Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Odbory vyzývajú k zmene kurzu: Nadnárodný koncern musí prevziať zodpovednosť, rok 2025 bude kľúčový

Trnavský závod Stellantis má špecifické problémy, ktoré súvisia s jeho dlhou históriou a aktuálnou transformáciou s šibeničnými termínmi koncom roku 2024.

V posledných mesiacoch sa opäť rozprúdila výrazná debata, smerujúci k reforme pracovných a sociálnych podmienok. Iniciatívu vedú Moderné odbory PSA Trnava, ktoré pod vedením Tomáša Kútika poukazujú na viaceré kľúčové problémy, s ktorými sa ich členovia dlhodobo stretávajú. Organizácia, ktorá si nedávno rozšírila členskú základňu o 150 nových zamestnancov, zdôrazňuje potrebu komplexného prístupu k riešeniu týchto otázok.

V centre pozornosti odborov nie je len zvýšenie platov, ale aj zlepšenie celkových pracovných podmienok. Kritickým bodom, na ktorý odbory poukazujú, je potreba revidovať systém ohodnotenia práce, ktorý v súčasnosti nedostatočne diferencuje medzi novými a dlhodobými zamestnancami. Odbory navrhujú zavedenie systému platových tried, ktorý by lepšie odrážal skúsenosti a kvalitu práce jednotlivcov. Automobilka sa síce pokúšala v nedávnej minulosti zaviesť „spravodlivejší“ systém, ale ten mal skôr urýchliť proces zaškoľovania novo prichádzajúcich pracovníkov z tretích krajín vo vysokej fluktuácii, než by reálne riešil situáciu zamestnancov s viac ako desať ročnou praxou. Čo v kontexte faktu že sa vedenie z dlhodobého hľadiska zbavovalo mnohoročných zamestnancov, mohlo znamenať že sa spoliehajú na absolútnu bezradnosť odborov, kedy dlhoročných nahrádzajú napríklad pracovníci z Pakistanu, Ukrajiny, či Srbska aj v čase keď už bolo jasné že na trhu práce bude nedostatok práve takýchto vysoko kvalifikovaných zamestnancov.

Navyše, Moderné odbory PSA Trnava kladú dôraz na zlepšenie finančného ohodnotenia za prácu v poobedných zmenách a za nadštandardné pracovné výkony. Tento krok by podľa nich viedol k spravodlivejšiemu a motivujúcejšiemu pracovnému prostrediu.

Problematiku zastaralého dochádzkového systému a administratívy situovanej v Poľsku, sú len ďalšie  z mnohých neduhov fabriky, ktoré možno považovať skôr za sekundárne, ale pýtam sa. Je to číra neschopnosť, alebo zámer že systém na dochádzku pripomína niečo s konca deväťdesiatych rokov?

Hlavným zdrojom nespokojnosti medzi pracovníkmi je skôr nedostatočné ohodnotenie dlhodobej pracovnej praxe a kvality, neúnosné pracovné tempo a ignorovanie bezpečnostných a zdravotných noriem. Tieto faktory majú priamy dopad na spokojnosť a produktivitu pracovnej sily a prispievajú k zhoršujúcej sa sociálnej klíme v závode.

Kritika odborov sa neobmedzuje len na interné procesy v rámci závodu. Poukazujú aj na nedostatky v kolektívnom vyjednávaní a nedávne rozhodnutia, ktoré viedli k nahradeniu kolektívnej zmluvy menej záväznou rámcovou dohodou. Podľa Kútika, táto zmena predstavuje krok späť v zabezpečení práv a podmienok pre zamestnancov.

Moderné odbory PSA Trnava tak stoja pred výzvou presadiť svoje požiadavky a iniciovať dialóg s vedením spoločnosti. Ich cieľom je nielen zlepšiť bezprostredné pracovné podmienky, ale aj vytvoriť udržateľnejšie a spravodlivejšie pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. V tejto snahe o zmenu sú odbory odhodlané použiť všetky dostupné prostriedky, aby dosiahli pozitívnu zmenu pre pracujúcich v Trnave.

V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že spoločnosť vyplatila akcionárom v roku 2023 hotovosť vo výške 6,6 miliardy eur prostredníctvom dividend a odkupov akcií, čo predstavuje nárast o 53 % oproti predchádzajúcemu roku. Navrhovaná dividenda vo výške 1,55 eura na akciu znamená zvýšenie o 16 % a je podmienená schválením akcionármi. Navyše, bol oznámený program odkupu akcií na rok 2024 vo výške 3,0 miliardy eur.

Tieto finančné ukazovatele a strategické rozhodnutia koncernu poskytujú odborom silný argument v rokovaniach o zlepšení pracovných podmienok a zvýšení miezd. Rekordné zisky a objemy výroby v ostatných rokoch, najmä v trnavskom závode, naznačujú, že koncern má potrebné zdroje na to, aby sa zaoberal požiadavkami svojich zamestnancov a investoval do zlepšenia ich pracovného prostredia a ohodnotenia. V tomto duchu odbory dúfajú v konštruktívny dialóg s vedením, ktorý by odrážal spoločný záujem o udržateľný rozvoj a prosperitu koncernu i jeho pracovníkov.

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...