Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Monika Beňová: EÚ potrebuje zmeny

Monika Beňová, známa slovenská politička a členka SMER-SD, sa v Štrasburgu vyjadrila k dôležitým témam, ktoré ovplyvňujú Slovensko v kontexte Európskej únie. Tento článok ponúka prehľad jej názorov na európsku politiku, reformy a úlohu Slovenska v Európskej únii.

Európska politika a Slovensko

Monika Beňová otvorene hovorí o tom, ako Slovensko pristupuje k politickým rozhodnutiam na európskej úrovni. Kritizuje pasivitu a podriadenosť, ktorú niektoré štáty prejavujú voči väčším členským krajinám, a zdôrazňuje potrebu obrany suverénnych práv Slovenska.

Reformy Európskej únie

Podľa Beňovej Európska únia potrebuje reformy, nie zrušenie jednomyseľného hlasovania alebo neustálu kritiku tých, ktorí majú odlišné názory. Diskutuje o potrebe vrátiť sa k politikám, ktoré boli účinné a prinášali pocit jednoty medzi ľuďmi.

Zdravotnícka a potravinová politika EÚ

Beňová poukazuje na problémy, ako sú dvojitá kvalita potravín a pofidérny nákup vakcín, ktoré naznačujú potrebu prehodnotenia zdravotníckej a potravinovej politiky v EÚ.

Green deal a jeho dôsledky

Kritizuje aktuálne opatrenia EÚ v oblasti klímy, ktoré považuje za likvidačné pre priemysel a hospodárstvo, čím EÚ stráca konkurencieschopnosť.

Udržateľnosť a umelá inteligencia

Záverečná časť jej prejavu sa zameriava na výzvy spojené s umelou inteligenciou a jej dopady na pracovné trhy, zamestnanosť a sociálne politiky.

Monika Beňová zdôrazňuje, že rozhodnutia a politiky by mali vychádzať z reálnych potrieb občanov a malých členských štátov ako Slovensko. Odkazuje na dôležitosť spoločných diskusií a hľadania riešení, ktoré sú spravodlivé pre všetkých.

Prečo je potrebné, aby mal štát ambicióznych a profesionálnych zástupcov v Európskom parlamente?

Je dôležité, aby mal štát ambicióznych a profesionálnych zástupcov v Európskom parlamente z rôznych dôvodov:

1. Zastupovanie záujmov Slovenska:

 • Poslanci EP hrajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní záujmov Slovenska v rámci Európskej únie. Silní a skúsení poslanci dokážu efektívnejšie ovplyvňovať legislatívu a rozhodovanie v prospech Slovenska.
 • Môžu prispievať k formovaniu politík EÚ, ktoré ovplyvňujú všetky aspekty života na Slovensku, od hospodárstva a životného prostredia až po vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.
 • Dokážu chrániť slovenské záujmy v medzinárodných obchodných rokovaniach a iných dôležitých otázkach.

2. Ovplyvňovanie legislatívy EÚ:

 • Európsky parlament má priamu moc nad prijímaním zákonov EÚ, ktoré ovplyvňujú životy miliónov ľudí.
 • Ambiciózni a skúsení poslanci EP dokážu efektívnejšie ovplyvňovať legislatívu a presadzovať politiky, ktoré sú prospešné pre Slovensko a jeho občanov.
 • Môžu prispievať k tvorbe spravodlivejšej a udržateľnejšej spoločnosti v celej EÚ.

3. Kontrola Komisie a Rady EÚ:

 • Európsky parlament má dôležitú úlohu pri kontrole Komisie a Rady EÚ, aby sa zabezpečilo, že konajú v súlade so záujmami občanov EÚ.
 • Poslanci EP môžu klásť otázky, viesť vyšetrovania a schvaľovať alebo zamietať návrhy Komisie.
 • To pomáha zaistiť transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií EÚ.

4. Posilnenie demokracie:

 • Európsky parlament je jediná priamo volená inštitúcia EÚ, čo znamená, že ho priamo volia občania členských štátov.
 • Ambiciózni a profesionálni poslanci EP dokážu lepšie reprezentovať vôľu ľudu a posilňovať demokratickú legitimitu EÚ.
 • To môže pomôcť zvýšiť dôveru verejnosti v EÚ a jej inštitúcie.

5. Medzinárodné zastupovanie:

 • Európsky parlament je dôležitým aktérom na medzinárodnej scéne a zastupuje EÚ vo vzťahoch s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.
 • Ambiciózni a skúsení poslanci EP dokážu efektívnejšie zastupovať záujmy EÚ na svetovej scéne a presadzovať jej hodnoty.
 • To môže pomôcť posilniť pozíciu EÚ vo svete a riešiť globálne výzvy.

V konečnom dôsledku je pre Slovensko dôležité mať v Európskom parlamente ambicióznych a profesionálnych zástupcov, aby sa jeho záujmy efektívne presadzovali na európskej úrovni a aby sa aktívne podieľalo na formovaní budúcnosti EÚ.

V plenárke boli len Slováci, čo svedčí o “obrovskom” záujme o ktorom rozprávajú opoziční poslanci (zdroj: SMER).

Ako Monika Beňová vníma postavenie Slovenska v EÚ?

Podľa Moniky Beňovej by Slovensko malo aktívne obhajovať svoje suverénne pozície a neustupovať z nich ani v rámci EÚ.

Prečo je kritická voči Green deal?

Monika Beňová považuje opatrenia Green deal za príliš restriktívne, ktoré môžu negatívne ovplyvniť priemysel a hospodárstvo EÚ.

Aké reformy považuje Monika Beňová za potrebné v EÚ?

Hovorí o potrebe reformy politiky tak, aby sa vrátila k osvedčeným a efektívnym opatreniam, ktoré spojovali ľudí a nevytvárali medzi nimi rozdiely.

Zdroje:

 1. Hlavný denník [online] – Beňová k predvolebnej kampani: A kto platí tie “nezávislé diskusie” Denníka N v prospech PS?
 2. Veci verejné [online] – Kompletná kandidátka strany SMER – SSD do eurovolieb, ktorú povedie M. Beňová
 3. eReport [online] – Beňová komentuje doterajšiu kampaň: Smer je v teréne medzi ľuďmi, ostatných vidíme hlavne na bilbordoch!
 4. Facebook SMER – SSD [online] – Monika Beňová

Foto: Facebook – SMER, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...