Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí

Nový park v Bratislavskej Rači. Na Strelkovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača sme svedkami radostnej zmeny. Dlhodobo nevyužívaná plocha bola premenená na krásny nový park, ktorý slúži ako zelené pľúca pre lokálnu komunitu. Tento projekt nielenže esteticky obohacuje okolie, ale tiež ponúka praktické využitie pre obyvateľov.

Nový park v Bratislavskej Rači. Prvky a vybavenie nového parku

Lavičky a osvetlenie

Nový park ponúka množstvo pohodlných lavičiek a moderné parkové osvetlenie, ktoré zaručuje, že priestor je príjemný a bezpečný aj po západe slnka.

Hracie prvky pre deti a dospelých

Súčasťou parku sú rozličné hracie prvky, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám malých aj väčších detí. Pre dospelých je tu pripravená fitness zostava, čím park slúži zdraviu všetkých vekových skupín.

Zeleň a udržateľné prvky

Park je osádzaný rozmanitou zeleňou, vrátane extenzívnych zelených striech, kvitnúcich kríkov a jedlých záhonov. Udržateľnosť je podčiarknutá dažďovými záhradami a vsakovacím betónom, ktoré znižujú dopad dažďovej vody.

Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí INSTA - loom.sk
Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí INSTA – loom.sk

Komunálna politika a prínos pre občanov

Projekt nového parku je dokonalým príkladom pozitívneho vplyvu komunálnej politiky na kvalitu života. Rozdiel oproti vysokej politike je zrejmý – tu ide o priame zlepšovanie každodenného života.

Symbolické otvorenie na Deň Zeme

Park bol otvorený 22. apríla 2024, čo symbolicky spadá na Deň Zeme, zdôrazňujúc záväzok mesta k udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

Financovanie a partneri projektu

EÚ fondy a miestne zdroje

Financovanie bolo zabezpečené kombináciou fondov EÚ a zdrojov z mestskej časti, čo ukazuje na úspešnú spoluprácu viacerých úrovní samosprávy.

Firmy a architekti zapojení do projektu

Realizáciu parku zastrešili firmy Kami profit, GreenDream a Veríme v zábavu, ktoré spolupracovali s renomovanými architektmi Luciou Marušicovou a Petrom Žalmanom.

Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí INSTA - loom.sk
Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí INSTA – loom.sk

Význam parku pre rodiny a komunitné aktivity

Nový park je nielen miestom pre odpočinok, ale aj centrom komunitného života, kde sa môžu konávať rôzne kultúrne podujatia a aktivity pre rodiny.

Udržateľnosť a ekologické aspekty

Ekologické aspekty sú neoddeliteľnou súčasťou parku, ktorý bol navrhnutý s ohľadom na biodiverzitu a minimalizáciu environmentálnej stopy.

Otváracie hodiny a dostupnosť parku

Park je otvorený od 7:00 do 21:00 počas letných mesiacov a do 19:00 počas zimných mesiacov, poskytujúc dostatok času na užívanie si jeho krásy a pokojného prostredia.

Záver a výzvy pre budúce projekty

S otvorením nového parku v Rači sa otvárajú nové možnosti pre ďalšie projekty, ktoré by mohli nasledovať tento príklad. Je to výzva pre komunálnu politiku, aby pokračovala v práci, ktorá skutočne mení životy k lepšiemu.

Ako sa zapojiť do plánovania podobných verejných priestorov vo svojej komunite?

Existuje mnoho spôsobov, ako sa zapojiť do plánovania verejných priestorov vo vašej komunite:

 • Zúčastnite sa verejných stretnutí a workshopov. Miestne samosprávy často usporadúvajú stretnutia a workshopy, aby získali spätnú väzbu od obyvateľov o tom, ako by chceli, aby vyzerali ich parky, ihriská a iné verejné priestory.
 • Staňte sa členom komunitnej skupiny. Existuje mnoho komunitných skupín, ktoré sa venujú zlepšovaniu verejných priestorov. Tieto skupiny sa často zaoberajú plánovaním, fundraisingom a údržbou parkov, ihrísk a iných verejných priestranstiev.
 • Kontaktujte svojich volených zástupcov. Vaši volení zástupcovia majú vplyv na to, ako sa míňajú verejné peniaze na verejné priestory. Dajte im vedieť, aké sú vaše priority a ako by ste chceli, aby sa investovali do verejných priestranstiev.
 • Dobrovoľníctvo. Existuje mnoho príležitostí na dobrovoľníctvo vo verejných priestoroch. Môžete pomôcť s údržbou parku, vysadzovaním stromov, organizovaním komunitných podujatí alebo s fundraisingom.
Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí INSTA - loom.sk
Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí INSTA – loom.sk

Aké sú najnovšie trendy v dizajne mestských parkov v Európe?

