Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie zamerané na budovanie povedomia o národných a regionálnych dejinách medzi žiakmi 9. ročníka základných škôl. Tento tematický výlet po cintorínoch prvej svetovej vojny, ktorej 110. výročie si tento rok pripomíname, zorganizovalo Mesto Bardejov v spolupráci s oblastnými výbormi SZPB v Bardejove a obci Stebník.

Skupina 50 žiakov a učiteľov základných škôl sa zúčastnila prehliadky, ktorá začala na vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Stebník. Na pozvanie starostu obce, Slavomíra Mlynára, sa k nim pripojil vojenský historik Mgr. Martin Drobňák, ktorý sa aktívne venuje mapovaniu a obnovovaniu vojenských cintorínov, ako aj identifikácii padlých vojakov v danej oblasti.

Mgr. Martin Drobňák v rámci svojho výkladu poskytol množstvo zaujímavých faktov o prvej svetovej vojne. Tento vojenský konflikt, do ktorého bolo v rámci Slovenska povolaných 400 000 vojakov, pričom 50 000 z nich padlo a je pochovaných na približne 200 cintorínoch po celom Slovensku, bol posledným vojenským konfliktom, v ktorom zahynulo viac vojakov ako civilistov. Zároveň bol prvým konfliktom, v ktorom sa začalo bojovať vo vzduchu a na mori. Zaujímavým faktom je aj to, že vojaci boli pochovávaní v spoločných hroboch bez ohľadu na národnosť a štátnu príslušnosť, čo podľa Drobňáka svedčí o ľudskosti čelných predstaviteľov znepriatelených štátov, ktorí týmto spôsobom vzdali úctu padlým.

Historické cintoríny a ich obnova

Vojenský cintorín v Stebníku, ktorý bol prvou zastávkou, je udržiavaný členmi SZPB obce. Títo členovia nielen že cintorín neustále udržiavajú, ale aj organizujú pietne spomienkové stretnutia. Na cintoríne je pochovaných 198 rakúskych a ruských vojakov, pričom známe mená sú len 11 z nich. Pietne spomienky sa konajú každoročne na Sviatok všetkých svätých 1. novembra a 11. novembra o 11:00 hod., teda v čase ukončenia prvej svetovej vojny.

Po návšteve Stebníka sa skupina presunula do obce Nižná Polianka, kde sa v priestoroch obecného úradu nachádza už desať rokov expozícia prvej svetovej vojny s dôrazom na regionálne dejiny. Expozíciu vytvoril Mgr. Martin Drobňák v úzkej spolupráci so starostom obce, Mgr. Jánom Cundrom. Žiaci si mohli prezrieť artefakty z vojny, vrátane uniforiem, zbraní a predmetov bežného života.

Ďalšie zastávky na vojenských cintorínoch

Ďalšou zastávkou bol cintorín v obci Smilno, ktorý prešiel v roku 2023 celkovou obnovou. Pochovaných je tu 127 neznámych vojakov v 88 jednotlivých a 13 spoločných hroboch. Prehliadka cintorínov sa skončila pri pamätníku Českej družiny v obci Zborov, ktorý vznikol na pamiatku vstupu družiny na územie Československa v roku 1915 a bol nedávno obnovený.

Význam obnovy vojenských cintorínov

V dôsledku druhej svetovej vojny upadli mnohé cintoríny do zabudnutia, niektoré zanikli úplne. Obnova cintorínov sa začala v 90. rokoch a významnú úlohu v tom zohrali Ministerstvo vnútra, obce a dobrovoľníci. Vďaka ich snahe sa na severovýchode Slovenska podarilo obnoviť niekoľko desiatok vojnových cintorínov.

Tento výlet a návšteva vojenských cintorínov pripomenuli žiakom, že aj zdanlivo dávna história zostáva živá. Padlí vojaci bojovali za najdôležitejšiu hodnotu – život budúcich generácií.

Pár faktov o prvej svetovej vojne

Prvá svetová vojna, známa aj ako Veľká vojna, bola globálnym konfliktom, ktorý prebiehal od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918. Tento vojenský konflikt zahŕňal veľkú časť Európy, Rusko, Spojené štáty a ďalšie oblasti. Do vojny sa zapojilo viac ako 70 miliónov vojakov, čo z nej robí jeden z najväčších konfliktov v dejinách ľudstva.

Príčiny a začiatok vojny

Hlavnou príčinou vojny bolo napätie medzi veľmocami Európy, ktoré vzniklo v dôsledku rastúceho nacionalizmu, imperializmu, militarizmu a komplikovaných aliancií. Atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda Rakúskeho 28. júna 1914 v Sarajeve bol bezprostrednou zámienkou pre začatie vojny. Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čo spustilo reťazovú reakciu aliancií, ktoré zahrnuli väčšinu Európy do konfliktu.

