Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Richard Takáč: Lacnejšie potraviny v 2024 sú realita, odstránili sme kšefty OĽaNO. K miernemu nárastu ešte dôjde

Lacnejšie potraviny, Richard Takáč. V roku 2024 došlo na Slovensku k stabilizácii cien potravín a v januári dokonca k ich zlacneniu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč však varuje, že v priebehu celého roka možno očakávať mierny nárast priemerných cien potravín. Zároveň zdôrazňuje, že vládne opatrenia prispeli k zníženiu cien potravín v prvej polovici roka a obviňuje opozíciu, konkrétne bývalú vládu OĽaNO, z nezodpovedného prístupu k potravinovej politike.

Pokles cien potravín: Výsledok opatrení vlády

Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tvrdí, že znižovanie cien potravín je výsledkom vládnych opatrení.

Každý, kto reálne chodí nakupovať, musí povedať, že ceny potravín klesli. Inflácia je nižšia. Vo vláde sme urobili opatrenia, ktoré majú vplyv na znižovanie cien,“

povedal Takáč pre portál Topky.sk.

Ako príklady týchto opatrení uvádza:

 • Predĺženie odpustenia sociálnych odvodov pre agrosektor,
 • Znížená inflácia a rétorika vlády smerom k obchodným reťazcom,
 • Konkurencia medzi obchodnými reťazcami vďaka vstupu nového hráča na trh.

Lacnejšie potraviny: Prioritou vlády je podpora slovenských potravín

Minister Takáč sa zameriava na zvýšenie podielu slovenských potravín v obchodných reťazcoch. V súčasnosti tvoria slovenské produkty len približne 40 % potravinového sortimentu v reťazcoch, zatiaľ čo v Maďarsku je podiel domácich potravín až 80 %.

Richard Takáč Lacnejšie potraviny v 2024 sú realita, odstránili sme kšefty OĽaNO. K miernemu nárastu ešte dôjde - loom.sk
Richard Takáč Lacnejšie potraviny v 2024 sú realita, odstránili sme kšefty OĽaNO. K miernemu nárastu ešte dôjde – loom.sk

S premiérom sme rokovali s novým obchodným reťazcom a jasne sme deklarovali, že prioritou vlády je, aby obchodné reťazce mali čo najväčší podiel slovenských potravín,“

vyjadril sa Takáč.

Zvyšovanie podielu slovenských potravín

Ministerstvo pôdohospodárstva a vláda majú cieľ zvýšiť podiel slovenských potravín v obchodoch. „Je úlohou celej vlády a ministerstva, aby sme podiel zvyšovali,“ zdôraznil Takáč. Na tento účel sa plánuje:

 • Podpora poľnohospodárstva zo štátneho rozpočtu,
 • Zlepšovanie legislatívy a prísnejší dohľad nad obchodnými reťazcami,
 • Propagácia slovenských produktov medzi spotrebiteľmi.

Richard Takáč: Stabilizácia cien potravín v roku 2024

Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana verí, že ceny potravín zostanú v roku 2024 stabilizované. Upozorňuje však na možné prirodzené cenové pohyby spôsobené externými faktormi, ako sú burzové výkyvy, počasie či sezónnosť. „Veríme, že situácia v oblasti cien potravín ostane naďalej stabilizovaná a rok 2024 bude v znamení ozdravných procesov,“ uviedol Kasana.

Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka sa ceny potravín môžu medziročne zvýšiť v priemere o 4,5 %. Pripomína, že v minulom roku bol dvojciferný rast cien spôsobený vysokou infláciou, závislosťou od ruských energií a nižšou produktivitou vo výrobe.

Úloha vládnych opatrení

Vládne opatrenia ako predĺženie odvodovej úľavy pre agrosektor alebo tlaky na obchodné reťazce prispeli k stabilizácii cien potravín v roku 2024.

Veríme, že sa tento krok vlády pozitívne prejaví v odbytových cenách našich dodávateľov, ktoré sa budú môcť následne premietnuť do zníženia spotrebiteľských cien na úrovni maloobchodu,“

uviedol Kasana.