Najnovšie trendy v dizajne mestských parkov v Európe sa zameriavajú na:

 • Zelenú infraštruktúru. Zelená infraštruktúra zahŕňa parky, záhrady, stromy a iné zelené prvky, ktoré sa integrujú do mestského prostredia. Zelená infraštruktúra môže pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia, znížiť hluk a zmierniť dopady zmeny klímy.
 • Inkluzívny dizajn. Mestské parky by mali byť prístupné pre všetkých, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a starších ľudí.
 • Udržateľnosť. Mestské parky by mali byť navrhnuté tak, aby boli udržateľné a šetrné k životnému prostrediu. To zahŕňa používanie miestnych materiálov, šetrenie vodou a energie a kompostovanie odpadu.
 • Komunitné využitie. Mestské parky by mali byť miestom, kde sa ľudia môžu stretávať, socializovať a relaxovať. To zahŕňa poskytovanie priestoru pre aktivity, ako sú pikniky, grilovanie, šport a koncerty.

Ako môžu verejné parky prispieť k duševnému zdraviu obyvateľov?

Verejné parky môžu prispieť k duševnému zdraviu obyvateľov rôznymi spôsobmi:

 • Znižujú stres. Pobyt v prírode môže pomôcť znížiť hladinu stresu a úzkosti.
 • Zlepšujú náladu. Kontakt s prírodou môže zlepšiť náladu a znížiť príznaky depresie.
 • Zvyšujú kognitívne funkcie. Pobyt v prírode môže zlepšiť kognitívne funkcie, ako je pamäť a koncentrácia.
 • Podporujú fyzickú aktivitu. Verejné parky poskytujú priestor pre fyzickú aktivitu, ktorá je dôležitá pre duševné aj fyzické zdravie.
 • Poskytujú priestor pre sociálnu interakciu. Verejné parky sú miestom, kde sa ľudia môžu stretávať, socializovať a budovať vzťahy.

Ako efektívne spravovať a udržiavať verejné parky s obmedzeným rozpočtom?

Existuje mnoho spôsobov, ako efektívne spravovať a udržiavať verejné parky s obmedzeným rozpočtom:

 • Zapojte komunitu. Zapojte komunitu do údržby a údržby parku. Môžete usporiadať dni dobrovoľníctva, požiadať ľudí, aby darovali rastliny a stromy, alebo vytvoriť program adopcie parku.
 • Stanovte si priority. Určte, ktoré údržbárske a opravárenské práce sú najdôležitejšie. Zamerajte sa na to, aby ste zabezpečili bezpečnosť najskôr, a až následne riešte otázky estetiky.
 • Partnerstvo s podnikmi a organizáciami. Spojte sa s miestnymi podnikmi a organizáciami s cieľom sponzorovať určité časti parku alebo programy. To môže byť výhodný vzťah pre obe strany.
 • Využite granty. Preskúmajte vládne granty, firemné granty a granty nadácií, ktoré sú k dispozícii na financovanie údržby a správy parkov.
 • Inovatívne prístupy. Zvážte použitie nízkorozpočtových materiálov a riešení, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ako je kompostovanie, xeriscaping (záhradníctvo šetriace vodu) a zber dažďovej vody.
Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí INSTA - loom.sk
Nový park v Bratislavskej Rači: Poslanec Michal Feik radí kam zájsť s deťmi v slnečnom počasí INSTA – loom.sk

Aké sú výhody dažďovej záhrady v mestskom prostredí a ako ju implementovať?

Dažďová záhrada je jednoduchá konštrukcia v krajine, ktorú tvorí depresia (mierne znížené miesto v teréne). Dôkladne naplánovaná dažďová záhrada zhromažďuje dažďovú vodu zo striech, chodníkov a iných nepriepustných povrchov.

Výhody dažďovej záhrady v mestskom prostredí:

 • Zlepšuje kvalitu vody. Dažďová záhrada filtruje a čistí odtok dažďovej vody, čím pomáha znižovať znečistenie vody.
 • Znižuje záplavy. Dažďové záhrady pomáhajú absorbovať odtok dažďovej vody, čím znižujú riziko bleskových povodní a záplav v období silných dažďov.
 • Poskytuje biotop pre voľne žijúce živočíchy. Dažďová záhrada môže poskytovať biotopy pre vtáky, motýle a iný hmyz a drobné živočíchy.
 • Atraktívny doplnok. Dažďové záhrady môžu byť esteticky príjemné a zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti.

