Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Nové priemyselné priestory v Šalkovej: CTP rozširuje ponuku v Banskej Bystrici

Nové priemyselné priestory v Šalkovej, Banská Bystrica, ktoré ponúka spoločnosť CTP, prinášajú moderné a energeticky úsporné riešenia. Tieto priestory sú ideálne pre firmy v oblasti výroby, logistiky a distribúcie, poskytujúce výrazné úspory prevádzkových nákladov.

Aké priestory ponúka CTP v Šalkovej?

Typy priestorov a ich rozlohy

Spoločnosť CTP ponúka v Šalkovej moderné priemyselné priestory kategórie A, ktoré budú dostupné ešte tento rok. K dispozícii sú flexibilné riešenia, od priestorov s rozlohou už od 2 000 m² až po samostatne stojacu halu šitú na mieru. Celkovo je k využitiu 17 500 m².

Flexibilita a možnosti úprav priestorov

CTP poskytuje možnosť konzultovať vopred všetky požiadavky vyplývajúce z charakteru podnikania nájomcov. Technické nároky sú zapracované vopred, aby priestory zohľadňovali všetky potreby nájomcov. Výstavbu na kľúč je možné prispôsobiť špecifickým potrebám firiem.

Výhody nových priestorov od CTP

Energetická úspornosť a moderné technológie

Nové priemyselné priestory v Šalkovej sú navrhnuté s dôrazom na energetickú úspornosť a moderné technológie. To prispieva k výrazným úsporám prevádzkových nákladov v porovnaní so staršími industriálnymi zónami.

Atraktívne pracovné prostredie a upravená zeleň

CTPark Banská Bystrica ponúka atraktívne pracovné prostredie s upravenou zeleňou, čo zvyšuje komfort pre zamestnancov a podporuje udržateľnosť. Interná správa parku zabezpečuje efektívnu údržbu a správu nehnuteľností.

Ako ovplyvní investícia región Banskej Bystrice?

Vplyv na miestnu ekonomiku

Investícia spoločnosti CTP do priemyselných priestorov v Šalkovej má potenciál výrazne ovplyvniť miestnu ekonomiku. Nové priestory prilákajú firmy a podniky, ktoré prinesú nové pracovné príležitosti a zvýšia ekonomickú aktivitu v regióne.

Zamestnanosť a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily

Región Banskej Bystrice ponúka výbornú dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, čo je veľkou výhodou pre firmy hľadajúce nové priestory. Nové pracovné miesta podporia zamestnanosť a rozvoj regiónu.

Technické riešenia a úspory od CTP

Technické nároky a prispôsobenie pre nájomcov

CTP zabezpečuje, že všetky technické nároky nájomcov sú zohľadnené už pri výstavbe. To zahŕňa prispôsobenie priestorov špecifickým požiadavkám jednotlivých firiem, čo zaručuje optimálne podmienky pre ich činnosť.

Certifikácia udržateľnosti BREEAM

Všetky nehnuteľnosti CTP sú držiteľmi certifikácie udržateľnosti BREEAM minimálne na úrovni “Very Good”, pri nových budovách cieli CTP minimálne na úroveň “Excellent”. Táto certifikácia zaručuje vysoké štandardy energetickej efektivity a udržateľnosti.

Potenciálni nájomcovia a ich výhody

Firmy vo výrobe a logistike

Priestory sú vhodné pre firmy pôsobiace vo výrobe, logistike a distribúcii. Energeticky úsporné a moderné riešenia ponúkané spoločnosťou CTP prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov a zvýšeniu efektivity.

Distribučné spoločnosti a ďalší nájomcovia

Okrem výrobných a logistických firiem sú priestory ideálne aj pre distribučné spoločnosti a ďalších nájomcov, ktorí hľadajú moderné a flexibilné priestory na mieru.