Zväz obchodu SR však zdôrazňuje, že štát by sa nemal sústrediť len na ceny, ale aj na kvalitu, pôvod a bezpečnosť potravín. „Principiálne obchod nemá problém s monitoringom cien, no prílišná snaha o čo najnižšie ceny potravín môže vyvolať neprimeraný tlak na producentov,“ tvrdí Kasana.

Richard Takáč Lacnejšie potraviny v 2024 sú realita, odstránili sme kšefty OĽaNO. K miernemu nárastu ešte dôjde - loom.sk
Richard Takáč Lacnejšie potraviny v 2024 sú realita, odstránili sme kšefty OĽaNO. K miernemu nárastu ešte dôjde – loom.sk

Potravinové púšte a dostupnosť potravín

Dostupnosť potravín je ďalšou prioritou, ktorou sa vláda zaoberá. V menších obciach do 500 obyvateľov je problém s dostupnosťou obchodov, čo vytvára tzv. potravinové púšte.

Na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce obchodné siete a bez finančnej podpory štátu nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné,“

upozorňuje Kasana.

Zavedenie podporných dotačných mechanizmov by mohlo pomôcť zvýšiť kvalitu života na vidieku.

Legislatívne opatrenia na podporu slovenských potravín

Zámerom vlády je posilniť pozíciu slovenských potravín prostredníctvom legislatívnych opatrení. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí aj o alternatíve zavedenia zákonného podielu slovenských potravín v obchodných reťazcoch: „Sú krajiny, ktoré majú zadefinované vo svojich ústavách podiel ich domácich produktov v obchodných reťazcoch. Aj toto je alternatíva, ktorú analyzujeme.“

Neprimerané podmienky obchodných reťazcov

Ministerstvo tiež plánuje novelizáciu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch. Cieľom je znížiť neférové praktiky zo strany obchodných reťazcov, ktoré často znevýhodňujú slovenských producentov. „Naša úloha na ministerstve je robiť kroky, ktoré budú chrániť domácich výrobcov a poľnohospodárov,“ zdôrazňuje Takáč.

Podpora agrosektora a odvodové úľavy

Jedným z hlavných nástrojov na podporu agrosektora sú odvodové úľavy pre zamestnávateľov v poľnohospodárstve. Vláda ich predĺžila aj na rok 2024, čo by malo prispieť k stabilizácii cien potravín. Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana očakáva, že toto opatrenie povedie k zníženiu nákladov výrobcov, čo sa následne prejaví v nižších spotrebiteľských cenách.

Konkurenčné prostredie a cenová politika

Podľa inštitútu INESS má slovenský maloobchod s potravinami dostatočne konkurenčné prostredie, ktoré zaručuje prirodzený tlak na výšku cien. „HHI na Slovensku dosiahol v roku 2022 hodnotu 0,188 a ukazuje veľmi vysokú mieru konkurencie,“ uvádza analytik Martin Vlachynský.

Monitoring cien

Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana tvrdí, že obchodné siete nemajú problém s monitoringom cien, no zdôrazňuje, že prílišný tlak na znižovanie cien môže viesť k zníženiu kvality produktov. „V aktuálnej upokojenej situácii na trhu by cena nemala byť jedinou veličinou, na ktorú by mal štát pri potravinách zameriavať svoju prioritnú pozornosť.“

Dostupnosť potravín a podpora vidieka

Zväz obchodu SR upozorňuje aj na problém dostupnosti potravín na vidieku. V menších obciach do 500 obyvateľov často chýbajú obchody, čo vytvára tzv. potravinové púšte. „Bez finančnej podpory štátu nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné,“ upozorňuje Kasana. Zavedenie dotačných mechanizmov by podľa neho pomohlo zvýšiť kvalitu života na vidieku.

Predpokladaný vývoj cien potravín v roku 2024

Analýzy a prognózy

Makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák predpokladá, že priemerný medziročný nárast cien potravín v SR môže v roku 2024 dosiahnuť 4,5 %. Dôvodom mierneho nárastu cien sú burzové výkyvy, sezónnosť, vyššie mzdy a poplatky v domácej ekonomike.

