Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Potraviny a nápoje. Štatistický úrad rozširuje zoznam zverejňovaných cien

Štatistický úrad Slovenskej republiky rozšíril zoznam zverejňovaných priemerných cien potravín a nealkoholických nápojov, ktorý teraz zahŕňa 140 položiek. Od apríla 2024 sú k dispozícii dáta o cenách ovocných jogurtov, rôznych druhov mlieka, mäsa, rýb, sezónneho ovocia a zeleniny. Tento krok prináša komplexnejšie a presnejšie údaje pre spotrebiteľov aj pre odbornú verejnosť.

Prvýkrát bol rozšírený súbor zverejnený 27. mája 2024 spolu s dátami za apríl 2024. Dáta sú dostupné vo verejnej databáze DATAcube. V prvých troch mesiacoch roka 2024 zverejňoval úrad priemerné spotrebiteľské ceny pre 37 základných potravinových výrobkov. Od apríla pribudlo ďalších 100 produktov. Nový, automatizovaný systém zberu údajov z pokladničných systémov obchodných reťazcov umožňuje tento rozsah ďalej rozširovať.

Nová metodika zberu dát

Štatistický úrad od januára 2024 prešiel na novú metodiku a zdroj cenových dát tzv. scanner data. Dáta o objeme predaja a tržbách zo všetkých nákupov spotrebiteľov v maloobchodných prevádzkach obchodných reťazcov umožňujú vypočítavať priemerné jednotkové predajné ceny. Tento postup prináša komplexnejšie a presnejšie údaje pre výpočet inflácie, čo sa prejavuje v dôslednejšom odraze reality do štatistických čísiel.

Inflácia spracovaná štatistickým úradom má priamy dopad na každoročné zvyšovanie starobných dôchodkov či životného minima. Tieto údaje ovplyvňujú úpravu 60 rôznych sociálnych dávok a príspevkov, výpočet nezdaniteľnej časti základu dane a posudzovanie bonity žiadateľov o hypotéku.

Rozšírenie zoznamu zverejňovaných cien je súčasťou širšieho úsilia Štatistického úradu SR poskytovať presnejšie a aktuálnejšie ekonomické údaje. Tento krok je tiež odpoveďou na zvýšený záujem verejnosti a odborníkov o podrobnejšie informácie o cenových trendoch v oblasti potravín a nápojov. V budúcnosti sa plánuje ďalšie rozširovanie zoznamu a zlepšovanie metodiky zberu a analýzy dát.

Najčastejšie kladené otázky

Aké nové položky boli pridané do zoznamu zverejňovaných cien?

Od apríla 2024 Štatistický úrad SR rozšíril zoznam zverejňovaných priemerných cien o ďalších 100 položiek, čím celkový počet sledovaných potravín a nealkoholických nápojov dosiahol 140. Medzi nové pridané položky patria ovocné jogurty, viaceré druhy mlieka, mäso, ryby, a sezónne ovocie a zelenina, ako sú broskyne, marhule, uhorky a paprika.

Kde sú dáta zverejňované?

Nové dáta, ktoré zahŕňajú rozšírený zoznam potravín a nápojov, boli prvýkrát zverejnené 27. mája 2024. Tieto dáta zahŕňajú priemerné ceny za apríl 2024 a sú dostupné vo verejnej databáze DATAcube.

Ako sa získavajú nové cenové údaje?

Nové cenové údaje sú získavané pomocou tzv. scanner dát. Tieto údaje pochádzajú z pokladničných systémov obchodných reťazcov, kde sa zaznamenávajú detaily o každom predaji, vrátane druhu výrobku, množstva, ceny, dátumu a času nákupu. Táto automatizovaná metodika poskytuje presnejšie a detailnejšie informácie o cenách.

Aký vplyv majú tieto nové údaje na výpočet inflácie?

Scanner dáta umožňujú Štatistickému úradu získať komplexnejšie a presnejšie vstupné informácie pre výpočet inflácie. To vedie k dôslednejšiemu odrazu reality do štatistických čísel a presnejším dátam o raste cien pre všetky typy domácností. Tieto údaje ovplyvňujú nielen meranie inflácie, ale aj každoročné zvyšovanie starobných dôchodkov, životného minima a úpravu rôznych sociálnych dávok a príspevkov.

Ako často bude Štatistický úrad aktualizovať zoznam zverejňovaných cien?

Štatistický úrad plánuje aktualizovať zoznam zverejňovaných cien na mesačnej báze. Nový, automatizovaný systém zberu údajov umožňuje pravidelné a presné aktualizácie, čo zabezpečuje, že spotrebitelia a odborníci majú vždy prístup k najaktuálnejším cenovým informáciám.

Čo sú to scanner dáta?

Scanner dáta (anglicky “scanner data”) sú údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom skenovania čiarových kódov výrobkov pri pokladničných termináloch v maloobchodných predajniach. Tieto dáta zahŕňajú podrobné informácie o každom predaji, vrátane druhu výrobku, množstva, ceny, dátumu a času nákupu, ako aj miesta predaja.

Výhody scanner dát

 1. Presnosť a detailnosť: Scanner dáta poskytujú veľmi podrobné informácie o predaji, čo umožňuje presnejšie sledovanie cenových trendov a spotrebiteľského správania.
 2. Frekvencia aktualizácií: Tieto dáta môžu byť aktualizované v reálnom čase, čo zabezpečuje, že informácie sú vždy aktuálne.
 3. Rozsah dát: Zahŕňajú široký rozsah produktov a predajní, čo poskytuje komplexný prehľad o trhu.
 4. Automatizácia: Zber dát je automatizovaný, čo znižuje potrebu manuálneho zberu dát a minimalizuje riziko chýb.

Použitie scanner dát

 • Výpočet inflácie: Scanner dáta sa používajú na výpočet priemerných cien výrobkov, čo je kľúčové pre určenie inflácie.
 • Marketing a predajné stratégie: Obchodné reťazce a výrobcovia používajú tieto dáta na analýzu predajov a tvorbu marketingových a predajných stratégií.
 • Štatistické analýzy: Štatistické úrady a výskumné inštitúcie používajú scanner dáta na tvorbu ekonomických a sociálnych analýz.

Ako to funguje v praxi

Keď zákazník v supermarkete nakúpi rôzne položky, pokladníčka pri každom produkte oskenuje jeho čiarový kód. Týmto procesom sa okamžite zaznamenávajú údaje o tom, aký produkt bol zakúpený, za akú cenu, v akom množstve a v akom čase. Tieto informácie sú následne zhromažďované a analyzované, aby poskytli podrobný prehľad o spotrebiteľských návykoch a cenových trendoch. Scanner dáta sú teda kľúčovým nástrojom pre moderné ekonomické analýzy a strategické rozhodovanie v obchode.

Zdroje:

 1. Štatistický úrad SR – Zoznam zverejňovaných priemerných cien potravín a nápojov
 2. DATAcube. – Verejná databáza
 3. Ministerstvo financií SR – Výpočet inflácie a jeho vplyv na sociálne dávky
 4. Obchodné reťazce – Scanner data a ich využitie
 5. Štatistický úrad SR – Nová metodika zberu dát

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...