Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

OSN: Juraj Blanár po medzinárodnom stretnutí. Problém? Nie je.

Juraj Blanár. Minister zahraničných vecí sa stretol s predstaviteľmi medzinárodných inštitúcií s zástupcom Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detského fondu OSN (UNICEF), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ich pôsobenie na Slovensku je bezproblémové, nemajú so Slovenskom problémy.

Juraj Blanár. Medzinárodná spolupráca je bezproblémová

Slovensko si v roku 2024 upevnilo pozíciu významného hráča v medzinárodnej spolupráci, čo predstavuje významný krok k posilneniu globálneho mieru a bezpečnosti. Spolupráca s organizáciami ako UNHCR, UNICEF, IOM a WHO je kľúčová nielen pre riešenie bezprostredných kríz, ale aj pre budovanie dlhodobo udržateľnej spoločnosti, ktorá rešpektuje práva a potreby každého jedinca. Táto spolupráca je vzorom pre iné štáty, ako efektívne reagovať na humanitárne výzvy.

Inovácie v pomoci utečencom

Využitie najnovších technológií a inovačných prístupov má zásadný význam pre zlepšenie životných podmienok utečencov na Slovensku. Digitalizácia procesov, vytváranie mobilných aplikácií pre lepšiu orientáciu v novom prostredí, alebo online vzdelávacie platformy, sú príkladmi, ako technológia pomáha integrovať utečencov rýchlejšie a efektívnejšie. Zároveň poskytujú nástroje pre lepšie porozumenie ich potrieb a prispôsobenie pomoci na mieru.

Slovensko ako príklad pre Európu

Slovensko sa v roku 2024 stalo príkladom úspešnej integrácie utečencov, čo môže slúžiť ako model pre iné európske krajiny. Vytvorenie inkluzívneho vzdelávacieho systému, zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a podpora zamestnanosti sú kroky, ktoré ukazujú, že integrácia je proces výhodný pre obe strany. Zatiaľ čo utečenci získavajú šancu na nový život, Slovensko profituje z ich talentov a schopností, čím sa obohacuje celá spoločnosť.

Praktické tipy pre lepšiu adaptáciu a integráciu: 6. Vytvorenie multikultúrnych centier: Poskytnutie priestorov, kde sa utečenci môžu stretnúť, učiť sa nové zručnosti a deliť sa o svoje kultúrne dedičstvo, posilňuje ich pocit patričnosti.

  • Mentorské programy: Spájanie novopríchodzích s miestnymi obyvateľmi, ktorí im pomáhajú s orientáciou v novej spoločnosti, môže výrazne urýchliť proces integrácie.
  • Podpora z podnikateľskej sféry: Iniciatívy zo strany podnikateľov na zamestnávanie utečencov a ich začleňovanie do pracovného procesu sú neoceniteľné pre ekonomickú adaptáciu.
  • Jazykové kurzy: Ovládanie slovenského jazyka je základom pre úspešnú integráciu, preto je dôležité poskytovať prístup k efektívnym a dostupným jazykovým kurzom.
  • Kampaň pre verejnosť: Vytváranie pozitívneho obrazu utečencov v médiách a verejnom diskurze pomáha redukovať predsudky a podporuje vzájomné porozumenie a rešpekt.

Na Slovensku došlo k výrazným zlepšeniam v oblasti integrácie utečencov, najmä po vypuknutí vojny na Ukrajine. Slovenská vláda zaviedla nové opatrenia na podporu osôb hľadajúcich medzinárodnú ochranu, vrátane skrátenia čakacej doby na prístup k trhu práce a zvýšenia integračných príspevkov. Utečenci majú teraz prístup k sociálnemu a psychologickému poradenstvu a orientačným kurzom, čo je dôležitý krok k ich rýchlejšej integrácii do spoločnosti.

V kontexte vzdelávania prijala slovenská vláda opatrenia na zlepšenie integrácie ukrajinských detí do školského systému, vrátane organizovania webinárov a poskytovania vzdelávacej podpory pre učiteľov a školský personál. Tieto kroky sú kľúčové pre začleňovanie detí utečencov do spoločnosti a poskytovanie príležitostí pre ich rozvoj a vzdelanie.

Mestá a obce na Slovensku sa tiež aktívne zapájajú do podpory utečencov, poskytujú finančnú, materiálnu, ubytovaciu a psychologickú pomoc. V Bratislave, napríklad, majú ukrajinskí obyvatelia prístup k bezplatným zdravotným službám, a mesto poskytuje komplexné informácie a služby na železničnej stanici. Tieto iniciatívy sú dôležité nielen pre bezprostrednú podporu, ale aj pre dlhodobú integráciu utečencov do slovenskej spoločnosti.

Okrem toho sa občianska spoločnosť, neziskové organizácie a medzinárodné organizácie intenzívne podieľajú na integrácii utečencov. Tieto organizácie poskytujú informácie, poradenstvo a odbornú podporu, organizujú zbierky humanitárnej pomoci a poskytujú prvotnú podporu na hraniciach a vstupných bodoch do krajiny.

Juraj Blanár. Zahraničné vzťahy máme dobré.

Aké nové opatrenia prijala slovenská vláda na podporu integrácie utečencov?

Slovenská vláda prijala zmeny v zákone o azylovom konaní, ktoré umožnili utečencom ľahší prístup k trhu práce a zvýšili integračné prídavky. Tieto opatrenia zahŕňajú aj možnosť sociálneho a psychologického poradenstva a účasť na orientačných kurzoch.

Ako sú podporované deti utečencov v slovenskom vzdelávacom systéme?

Pre integráciu ukrajinských detí do slovenského vzdelávacieho systému bola zavedená séria podporných opatrení, vrátane webinárov a vzdelávacej podpory pre učiteľov a školský personál, aby sa zabezpečila ich hladká adaptácia a začlenenie.

Akú úlohu zohráva občianska spoločnosť a neziskové organizácie v procese integrácie utečencov na Slovensku?

Občianska spoločnosť, neziskové organizácie a medzinárodné organizácie hrajú kľúčovú úlohu v integrácii utečencov na Slovensku, poskytujú im informácie, poradenstvo, odbornú podporu a organizujú humanitárne akcie. Tieto organizácie tiež zabezpečujú prvotnú podporu na hraniciach a vstupných bodoch do krajiny, čím výrazne prispievajú k úsiliu o integráciu.

Zdroje:

Ministerstvo zahraničných vecí – https://www.mzv.sk/pressreleasedetail?p_p_id=sk_mzv_portal_pressrelease_detail_portlet_PressReleaseDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&groupId=10182&articleId=21237735

Foto – MZV

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...