„Komoditné ceny naznačujú zlacňovanie väčšiny potravinových položiek. Druhým dychom však hneď treba dodať, že na konečnú cenu produktov má vplyv aj množstvo ďalších faktorov,“ vysvetľuje Horňák.

Výhľad na druhú polovicu roka

Očakáva sa, že v prvej polovici roka budú ceny mierne rásť, najmä kvôli sezónne drahšiemu ovociu a zelenine. V druhej polovici roka by však malo dôjsť k poklesu cien vďaka stabilizácii na svetových trhoch a vládnym opatreniam. „Vývoj v jednotlivých kategóriách potravín však bude rozličný, cenový rast bude ťahaný skôr ovocím a zeleninou,“ uvádza Horňák.

Richard Takáč Lacnejšie potraviny v 2024 sú realita, odstránili sme kšefty OĽaNO. K miernemu nárastu ešte dôjde - loom.sk
Richard Takáč Lacnejšie potraviny v 2024 sú realita, odstránili sme kšefty OĽaNO. K miernemu nárastu ešte dôjde – loom.sk

Vplyv inflácie a rastu miezd

Podľa analytikov by sa ceny potravín nemali vrátiť na úroveň pred rokom 2022. Avšak očakáva sa, že reálne mzdy, očistené o infláciu, začnú rásť a kúpyschopnosť obyvateľstva sa zvýši. „Už v týchto kvartáloch očakávame, že reálne mzdy začnú rásť a kúpyschopnosť obyvateľov sa začne zvyšovať,“ dopĺňa Horňák.

Rok 2024 prináša zmiešané vyhliadky v oblasti cien potravín na Slovensku. Aj keď sa ceny v januári znížili, očakáva sa ich mierny nárast v priebehu roka. Ministerstvo pôdohospodárstva však zdôrazňuje, že vďaka vládnym opatreniam zostanú ceny stabilizované a podpora slovenských produktov sa stane kľúčovou prioritou. Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana tiež verí, že rok 2024 bude v znamení ozdravných procesov a zlepšenia situácie v agrosektore.

Lacnejšie potraviny: Vplyv vládnych opatrení na ceny potravín na Slovensku v roku 2024

Vláda SR prijala v roku 2024 s cieľom znížiť ceny potravín pre spotrebiteľov viacero opatrení:

Zníženie DPH na vybrané potraviny: Od 1. júla 2024 bola znížená sadzba DPH z 10% na 5% pre základné potraviny ako chlieb, mlieko, vajcia, mäso, ovocie a zelenina.

Zvýšenie dotácií pre poľnohospodárov: Vláda zvýšila dotácie pre poľnohospodárov s cieľom pomôcť im pokryť rastúce náklady na energie a hnojiva.

Podpora slovenských potravinárskych podnikov: Vláda zaviedla program na podporu slovenských potravinárskych podnikov, ktorý im má pomôcť s modernizáciou výroby a zvýšením konkurencieschopnosti.

Regulácia cien energií: Vláda zaviedla cenový strop na energie pre domácnosti a firmy, čím sa znížili ich prevádzkové náklady a zmiernil sa tlak na rast cien potravín.

Tieto opatrenia mali pozitívny vplyv na ceny potravín na Slovensku. Podľa Štatistického úradu SR ceny potravín v apríli 2024 medziročne vzrástli o 12,4%, čo je o 2,1% pomalšie ako v marci 2024.

ROZHOVOR: Minister Takáč otvorene aj o miliónových kšeftoch ľudí z OĽaNO v pôdohospodárstve (zdroj: Topky)

Legislatívne opatrenia na podporu slovenských potravín v obchodných reťazcoch, Richard Takáč

Vláda SR prijala v roku 2024 viacero legislatívnych opatrení na podporu podielu slovenských potravín v obchodných reťazcoch:

Zavedenie povinného podielu slovenských potravín: Vláda zaviedla povinný podiel slovenských potravín v sortimente obchodných reťazcov. Podiel sa líši v závislosti od kategórie potravín, napríklad pre ovocie a zeleninu je to 50%, pre mäso a mäsové výrobky 40% a pre mliečne výrobky 30%.

