Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Posilňovanie verejnoprávnych inštitúcií v Európe: Slovenskí a českí predstavitelia diskutovali o budúcnosti verejných médií

V stredu 22. mája sa na pôde Ministerstva kultúry SR konalo významné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili poslanci z Výboru pre vedu, vzdelanie, kultúru, mládež a telovýchovu Poslaneckej snemovne Českej republiky, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.

Hlavné témy diskusie

Hlavnou témou diskusie bolo postavenie verejnoprávnych inštitúcií v oboch krajinách, konkrétne Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) a Českej televízie (ČT). Predstavitelia oboch strán sa zhodli na potrebe posilnenia verejnoprávnych médií v Európe, pričom zdôraznili ich kľúčovú úlohu v poskytovaní objektívnych a vyvážených informácií. Diskutovalo sa aj o bezpečnosti v online priestore a vytváraní harmonizovaného a bezpečného prostredia pre médiá.

„STVR potrebuje posilniť funkciu verejnoprávnosti a musí sa prinavrátiť k objektivite a k rovnováhe vo verejných diskusiách. Je potrebné opätovný návrat k názorovej rozmanitosti,“ povedal Tibor Bernaťák.

rtvs

Štatút umelca a autorské práva

Jedným z kľúčových bodov stretnutia bola aj diskusia o zadefinovaní pojmu štatútu umelca, čo sa ukázalo ako nevyhnutné najmä počas pandémie. Česká republika už v tejto oblasti podniká aktívne kroky. Diskusia sa dotkla aj témy umelej inteligencie a návrhov na ochranu autorských práv, čo sú aktuálne otázky v kontexte rýchleho technologického vývoja.

Ochrana národných kultúrnych pamiatok

Ďalším dôležitým bodom rokovania bola výmena skúseností s ochranou národných kultúrnych pamiatok. „Kultúrne pamiatky sú dôležité pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Je pre nás prioritou rozhodovať o efektívnom spôsobe investícií do kultúrnej infraštruktúry,“ zdôraznil Tibor Bernaťák.

mini ceskatelevize

Budúca spolupráca

Stretnutie podčiarklo dôležitosť spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou v oblasti kultúry a iných spoločenských témach. Obe strany prejavili záujem o ďalšiu spoločnú diskusiu a rozvíjanie dobrých vzťahov medzi krajinami.

1. Prečo je dôležité posilňovať verejnoprávne inštitúcie v Európe?

Posilňovanie verejnoprávnych inštitúcií je kľúčové pre zabezpečenie objektívnych a vyvážených informácií, ktoré sú nevyhnutné pre zdravú demokraciu. Verejnoprávne médiá poskytujú platformu pre rôzne názory a prispievajú k informovanosti verejnosti, čo je základom pre kvalifikované rozhodovanie občanov.

2. Ako plánujú Slovensko a Česká republika posilniť verejnoprávne médiá?

Obe krajiny plánujú posilniť verejnoprávne médiá prostredníctvom legislatívnych opatrení, ktoré zabezpečia ich nezávislosť a stabilné financovanie. Diskusia sa zameriava aj na zlepšenie kvality obsahu a zvýšenie bezpečnosti v online priestore.

3. Čo znamená štatút umelca a prečo je dôležitý?

Štatút umelca definuje práva a povinnosti umelcov, vrátane sociálneho a zdravotného poistenia, autorských práv a pracovných podmienok. Je dôležitý pre zabezpečenie stabilných a dôstojných podmienok pre tvorivú činnosť, čo prispieva k rozvoju kultúry a umenia v spoločnosti.

4. Aké sú výzvy spojené s ochranou kultúrnych pamiatok?

Ochrana kultúrnych pamiatok čelí výzvam ako sú nedostatok financií, zanedbaná údržba a potreba modernizácie infraštruktúry. Dôležitá je aj ochrana pred vandalizmom a prírodnými katastrofami. Efektívne investície a medzinárodná spolupráca sú kľúčové pre zachovanie týchto historických a kultúrnych dedičstiev.

5. Ako môže umelá inteligencia ovplyvniť ochranu autorských práv?

Umelá inteligencia prináša nové výzvy pre ochranu autorských práv, napríklad v oblasti generovania obsahu a jeho distribúcie. Je nevyhnutné vyvinúť nové právne rámce a technické riešenia, ktoré zabezpečia ochranu práv tvorcov v digitálnom prostredí a zároveň podporia inovácie a rozvoj nových technológií.

Zdroje:

foto: Canva

Ministerstvo kultúry SR: Posilňovanie verejnoprávnych inštitúcií v Európe – Spoločná vízia Slovenska a Česka

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...