Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Predčasný dôchodok na Slovensku: čo sa zmení od 15. mája 2024?

Predčasný dôchodok. Zmeny v legislatíve, ktoré vstupujú do platnosti, často prinášajú značné dôsledky pre občanov. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada SR schválila 18. apríla 2024, prichádza s významnými zmenami v podmienkach pre predčasný dôchodok. Tieto zmeny budú mať priamy dopad na tisíce Slovákov, ktorí plánujú svoj odchod do penzie v najbližších rokoch. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty novej legislatívy a to, ako môžu ovplyvniť vaše rozhodnutia ohľadom dôchodku.

Prehľad základných zmien – predčasný dôchodok

Zmena definície odpracovaných rokov

Tradičný pojem “40 odpracovaných rokov” sa transformuje na “potrebné odpracované obdobie”. Táto zmena reflektuje snahu prispôsobiť dôchodkový systém súčasným demografickým zmenám a predlžujúcej sa priemernej dĺžke života. Odpracované obdobie, potrebné na získanie práva na predčasný dôchodok, sa teraz bude vypočítavať individuálne, závisieť bude od ročníka narodenia a prislúchajúceho všeobecného dôchodkového veku.

Podmienky pre nových žiadateľov

Od 15. mája 2024 sa výpočet predčasnej penzie mení. Pre tých, ktorí podajú žiadosť po tomto dátume, bude suma predčasného dôchodku znížená výraznejšie ako doteraz. Do 14. mája 2024 si žiadatelia mohli uchovať výhodu menšieho znižovania penzie za každý mesiac pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku. Táto zmena má obmedziť trend odchodov do dôchodku skôr, než je absolútne nevyhnutné, a motivovať ľudí, aby zostali v pracovnom procese dlhšie.

Vplyv na jednotlivé ročníky

Pre ľudí narodených v roku 1967 a neskôr sa kritériá na získanie predčasného dôchodku stávajú prísnejšími. Nové pravidlá sú zamerané na to, aby sa vek odchodu do dôchodku postupne zvyšoval spolu s očakávanou dĺžkou života. Napríklad, osoby narodené v tomto ročníku budú musieť splniť vekovú hranicu stanovenú v prílohe č. 3c k zákonu, ktorá berie do úvahy predĺženie životnosti.

Dopady na starších poistencov

Osoby, ktoré už požiadali o predčasný dôchodok pred účinnosťou novely (teda do 14. mája 2024), ostávajú chránené staršími pravidlami. To znamená, že ich penzie budú vypočítané podľa predchádzajúcich kritérií, čo im môže zabezpečiť vyššiu výšku penzie v porovnaní s novými žiadateľmi.

Zmeny v predčasnom dôchodkovom systéme na Slovensku, ktoré nadobudnú účinnosť 15. mája 2024, predstavujú významný zásah do plánovania dôchodkov mnohých občanov. Je dôležité, aby si budúci dôchodcovia uvedomili nové podmienky a adekvátne sa na ne pripravili. Tento článok poskytuje základné informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť, čo nová legislatíva prináša, a ako môže ovplyvniť vaše rozhodnutia týkajúce sa dôchodku.

Aká je prax v možnosti odchodu do predčasného dôchodku v jednotlivých krajinách EÚ?

Možnosti predčasného odchodu do dôchodku sa v jednotlivých krajinách EÚ značne líšia. Niektoré krajiny ponúkajú širokú škálu možností s rôznymi požiadavkami na vek a dĺžku odpracovaných rokov, zatiaľ čo iné ponúkajú len obmedzené možnosti alebo vôbec žiadne.

Všeobecné trendy:

  • Vek: Všeobecný vek odchodu do dôchodku v EÚ sa postupne zvyšuje, ale vek pre predčasný odchod do dôchodku sa v jednotlivých krajinách líši. V niektorých krajinách je možné odísť do dôchodku už vo veku 55 rokov, zatiaľ čo v iných je to až 63 rokov alebo viac.
  • Dĺžka odpracovaných rokov: Pre nárok na predčasný odchod do dôchodku sa zvyčajne vyžaduje minimálna dĺžka odpracovaných rokov. Táto dĺžka sa môže pohybovať od 5 do 25 rokov.
  • Zníženie dôchodku: Predčasný odchod do dôchodku má zvyčajne za následok trvalé zníženie dôchodku. Výška zníženia sa vypočíta na základe veku odchodu do dôchodku a dĺžky odpracovaných rokov.
  • Zdravotný stav: V niektorých krajinách je možné odísť do predčasného dôchodku zo zdravotných dôvodov. To si zvyčajne vyžaduje lekárske potvrdenie o invalidite.

Príklady:

  • Nemecko: V Nemecku je možné odísť do predčasného dôchodku vo veku 63 rokov s 35 rokmi odpracovaných rokov. Dôchodok sa však zníži o 0,3 % za každý mesiac, o ktorý je predčasný odchod do dôchodku skorší ako v bežnom veku odchodu do dôchodku.
  • Francúzsko: Vo Francúzsku je možné odísť do predčasného dôchodku vo veku 62 rokov s 42 rokmi odpracovaných rokov. Dôchodok sa však zníži o 5 % za každý rok, o ktorý je predčasný odchod do dôchodku skorší ako v bežnom veku odchodu do dôchodku.
  • Španielsko: V Španielsku je možné odísť do predčasného dôchodku vo veku 61 rokov a 8 mesiacov s 35 rokmi odpracovaných rokov. Dôchodok sa však zníži o 6,5 % za každý rok, o ktorý je predčasný odchod do dôchodku skorší ako v bežnom veku odchodu do dôchodku.
  • Slovensko: Na Slovensku je možné odísť do predčasného dôchodku vo veku 55 rokov a 3 mesiace s 15 rokmi odpracovaných rokov. Dôchodok sa však zníži o 2,5 % za každý mesiac, o ktorý je predčasný odchod do dôchodku skorší ako v bežnom veku odchodu do dôchodku.

Dôležité:

Predtým, ako sa rozhodnete pre predčasný odchod do dôchodku, je dôležité dôkladne zvážiť všetky aspekty. Odporúča sa konzultovať s finančným poradcom, aby ste sa uistili, že máte dostatok financií na pokrytie svojich životných nákladov v dôchodku.

O odchodnom ľudskou rečou. Ktorí zamestnanci naň pri odchode do dôchodku majú nárok a ako je to v… (Zdroj: PP)

Ako sa zmení podmienka nároku na predčasný dôchodok od 15. mája 2024?

Zmení sa požiadavka na 40 rokov pracovnej činnosti na “potrebné odpracované obdobie”, ktoré sa bude určovať na základe veku a ročníka narodenia.

Aké sú finančné dôsledky pre tých, ktorí sa rozhodnú pre predčasný dôchodok po novom?

Penzie tých, ktorí požiadajú o predčasný dôchodok po 15. máji 2024, budú výraznejšie znížené na základe nových pravidiel.

Čo platí pre poistencov, ktorí požiadali o predčasný dôchodok pred zmenou zákona?

Pre týchto poistencov zostávajú v platnosti pravidlá, ktoré umožňujú vyšší dôchodok za predčasný odchod, ak splnili podmienku 40 rokov práce alebo im chýbalo menej ako 2 roky do dôchodkového veku.

Zdroje:

  1. Finsider [online] – Predčasný dôchodok po novom? Požiadať oň treba čím skôr, inak bude penzia výrazne nižšia
  2. Podnikajte [online] – Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...