Lokalita Šalková a jej výhody

Dopravná dostupnosť a infraštruktúra

Priemyselný park v Šalkovej sa nachádza v lokalite s výhodnou pozíciou z hľadiska napojenia na rýchlostnú cestu R1. Táto dopravná dostupnosť je kľúčová pre efektívnu logistiku a distribúciu.

Blízkosť k rýchlostnej ceste R1

Blízkosť k rýchlostnej ceste R1 zaisťuje jednoduchý prístup pre dopravné a logistické operácie, čím sa znižujú náklady a zvyšuje efektivita pre nájomcov priemyselných priestorov.

Zhrnutie: Nové priemyselné priestory v Šalkovej, ktoré ponúka CTP, prinášajú moderné, energeticky úsporné riešenia s vysokou flexibilitou. Tieto priestory sú ideálne pre firmy pôsobiace vo výrobe, logistike a distribúcii, ktoré hľadajú efektívne riešenie na mieru. Investícia CTP do regiónu Banskej Bystrice podporí miestnu ekonomiku a zamestnanosť, pričom výhodná poloha priemyselného parku zabezpečí optimálne podmienky pre podnikanie.

CTP ParkMakers – Meet the People: Stanislav Pagáč, CTP Slovakia

Aké typy priemyselných priestorov ponúka CTP v Šalkovej, Banská Bystrica?

CTP ponúka v Šalkovej moderné priemyselné priestory kategórie A, ktoré sú energeticky úsporné a navrhnuté s dôrazom na flexibilitu. K dispozícii sú priestory od 2 000 m² až po samostatne stojace haly prispôsobené špecifickým potrebám nájomcov. Celkovo je k využitiu 17 500 m², s možnosťou výstavby na kľúč.

Aké sú hlavné výhody nových priemyselných priestorov od CTP v Šalkovej?

Hlavnými výhodami sú energetická úspornosť, moderné technológie, atraktívne pracovné prostredie a interná správa parku. Tieto priestory umožňujú firmám znížiť prevádzkové náklady a plne sa sústrediť na svoju hlavnú činnosť. Navyše, CTPark Banská Bystrica ponúka upravenú zeleň a výbornú dopravnú dostupnosť.

Ako ovplyvnia nové priemyselné priestory miestnu ekonomiku v Banskej Bystrici?

Investícia spoločnosti CTP do nových priemyselných priestorov v Šalkovej má potenciál výrazne ovplyvniť miestnu ekonomiku. Priestory prilákajú nové firmy a podniky, čo povedie k vytvoreniu nových pracovných miest a zvýšeniu ekonomickej aktivity v regióne. Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily je ďalším faktorom podporujúcim tento pozitívny vplyv.

Aké technické riešenia a certifikácie udržateľnosti poskytuje CTP?

CTP zabezpečuje, že všetky technické nároky nájomcov sú zohľadnené už pri výstavbe. Všetky nehnuteľnosti sú držiteľmi certifikácie udržateľnosti BREEAM minimálne na úrovni “Very Good”, pričom nové budovy cielia na úroveň “Excellent”. Tieto certifikácie zaručujú vysoké štandardy energetickej efektivity a udržateľnosti.

Kto sú hlavní potenciálni nájomcovia nových priemyselných priestorov v Šalkovej?

Nové priemyselné priestory sú vhodné pre firmy pôsobiace vo výrobe, logistike a distribúcii. Flexibilné a moderné riešenia, ktoré ponúka CTP, sú ideálne pre spoločnosti hľadajúce efektívne priestory na mieru, ktoré prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov a zvýšeniu efektivity.

Zdroje:

  1. SME – V Banskej Bystrici v časti Šalková vzniknú nové priemyselné priestory
  2. BBonline – V Banskej Bystrici v časti Šalková vzniknú nové priemyselné priestory. Firmám ponúknu úspornejšie riešenia
  3. Bystricoviny – V Banskej Bystrici – Šalkovej vzniknú nové priemyselné priestory, firmám ponúknu úspornejšie riešenia pre ich výrobné či distribučné aktivity

Foto: Canva – CTP.eu, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...