Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Odborárka Monika Uhlerová: Sme na jedinej strane, na strane pracujúcich

Monika Uhlerová. V rámci každoročnej reflexie pred Vianocami sa odborári zameriavajú na hodnotenie uplynulého roka. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, Monika Uhlerová, vyzdvihuje vplyv globálnych udalostí na Slovensko, ako je pretrvávajúca situácia na Ukrajine a globálne ekonomické výzvy, ktoré zasiahli mzdy a pracovné podmienky.

Rok 2023 bol pre Slovensko náročný aj z politického hľadiska, keďže krajina prechádzala predčasnými voľbami a legislatívnou turbulenciou. Odbory pristúpili k aktívnej úlohe v politických diskusiách, navrhujúc riešenia pre stabilizáciu situácie a zabezpečenie sociálnych a ekonomických štandardov.

Odborári sa zasadzujú za zlepšenie pracovných podmienok, boj proti chudobe pracujúcich a za zvýšenie minimálnej mzdy, čím sa snažia chrániť záujmy pracujúcich a dôchodcov. V roku 2024 sa plánuje rozšíriť diskusiu o skrátení pracovného času, čo by mohlo zlepšiť kvalitu života pracujúcich.

KOZ SR zdôrazňuje svoje záväzky voči pracujúcim, poukazujúc na význam kolektívneho vyjednávania a jeho pozitívny vplyv na mzdy. S blížiacimi sa Vianocami vysiela pozitívne posolstvo o nádeji a solidarite, prianím zdravia a šťastia pre všetkých v nadchádzajúcom roku.

Odborári na Slovensku: ochrancovia práv a zástanca zamestnancov

V roku 2024 odborové organizácie na Slovensku ukázali svoju nezastupiteľnú úlohu ako ochrancovia práv zamestnancov a dôležití aktéri v zlepšovaní pracovných podmienok. Ich neúnavná práca a odhodlanie poskytujú zamestnancom hlas, ktorý je počutý v politických aj podnikových kruhoch, a zároveň prispievajú k celkovej pohode a spokojnosti pracovného obyvateľstva.

Posilnenie práv a zlepšenie podmienok

Odborové zväzy na Slovensku aktívne bojujú za lepšie mzdy, zlepšenie pracovných podmienok a za ochranu záujmov svojich členov voči nekalým pracovným praktikám. Ich snahou je zabezpečiť, aby každý zamestnanec mal spravodlivé pracovné podmienky, dostatočnú mzdu a rešpekt k svojej osobe a práci.

Advokácia a kolektívne vyjednávanie

V roku 2024, keď odbory vystupujú ako kľúčoví hráči v kolektívnom vyjednávaní, zdôrazňujú svoju úlohu v ochrane a zastupovaní zamestnancov. Kolektívne zmluvy, ktoré vyjednávajú, sú základným kameňom pre zabezpečenie férových podmienok a práv zamestnancov na Slovensku.

O práci odborov sa dočítate viac tu >>

Vzdelávanie a osvedčenie

Odbory poskytujú členom vzdelávacie programy a školenia, ktoré ich informujú o ich právach a poskytujú nástroje na ich ochranu. Táto vzdelávacia činnosť je neoceniteľná, pretože informovaní zamestnanci sú schopní efektívnejšie bojovať za svoje práva a zlepšovať svoje pracovné podmienky.

Odbory ako základné stavebné kamene spoločnosti

Solidarita a spolupráca sú kľúčové hodnoty, ktoré odborové zväzy vyzdvihujú a ktoré formujú základ ich úspechu. Spoločný boj za lepšie pracovné podmienky a sociálnu spravodlivosť prispieva nielen k prospechu jednotlivých zamestnancov, ale aj k vytváraniu silnejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Praktické tipy pre zamestnancov:

  1. Zapojte sa do odborov: Aktívna účasť vám poskytne ochranu a podporu v prípade pracovných sporov.
  2. Využívajte vzdelávacie zdroje: Informujte sa o svojich právach a povinnostiach prostredníctvom materiálov a školení poskytovaných odbormi.
  3. Stojte za svojimi kolegami: Solidarita medzi zamestnancami posilňuje odbory a zvyšuje ich vyjednávaciu silu.

V roku 2024 odbory na Slovensku dokazujú, že sú neoceniteľným pilierom ochrany a zlepšenia životných a pracovných podmienok zamestnancov. Ich úsilie a výsledky sú dôkazom, že kolektívna akcia a solidarita môžu priniesť pozitívne zmeny a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých pracujúcich na Slovensku.

Zdroj: KOZ, Monika Uhlerová

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...