Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Prvý príhovor prezidenta Petra Pellegriniho: Slovensko je rozdelené

Prvý príhovor nového prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho priniesol silné posolstvo o zjednotení rozdeleného Slovenska. V prejave sa dotkol aktuálnych výziev a apeloval na spoločné hodnoty a súdržnosť.

Výzva k národnej jednote a prekonanie minulých rozdielov

Prezident Pellegrini vo svojom prvom prejave zdôraznil potrebu zjednotenia slovenského národa. “Stojím tu dnes nie z môjho vlastného rozhodnutia. Stojím tu preto, že pred dvoma mesiacmi a do najvyššej ústavnej funkcie vyslal historicky druhý najvyšší počet voličov,” povedal Pellegrini. Vyzval občanov k zodpovednosti a spolupráci, aby sa spoločne dokázali vyrovnať s aktuálnymi krízami.

Prezident pripomenul historické momenty, ktoré Slovensko dokázalo prekonať, a zdôraznil význam spoločných hodnôt a tradičnej solidarity. “Spomeňme si, ako kedysi vierou rozdelené Slovensko 19. storočia spojila spisovná slovenčina, za ktorú sa spoločne postavili evanjelickí štúrovci i katolícky básnik Ján Hollý,” uviedol Pellegrini. Tieto historické príklady majú byť inšpiráciou pre súčasnú spoločnosť.

channels4 profile
Nový Prezident SR Peter Pellegrini.

Pellegriniho výzva pre celú krajinu dávala zmysel

Prezident Pellegrini poukázal na súčasné sociálne a ekonomické výzvy, ktorým Slovensko čelí. Apeloval na potrebu podpory slabších a zraniteľných skupín. “Musíme mať istotu, že zdravie ani vzdelanie nie sú tovarom, ktorý je k dispozícii výlučne bohatým,” zdôraznil Pellegrini. Jeho vízia zahŕňa sociálnu spravodlivosť a rovnosť pre všetkých občanov.

Pellegrini upozornil na politické napätie a potrebu rešpektovať demokratické procesy. “Politika nesmie rozdeľovať rodinu pri stole s nedeľným obedom,” povedal prezident. Zdôraznil dôležitosť transparentnosti a zodpovednosti vo verejnej správe, pričom vyzval na spoluprácu všetkých politických strán a občianskej spoločnosti.

Prezident spomenul významné postavy slovenskej histórie ako inšpiráciu pre súčasnosť. Vyzval na nasledovanie príkladov štúrovcov a národných hrdinov, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenska. “Potrebujeme diplomaciu a odvahu Milana Rastislava Štefánika, ale aj ľudskosť Alexandra Dubčeka,” povedal Pellegrini.

Pellegrini vyzdvihol význam kultúrneho a historického dedičstva pre budúcnosť Slovenska. Zdôraznil potrebu ochrany a rozvoja národných tradícií, ktoré sú základom identity a hrdosti slovenského národa. “Našimi múrmi, našou zeleňou a naším softvérom by mali byť práve hodnoty, na ktorých sa ako národ a občania Slovenskej republiky vieme zjednotiť,” povedal prezident.

Pellegriniho apel na sociálnu spravodlivosť a mierové riešenia konfliktov

Prezident Pellegrini sa zaviazal k ochrane mieru a bezpečnosti na Slovensku. Zdôraznil význam medzinárodnej spolupráce a silných vzťahov so susednými krajinami. “Musíme mať istotu, že spravíme všetko pre dosiahnutie mieru a nikdy nedopustíme ďalšie rozširovanie vojenského konfliktu za našimi hranicami,” uviedol Pellegrini.

Pellegrini zdôraznil potrebu sociálnej spravodlivosti a rovnosti pre všetkých občanov. Apeloval na vytvorenie rovnakých príležitostí pre všetkých bez ohľadu na pôvod či socioekonomický status. “Deti nesmú trpieť za chyby svojich rodičov, pretože si nevybrali, do akej rodiny alebo akého prostredia sa narodia,” povedal prezident.

Výzva k aktivite a spolupráci

Prezident Pellegrini vyzval občanov, aby sa aktívne zapojili do budovania lepšej spoločnosti. Zdôraznil význam občianskej angažovanosti a spolupráce. “Každý 1 z nás sa musí opýtať sám seba, ako môže aspoň malým dielom prispieť k upokojeniu spoločnosti?” apeloval prezident.

Pellegrini pripomenul zodpovednosť každého občana za budúcnosť krajiny. Vyzval na osobné prispievanie k pokoju a dobrej vôli v spoločnosti. “Je to zásadná úloha, ktorá dnes stojí pred politikmi, mienkotvorcami, ale aj médiami,” povedal prezident.

Prvý príhovor prezidenta Petra Pellegriniho priniesol silné posolstvo o zjednotení a súdržnosti. Vyzval na prekonanie minulých rozdielov a spoločné úsilie o lepšiu budúcnosť pre všetkých občanov Slovenska. Jeho prejav bol plný historických odkazov a inšpirácií, ktoré majú slúžiť ako príklad pre súčasnosť a budúcnosť. Prezident Pellegrini zdôraznil význam mieru, bezpečnosti, sociálnej spravodlivosti a občianskej angažovanosti pre budovanie lepšej spoločnosti.

Celý inaugaračný prejav Petra Pallegriniho.

Zdroj:

pravda.sk – Šiestym prezidentom je Pellegrini: Venoval sa Gerymu, zložil sľub a stihol aj prvý prešľap. Niektorí očakávajú veľa, niektorí nič

TA3 – NAUGURÁCIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

 

 

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...