasne ukazujú, ako inovácie pomáhajú zvyšovať efektívnosť, znižovať environmentálny dopad a zlepšovať produkciu v sektore, čo je mimoriadne dôležité aj pre budúcu udržateľnosť.

Výskumné centrum AgroBioTech vzniklo v roku 2015 z finančných prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj

Ako môžu 5G a drony prispieť k udržateľnosti v poľnohospodárstve?

5G technológia a drony prinášajú do poľnohospodárstva efektívnosť a presnosť vďaka svojej schopnosti rýchlo a presne zbierať dáta. V Rakúsku, napríklad, projekt 5G Smart Farming využíva drony na monitorovanie a analýzu stavu plodín a pôdy, čo umožňuje optimalizovať používanie zdrojov a znížiť potrebu chemikálií, čím prispieva k ochrane životného prostredia.

Aké sú príklady finančnej podpory pre inovácie v poľnohospodárstve na Slovensku?

Na Slovensku existujú programy ako inovačné vouchery z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré pomáhajú malým a stredným firmám financovať vývoj nových alebo vylepšených produktov, procesov a služieb. Takisto, projekty ako „Zelená podnikom“ poskytujú dotácie na inštaláciu fotovoltických systémov a iných obnoviteľných zdrojov energie pre firmy, čo podporuje zelenú transformáciu​.

Prečo je dôležité, aby sa poľnohospodárske univerzity zameriavali na inovácie a udržateľnosť?

Poľnohospodárske univerzity hrajú kľúčovú úlohu v príprave budúcich odborníkov, ktorí budú riešiť výzvy súvisiace s potravinovou bezpečnosťou, zmenou klímy a udržateľným využívaním zdrojov. Inovácie a udržateľnosť v ich vzdelávacích a výskumných programoch pomáhajú formovať nové generácie, ktoré budú schopné implementovať efektívne a environmentálne šetrné praktiky v poľnohospodárstve​.

Zdroje:

1 – Ministerstvo školstva: Róbert Zsembera: Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pochopili, že budúcnosť tkvie v inováciách | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (minedu.sk)

2 – SPU v Nitre: Róbert Zsembera: Na SPU v Nitre pochopili, že budúcnosť tkvie v inováciách | SPU Nitra (uniag.sk)

3 – TASR: Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR.sk

4 – Poľnohospodár: Róbert Zsembera: Na SPU v Nitre pochopili, že budúcnosť tkvie v inováciách – Poľnohospodár (polnohospodar.sk)

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...