Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Nová štúdia spája ľavicové presvedčenia s vyšším IQ

Nová štúdia z University of Minnesota odhaľuje prekvapivú koreláciu medzi ľavicovými politickými presvedčeniami a vyššou inteligenciou. Výskumníci, vedení profesorom psychológie Colinom L. Elliсом, analyzovali údaje z viac ako 200 rodín, vrátane biologických a adoptovaných detí, a zistili, že genetická predispozícia k vyššej inteligencii (meraná polygénnym skóre) súvisí s väčšou pravdepodobnosťou sociálneho liberalizmu a nižším skóre autoritárstva.

Metodológia štúdie

Výskumníci zhromaždili údaje o IQ a politických presvedčeniach od viac ako 2 000 jednotlivcov z rôznych socioekonomických prostredí. Na meranie inteligencie sa používali štandardizované testy IQ, zatiaľ čo politické presvedčenia sa hodnotili pomocou dotazníkov zameraných na sociálny liberalizmus a autoritárstvo.

Okrem merania IQ a politických názorov výskumníci analyzovali DNA účastníkov na identifikáciu genetických markerov spojených s inteligenciou. Tieto markery, známe ako polygénne skóre, sa používajú na predpovedanie celkového IQ jednotlivca na základe kombinácie mnohých genetických variantov.

Výsledky štúdie

Analýza ukázala signifikantnú koreláciu medzi polygénnym skóre a sociálnym liberalizmom. Inými slovami, ľudia s vyšším polygénnym skóre mali tendenciu mať liberálnejšie politické názory. Na druhej strane, polygénne skóre negatívne korelovalo s autoritárstvom, čo naznačuje, že ľudia s vyššou inteligenciou mali menšiu pravdepodobnosť, že budú zastávať autoritatívne politické názory.

Dôležité je poznamenať, že korelácia nie je kauzalita. Táto štúdia síce ukazuje spojitosť medzi IQ a politickými presvedčeniami, nepreukazuje však, že vyššia inteligencia vedie k ľavicovým názorom. Existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať politické presvedčenia, ako napríklad životné prostredie, výchova, vzdelanie a sociálne skúsenosti.

Diskusia a interpretácia

Výsledky tejto štúdie vyvolávajú dôležité otázky o vplyve inteligencie na politické presvedčenia. Je možné, že ľudia s vyššou inteligenciou sú schopní komplexnejšie analyzovať informácie a kritickejšie hodnotiť autoritu, čo ich môže viesť k formovaniu liberálnejších politických názorov.

Na druhej strane, je dôležité brať do úvahy aj kontext, v ktorom sa politické presvedčenia formujú. Historické a kultúrne faktory zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní toho, aké sú politické ideológie vnímané a akú váhu im ľudia pripisujú.

Je vysoká inteligencia vždy ideálna? (Imrich Ruisel)

Záver

Táto štúdia predstavuje dôležitý krok vpred v chápaní vzťahu medzi inteligenciou a politickými presvedčeniami. Ďalší výskum je však potrebný na to, aby sa objasnili presné mechanizmy, ktoré stoja za touto koreláciou, a aby sa zohľadnili rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú formovanie politických názorov.

Je dôležité poznamenať, že táto štúdia má určité obmedzenia. Vzorok účastníkov bol pomerne malý a ne reprezentoval celú populáciu.

Čo nová štúdia z University of Minnesota zistila o vzťahu medzi IQ a politickými presvedčeniami?

Nová štúdia zistila signifikantnú koreláciu medzi vyšším IQ a sociálnym liberalizmom. Ľudia s vyšším polygénnym skóre, ktoré predpovedá celkové IQ, mali tendenciu k liberálnejším politickým názorom a menšiu pravdepodobnosť zastávania autoritatívnych názorov.

Ako boli údaje pre štúdiu získané a čo sa skúmalo?

Výskumníci zhromaždili údaje o IQ a politických presvedčeniach od viac ako 2 000 jednotlivcov z rôznych socioekonomických prostredí. Používali štandardizované IQ testy a dotazníky na hodnotenie politických presvedčení. Okrem toho analyzovali DNA účastníkov na identifikáciu genetických markerov spojených s inteligenciou.

Aké sú niektoré obmedzenia tejto štúdie a čo znamená jej zistenie, že korelácia nie je kauzalita?

Štúdia má obmedzenia, ako je pomerne malý vzorka účastníkov, ktorý nemusí reprezentovať celú populáciu. Hoci štúdia ukazuje koreláciu medzi vyšším IQ a liberálnymi politickými presvedčeniami, nepreukazuje priamu príčinnú súvislosť. To znamená, že vyššia inteligencia nemusí priamo viesť k ľavicovým názorom, pretože existujú ďalšie faktory, ako životné prostredie a vzdelanie, ktoré môžu politické presvedčenia ovplyvňovať.

  1. sme.sk [online] – Učitelia sú v prípade UI opatrní
  2. minedu.sk [online] – Etické konotácie výskumu

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...