Hlavné boje a fronty

Vojna sa rozdelila na niekoľko hlavných frontov. Na západnom fronte prebiehali ťažké boje medzi Nemeckom a spojenými silami Francúzska, Veľkej Británie a neskôr Spojených štátov. Boje na východnom fronte medzi Nemeckom, Rakúsko-Uhorskom a Ruskom boli nemenej intenzívne. Okrem týchto hlavných frontov sa bojovalo aj v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii.

Účasť Slovenska v prvej svetovej vojne

Mobilizácia a počet slovenských vojakov

Slovensko, ako súčasť Rakúsko-Uhorska, bolo výrazne ovplyvnené vojnou. Z celkového počtu 400 000 povolaných vojakov z územia dnešného Slovenska padlo približne 50 000. Títo vojaci bojovali na rôznych frontoch, pričom mnohí z nich sú pochovaní na približne 200 vojenských cintorínoch po celom Slovensku.

Slovenské vojenské cintoríny

Vojaci padlí v prvej svetovej vojne sú pochovaní na mnohých cintorínoch po celom Slovensku. Tieto cintoríny sú dôležitým pamätníkom obetí vojny a slúžia ako pripomienka hrôz a obetí tohto globálneho konfliktu. Vojaci boli často pochovávaní v spoločných hroboch bez ohľadu na národnosť, čo svedčí o ľudskosti a úcte voči padlým.

Význam pamätných akcií a výletov pre mládež

Vzdelávací prínos pre študentov

Pamätné akcie a výlety na vojenské cintoríny poskytujú študentom dôležitý vzdelávací prínos. Pomáhajú im lepšie pochopiť historické udalosti a ich dopad na súčasnosť. Prepojenie histórie s prítomnosťou posilňuje národnú identitu a vedomie o vlastnej minulosti.

Dlhodobý dopad na spoločnosť

Takéto aktivity majú dlhodobý pozitívny dopad na spoločnosť. Pomáhajú zachovať historickú pamäť a podporujú kultúrne dedičstvo. Udržiavanie vojenských cintorínov a organizovanie pamätných akcií prispieva k zachovaniu dôležitých historických miest a k úcte voči padlým vojakom.

Poučme sa!!!

Prvá svetová vojna je jedným z najtragickejších konfliktov v dejinách ľudstva. Význam pamätných akcií, expozícií a vojenských cintorínov je obrovský, pretože nám pomáhajú zachovať pamäť na obete a udalosti, ktoré formovali našu históriu. Prostredníctvom vzdelávacích podujatí a aktívnej účasti na udržiavaní historických miest môžeme zabezpečiť, že aj budúce generácie budú poznať a vážiť si našu minulosť.

1. Aké boli hlavné príčiny vypuknutia prvej svetovej vojny?

Hlavnými príčinami vypuknutia prvej svetovej vojny boli napätia medzi európskymi veľmocami, ktoré vznikli v dôsledku rastúceho nacionalizmu, imperializmu, militarizmu a komplikovaných aliancií. Bezprostrednou zámienkou pre začatie vojny bol atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda Rakúskeho 28. júna 1914 v Sarajeve. Tento čin spustil reťazovú reakciu, keď Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, čo následne vtiahlo do konfliktu väčšinu Európy cez existujúce aliancie.

2. Aká bola účasť Slovenska v prvej svetovej vojne a koľko slovenských vojakov padlo?

Slovensko, ako súčasť Rakúsko-Uhorska, bolo výrazne ovplyvnené prvej svetovou vojnou. Z územia dnešného Slovenska bolo do vojny povolaných približne 400 000 vojakov, z ktorých asi 50 000 padlo. Títo vojaci bojovali na rôznych frontoch a mnohí z nich sú pochovaní na približne 200 vojenských cintorínoch po celom Slovensku. Tieto cintoríny sú dôležitými pamätníkmi a miestami pre pietne spomienky.

3. Aká je význam vojenského cintorína v Stebníku a kto sa stará o jeho údržbu?

Vojenský cintorín v Stebníku je významným pamätníkom prvej svetovej vojny, na ktorom je pochovaných 198 rakúskych a ruských vojakov, pričom mená sú známe len u 11 z nich. Cintorín je dôležitým miestom pre pietne spomienky a udržiavanie historickej pamäte. O jeho údržbu sa starajú členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) obce Stebník, ktorí okrem údržby organizujú aj pietne spomienkové stretnutia, čím prispievajú k zachovaniu úcty voči padlým vojakom a historickej pamäte tohto miesta.

  1. FB mesta Bardejov [online] – Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia 1. sv. vojny
  2. Priebeh prvej svetovej vojny [online] – Prvá svetová vojna, východiská veľmocí

Foto: Facebook video: youtube

autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...