Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

ZMOS varuje: Nedostatok miest v školách môže ohroziť budúci školský rok

Bratislavský kraj čelí kríze v základnom školstve. Nedostatok miest v základných školách v kraji môže budúci rok vyústiť do krízy pre mestá a okresné obce. ZMOS upozorňuje na vážny problém s kapacitami v školách, ktorý sa prehlbuje aj kvôli plánom na umiestnenie ukrajinských detí do slovenských škôl. Apeluje na vládu a ministerstvá, aby urýchlene prijali opatrenia na riešenie tejto situácie. Situácia je vážna tak v mestskej časti Bratislava Ružinov, ako aj v Senci.

Združenie miest a obcí Slovenska po piatkovom Dni združenia miest a obcí v Bratislavskom kraji (24.5.2024), na ktorom sa zúčastnilo na rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta Bratislava a spoločnom rokovaní Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti a Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, upozorňuje na problém s nedostatočnými kapacitami pre žiakov základných škôl.

Podľa starostu mestskej časti Bratislava Ružinov a predsedu Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta Bratislava Martina Chrena majú samosprávy v Bratislavskom kraji rozpracovaných 12 projektov za 50 mil. eur. Dostupné zdroje financovania pre obce na základné školy vo viac rozvinutom regióne, Bratislavskom regióne, sú obmedzené a v nízkej alokácii v porovnaní s potrebou tohto regiónu.

Kríza v Senci

V Senci hrozí, že budúci rok mesto vypovie zmluvy o školských obvodoch. Podľa slov primátora mesta Senca a predsedu Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti Pavla Kvála “mesto uspokojuje potreby svojich obyvateľov a obyvateľov spádových území na základe zmluvy o školských obvodoch v piatich základných školách, z ktorých jedna je národnostná s vyučovacím jazykom maďarským. Na území mesta sa nachádza aj jedna súkromná základná škola.”

„Kľúčové problémy, ktoré sme preberali na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta Bratislava, Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti a Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, a sú najzdôrazňovanejšie, sú predovšetkým hraničné kapacity pokiaľ ide o základné školy a nepostačujúci objem peňazí na financovanie rozvoja a budovania nových škôl,“ ozrejmil predseda ZMOS Jozef Božik.

Predstavitelia samospráv v Bratislavskom kraji poukázali aj na ďalšiu skutočnosť. Je ňou ambícia rezortu školstva na umiestnenie ukrajinských detí, ktoré by od budúceho školského roka mali absolvovať v našich základných školách povinnú školskú dochádzku, a to problém s nedostatočnými kapacitami prehlbuje.

Preľudnené mestá verzus vyľudnený vidiek

Situácia, v ktorej sa nachádzajú naše mestá a obce, je znepokojujúca. Na jednej strane čelíme výraznému preľudneniu v mestských aglomeráciách, kde kapacity základných škôl už teraz nedokážu pokryť rastúci dopyt po vzdelaní pre naše deti. Na druhej strane máme regióny, ktoré sa vyľudňujú a kde sa školy zatvárajú z dôvodu nedostatku žiakov.

ZMOS apeluje na vládu a príslušné ministerstvá, aby urýchlene prijali opatrenia na riešenie tejto situácie. „Je nevyhnutné adresne investovať alebo hľadať finančné možnosti na rozšírenie kapacít existujúcich škôl v preľudnených oblastiach a zároveň podporiť regionálne rozvojové programy, ktoré by zabránili ďalšiemu vyľudňovaniu vidieka. Potrebujeme komplexné a systematické riešenia, ktoré budú reflektovať skutočné potreby našich občanov,“ dodáva predseda ZMOS Jozef Božik.

Spolupráca s vládou

ZMOS je pripravené aktívne spolupracovať s vládou, samosprávami a ďalšími partnermi na vytváraní dlhodobých stratégií, ktoré zabezpečia rovnomerné rozdelenie vzdelávacích kapacít a podporia udržateľný rozvoj všetkých regiónov Slovenska. Veríme, že spoločne dokážeme vytvoriť podmienky, v ktorých budú všetky deti mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na miesto ich bydliska.

„Samosprávy v tomto kraji otvorili aj otázku financovania nákladov súvisiacich s ubytovaním ukrajinských utečencov. Zatiaľ je podpora do konca júna a nevieme, čo bude od júla. Je úplne logické, že pokiaľ by štát nepomohol ukrajinským utečencom, tak budú klopať na dvere samosprávam miest a obcí aj tu v Bratislavskom kraji, kde je koncentrácia ukrajinských utečencov z hľadiska celého Slovenska najväčšia,“ poukázal predseda ZMOS Jozef Božik.

Prečo hrozí kolaps základných škôl v Bratislavskom kraji?

Kapacity základných škôl v Bratislavskom kraji sú nedostatočné na pokrytie rastúceho dopytu po vzdelaní.

Aké opatrenia navrhuje ZMOS na riešenie situácie?

ZMOS apeluje na vládu a ministerstvá, aby investovali do rozšírenia kapacít existujúcich škôl a podporili regionálne rozvojové programy.

Ako ovplyvní situáciu prijatie ukrajinských detí do slovenských škôl?

Prijatie ukrajinských detí môže prehĺbiť problém s nedostatkom kapacít v základných školách.

Zdroje:

  1. Združenie miest a obcí Slovenska – Nedostatok miest v základných školách v Bratislavskom kraji môže budúci rok skončiť kolapsom pre mestá aj okresné obce
  2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  3. Ministerstvo financií SR

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...