Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Odbory bojujú za spravodlivejšiu minimálnu mzdu

V súlade s novým návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2024 na 60% priemernej mzdy na Slovensku sa odborové zväzy stavajú do čela boja za lepšie mzdové podmienky. Napriek odporu zo strany zamestnávateľov a ekonomických analytikov, odbory argumentujú, že tento krok je nevyhnutný na dosiahnutie dôstojného života pracujúcich a na splnenie záväzkov voči európskym smerniciam.

V kontexte oživenej diskusie o minimálnej mzde na Slovensku prichádza návrh na jej zvýšenie na 60% priemernej mzdy ako silný signál o potrebe zmeny. Odborové zväzy, vedené prezidentkou Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monikou Uhlerovou, poukazujú na to, že táto zmena nie je len reakciou na legislatívnu úpravu z roku 2020, ale aj nevyhnutnosťou v súvislosti s implementáciou smernice Európskej únie o primeraných minimálnych mzdách.

“KOZ SR dôrazne požadovala prehodnotenie… a jeho návrat k 60% podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde,” uvádza Uhlerová, čím zdôrazňuje význam tejto zmienky pre zlepšenie mzdových podmienok slovenských pracujúcich. Odbory sa domnievajú, že táto úprava je kľúčová nielen pre zvýšenie životnej úrovne, ale aj pre podporu sociálnej súdržnosti a zníženie chudoby medzi pracujúcimi.

Napriek obavám zo strany zamestnávateľov a niektorých ekonomických analytikov o možnom negatívnom vplyve na pracovné miesta a podnikateľské prostredie, odbory trvajú na tom, že zvýšenie minimálnej mzdy nevedie nutne k likvidácii pracovných pozícií. Uhlerová poukazuje na dôležitosť nastavenia “automatu” minimálnej mzdy, ktorý by reflektoval aktuálnu ekonomickú situáciu a zabezpečil spravodlivú mzdu vzhľadom na priemernú mzdu v krajine.

Zdôrazňuje sa aj potreba adekvátneho ohodnotenia práce vykonávanej v neštandardných pracovných časoch, pričom odbory sú ochotné hľadať kompromisné riešenia, ako nastaviť príplatky a mzdové zvýhodnenia. “V čase nedostatku pracovnej sily na trhu práce… považujeme za kľúčové… zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov,” zdôrazňuje Uhlerová, poukazujúc na širší kontext ekonomickej stratégie a potrebu zvyšovania miezd ako kľúčového faktora pre posilnenie slovenskej ekonomiky.

Tento návrh, ktorý si kládol za cieľ zosúladiť slovenskú legislatívu s európskymi smernicami a zároveň reagovať na potreby slovenských pracujúcich, teraz čelí rozsiahlej verejnej diskusii. Odborové zväzy, s podporou mnohých zamestnancov, sa snažia presadiť zmeny, ktoré považujú za spravodlivé a v súlade s dlhodobými cieľmi slovenskej ekonomiky a sociálnej politiky. Napriek výzvam zostáva otázkou, ako sa táto situácia vyvinie a či návrh nájde dostatočnú podporu pre svoje realizovanie.

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...