Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Rekonštrukcia mostov je pre ministerstvo dopravy prioritou, hľadá konzultanta na prípravu týchto opráv

Rezort dopravy pripravuje projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) zameraný na opravu, výstavbu, nahradenie a prevádzku vybraných mostov na cestách I. triedy. V rámci tejto iniciatívy bolo vyhlásené verejné obstarávanie na poradenské služby, ktorých hlavnou úlohou je zabezpečiť rekonštrukciu mostov. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 7,8 milióna eur bez DPH.

V prvej fáze poskytovania poradenských služieb má konzultant za úlohu pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti. Táto štúdia bude analyzovať výhodnosť komplexnej obnovy mostov na cestách I. triedy formou PPP projektu. Štúdia sa bude zameriavať na mosty v stavebno-technickom stave kategórií 4, 5, 6 a 7, teda od uspokojivého až po havarijný stav. Celkovo sa bude posudzovať viac ako 1 100 mostov v týchto kategóriách.

Cieľom štúdie je určiť počet mostov, ktoré sa zrekonštruujú, spôsob rekonštrukcie a finančný rozsah projektu. Konzultant následne pripraví verejné obstarávanie na budúceho koncesionára.

„Dve tretiny mostov na cestách I. triedy sú v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave. Ak do nich nebudeme investovať, situácia sa bude v budúcnosti radikálne zhoršovať. Investície do mostov a ich rekonštrukcie sú pre ministerstvo dopravy absolútne kľúčové,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž.

Zníženie počtu mostov v zlom alebo havarijnom stave na cestách I. triedy je tiež súčasťou programového vyhlásenia vlády. Tento pripravovaný PPP projekt predstavuje vôbec prvý projekt opráv mostov v takomto rozsahu. Predpokladané náklady na plošnú opravu mostov môžu presiahnuť pol miliardy eur. Presnú sumu určí štúdia realizovateľnosti a následne verejné obstarávanie.

Čo sú to PPP projekty

Tradične sa projekty obstarávajú spôsobom, že štát si pripraví projektovú dokumentáciu a obstará stavebnú spoločnosť, ktorá bude projekt realizovať. Pri PPP projektoch je rozdiel v tom, že sa obstaráva koncesionár, ktorý pripraví finálnu projektovú dokumentáciu, projekt postaví, zafinancuje a počas dlhého obdobia (napr. 30 rokov) projekt prevádzkuje a investuje do jeho údržby tak, aby ho odovzdal po skončení koncesie štátu v dobrom stave.

Pojem verejno-súkromné partnerstvá (PPP projekty) pochádza z anglického výrazu public–private partnership. PPP projektami sa rozumejú projekty, ktorých cieľom je zabezpečenie verejných služieb alebo verejnej infraštruktúry a ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

  • súkromný partner zabezpečí verejnú infraštruktúru, poskytovanie verejných služieb namiesto daného subjektu verejného sektora alebo bude počas trvania zmluvy využívať verejný majetok,
  • ako protihodnotu získa právo na platby od jeho konečných užívateľov a/alebo od verejného partnera,
  • jedná sa o dlhodobý zmluvný vzťah,
  • súkromný partner prevezme na svoju stranu riziká a povinnosti v súvislosti s plnením inštitucionálnej funkcie alebo využívaním verejného majetku, ktoré obvykle nesie verejný partner.

Pri tvorbe PPP projektov by sa mala zohľadňovať rozdielna schopnosť verejného a súkromného sektora znášať riziká. Výsledkom správneho rozdelenia rizík sú projekty pri ktorých nedochádza k oneskoreniam, alebo predraženiu a zároveň sa poskytujú verejné služby vo vysokej kvalite. Popri týchto výhodách PPP zároveň pri splnení určitých podmienok poskytuje priestor na rozšírenie verejnej infraštruktúry bez navýšenia dlhu a deficitu verejného sektora. Dosiahne sa tým zosúladenie výdavkov na verejnú infraštruktúru s jej životným cyklom. V štátoch západnej Európy má realizácia verejných investícii formou PPP dlhú tradíciu, a používa sa pri rozsiahlom okruhu verejných služieb, vrátane školstva, zdravotníctva, budovania verejnej dopravnej infraštruktúry a telekomunikačných sietí.

Zdroje

  1. Ministerstvo dopravy SR [online] – Rekonštrukcia mostov je pre ministerstvo prioritou, hľadá konzultanta na prípravu týchto opráv
  2. Ministerstvo financií SR [online] – PPP projekty
  3. Slovenská správa ciest [online] – Cestné objekty SR

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...