Zavedenie označovania slovenských potravín: Vláda zaviedla povinné označovanie slovenských potravín v obchodných reťazcoch. Slovenské potraviny musia byť jasne a viditeľne označené, aby ich spotrebitelia ľahko rozpoznali.

Podpora lokálnych trhov: Vláda podporuje rozvoj lokálnych trhov, kde spotrebitelia môžu kupovať čerstvé slovenské potraviny od lokálnych producentov.

Zvýšenie povedomia o slovenských potravinách: Vláda realizuje kampane na zvýšenie povedomia o slovenských potravinách a ich kvalite medzi spotrebiteľmi.

Súvislosť poklesu inflácie s vývojom cien potravín

Pokles inflácie má priamy vplyv na vývoj cien potravín. Ak inflácia klesá, ceny tovarov a služieb, vrátane potravín, by mali rásť pomalšie alebo stagnovať. V prípade Slovenska sa v apríli 2024 medziročná miera inflácie znížila na 12,2%, čo prispelo k spomaleniu rastu cien potravín.

Očakávania pre vývoj cien potravín v druhej polovici roka 2024

Vývoj cien potravín v druhej polovici roka 2024 bude závisieť od viacerých faktorov, ako sú ceny energií, ceny komodít na svetových trhoch, vývoj inflácie a vládne politiky. Analytici očakávajú, že ceny potravín by v druhej polovici roka 2024 mohli mierne rásť, ale rast by mal byť pomalší ako v prvej polovici roka.

Ako ministerstvo pôdohospodárstva zaručuje kvalitu a bezpečnosť potravín na Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zodpovedá za kontrolu kvality a bezpečnosti potravín na Slovensku. Ministerstvo realizuje tieto kroky:

 • Stanovuje a presadzuje normy pre potraviny: Ministerstvo stanovuje normy pre kvalitu a bezpečnosť potravín, ktoré musia spĺňať všetky potraviny predávané na Slovensku. Tieto normy sú v súlade s legislatívou EÚ a sú založené na vedeckých poznatkoch a hodnotení rizík.
 • Vykonáva kontroly potravín: Ministerstvo vykonáva kontroly potravín na všetkých úrovniach potravinového reťazca, od fariem a výrobných podnikov až po obchody a reštaurácie. Kontroly slúžia na to, aby sa zabezpečilo, že potraviny spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a bezpečnosť.
 • Reaguje na potravinové incidenty: V prípade potravinového incidentu, ako je napríklad kontaminácia potraviny, ministerstvo podnikne kroky na ochranu zdravia spotrebiteľov. To môže zahŕňať stiahnutie potraviny z trhu, vydanie varovania pre spotrebiteľov a/alebo začatie vyšetrovania.
 • Vzdeláva spotrebiteľov: Ministerstvo edukuje spotrebiteľov o tom, ako nakupovať, skladovať a pripravovať potraviny bezpečne. Poskytuje informácie o rizikách potravín a o tom, ako sa im vyhnúť.

Okrem týchto krokov ministerstvo spolupracuje aj s inými orgánmi štátnej správy, potravinárskym priemyslom a spotrebiteľskými organizáciami na zabezpečení bezpečnosti potravín na Slovensku.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má k dispozícii viacero nástrojov na kontrolu kvality a bezpečnosti potravín na Slovensku. Tieto nástroje zahŕňajú:

 • Zákon o potravinách: Tento zákon stanovuje všeobecné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť potravín na Slovensku.
 • Nariadenia EÚ: Slovenská legislatíva v oblasti potravín je v súlade s legislatívou EÚ. Ministerstvo presadzuje nariadenia EÚ v oblasti potravín na Slovensku.
 • Systém riadenia bezpečnosti potravín: Potravinárske podniky musia mať zavedený systém riadenia bezpečnosti potravín, aby sa zabezpečilo, že produkujú bezpečné potraviny.
 • Laboratórne testy: Ministerstvo má k dispozícii sieť laboratórií, ktoré testujú potraviny na prítomnosť kontaminantov a iných nebezpečných látok.