Ako implementovať dažďovú záhradu v mestskom prostredí?

 1. Plánovanie: Zvoľte si správne miesto, určíte veľkosť záhrady a identifikujte zdroj odtokovej vody (strecha, nepriepustný povrch…). Zvážte typ pôdy a sklon vášho pozemku.
 2. Výkop: Vykopte depresiu a vytvorte hrádzu na zhromažďovanie vody.
 3. Úprava pôdy: V prípade potreby upravte pôdu pridaním kompostu alebo iných organických látok, aby ste zlepšili drenáž a schopnosť záhrady absorbovať vodu.
 4. Výber rastlín: Vyberte si rastliny, ktoré tolerujú mokré pôdy a dokážu sa zároveň prispôsobiť obdobiam sucha. Ideálne sú pôvodné rastliny, ktoré sú navyknuté na miestne podmienky.
 5. Výsadba a mulčovanie: Rastliny vysaďte a dobre ich zalejte. Okolo rastlín pridajte vrstvu mulča, aby ste udržali pôdnu vlhkosť a potlačili burinu.
 6. Údržba: Pravidelne záhradu odburiňujte, sledujte príval dažďovej vody a jej odtok, aby bola záhrada funkčná. Doplňte mulč v prípade potreby.
V Rači pribudol nový park. Z ruín vyrástlo príjemné miesto na oddych (zdroj: Michal Feik)

Aké prvky nájdete v novom parku v Rače?

Nový park v Rače je navrhnutý tak, aby poskytoval rôznorodé možnosti pre trávenie voľného času všetkým vekovým kategóriám. Pre deti sú tu inštalované moderné hracie prvky, ktoré zahŕňajú bezpečné a vzdelávacie komponenty pre rôzne vekové skupiny. Dospelí a seniori môžu využiť fitness zostavy pre vonkajšie cvičenie, ktoré sú prispôsobené pre rôzne úrovne fyzickej zdatnosti. Okrem toho park ponúka množstvo lavičiek v tieni stromov na oddych, moderné parkové osvetlenie pre bezpečnosť po zotmení, ako aj pitnú fontánku. Z hľadiska zelene park obsahuje jedlé záhony, ktoré sú nielen príjemné na pohľad, ale ponúkajú aj možnosť ochutnať čerstvé ovocie a bylinky priamo z parku, a dažďovú záhradu, ktorá je nielen estetickým, ale aj ekologickým prínosom parku.

Kedy je nový park v Rače otvorený?

Otváracie hodiny parku sú prispôsobené sezónnym podmienkam, aby maximalizovali prístupnosť počas príjemných mesiacov a zároveň zohľadňovali skrátené denné svetlo počas zimných mesiacov. Od 1. apríla do 31. októbra je park otvorený od 7:00 do 21:00. Toto umožňuje návštevníkom využívať park počas celého dňa a večera. Počas zimných mesiacov, od 1. novembra do 31. marca, sú hodiny obmedzené na 7:00 do 19:00, aby sa zabezpečila bezpečnosť návštevníkov aj počas skorých nočných hodín.

Ako bol financovaný projekt nového parku v Rače?

Financovanie nového parku v Rače bolo komplexným projektom, ktorý zahŕňal viacero zdrojov. Značnú časť financií poskytli fondy Európskej únie, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), čo umožnilo realizovať široké spektrum prvkov v parku. Mestská časť Rača prispela z miestnych rozpočtov, čo ukazuje na vysokú mieru záväzku voči zlepšovaniu lokálnej infraštruktúry. Projekt bol tiež podporený spoluprácou s lokálnymi firmami ako Kami profit, GreenDream, a Veríme v zábavu, ktoré poskytli materiály, technológie a časť financií na výstavbu parku. Táto synergia rôznych zdrojov a partnerov prispela k vytvoreniu multifunkčného a esteticky príťažlivého priestoru pre komunitu.

Zdroje:

 1. Michal Feik, Facebook [online] – V RAČI PRIBUDOL NOVÝ PARK
 2. Michal Feik, video [online] – V RAČI PRIBUDOL NOVÝ PARK Z ruín vyrástlo príjemné miesto na oddych Dlhodobo nevyužívaná plocha na Strelkovej ulici v Rači sa…
 3. Feik.sk [online] – Blog

Foto: Michal Feik, Facebook, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...