Vďaka týmto nástrojom a opatreniam ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR hrá dôležitú úlohu pri ochrane zdravia spotrebiteľov a pri zabezpečení bezpečnosti potravín na Slovensku.

Prečo sú v Poľsku výrazne lacnejšie potraviny? Minister Takáč reaguje na Matoviča (zdroj: HNtelevízia)

Otázka 1: Aké opatrenia prijala vláda na zníženie cien potravín v roku 2024?

Odpoveď: Vláda prijala viaceré opatrenia, ktoré prispeli k stabilizácii a zníženiu cien potravín v prvej polovici roka 2024. Medzi najvýznamnejšie patrí predĺženie odvodových úľav pre agrosektor, zvýšený tlak na obchodné reťazce a posilnenie konkurencie na trhu vďaka vstupu nového reťazca. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zdôraznil, že nižšia inflácia a vládna rétorika zameraná na stabilizáciu cien mali pozitívny vplyv na znižovanie cien.

Otázka 2: Aké legislatívne opatrenia zavádza ministerstvo pôdohospodárstva na zvýšenie podielu slovenských potravín v obchodoch?

Odpoveď: Ministerstvo pôdohospodárstva zvažuje zavedenie zákonného podielu slovenských potravín v obchodných reťazcoch. Ide o alternatívu, ktorú už implementovali niektoré krajiny, a minister Richard Takáč ju považuje za jeden z nástrojov podpory domácich výrobcov. Okrem toho plánuje ministerstvo novelizovať zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, aby sa znížili neférové praktiky voči slovenským producentom.

Otázka 3: Ako ovplyvnil pokles inflácie vývoj cien potravín v roku 2024?

Odpoveď: Pokles inflácie, ktorá dosiahla v januári 2024 hodnotu 3,9 %, mal pozitívny vplyv na stabilizáciu cien potravín. Inflácia sa zmiernila najmä vďaka poklesu cien energií a poľnohospodárskych komodít na svetových trhoch. Zväz obchodu SR verí, že stabilizácia cien bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, aj keď priemerný medziročný nárast cien potravín môže dosiahnuť 4,5 %.

Otázka 4: Aké sú očakávania pre vývoj cien potravín v druhej polovici roka 2024?

Odpoveď: Analytici očakávajú, že v druhej polovici roka 2024 by malo dôjsť k poklesu cien potravín vďaka stabilizácii na svetových trhoch a vládnym opatreniam. Vývoj cien bude však závisieť od viacerých faktorov, vrátane sezónnosti, burzových výkyvov a cenovej politiky výrobcov. Očakáva sa, že cenový rast bude ťahaný najmä ovocím a zeleninou, zatiaľ čo iné kategórie potravín by mali zaznamenať mierny pokles cien.

Otázka 5: Ako ministerstvo pôdohospodárstva zaručuje kvalitu a bezpečnosť potravín na Slovensku?

Odpoveď: Ministerstvo pôdohospodárstva kladie dôraz na kvalitu, pôvod a bezpečnosť potravín. Podporuje slovenských producentov a tlačí na obchodné reťazce, aby zvýšili podiel domácich potravín vo svojom sortimente. Minister Takáč zdôrazňuje, že kvalita slovenských potravín je garantovaná, a ministerstvo monitoruje dodržiavanie potravinovej legislatívy. Okrem toho plánuje zaviesť opatrenia na podporu vidieka a zlepšenie dostupnosti potravín v menších obciach.

Zdroje:

 1. Richard Takáč, FB [online] – Farmári o dotácie neprídu! O tejto a ďalších témach agrosektoru som hovoril v relácii Karty na stôl
 2. Richard Takáč, FB [online] – Pozrite si videorozhovor pre portál topky. Hovorili sme aj o cenách potravín
 3. Topky [online] – VIDEOROZHOVOR: Minister Takáč otvorene o miliónových kšeftoch ľudí z OĽaNO v pôdohospodárstve a aj o znížení DPH na potraviny
 4. Napalete [online] – Potraviny u nás môžu v roku 2024 zdražieť v priemere o 4,5 %
 5. Zväz obchodu SR [online] – Ceny potravín sú stabilizované

Foto: Canva, Richard Takáč – FB, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...