Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Modernizácia stredného vzdelávania: Kľúč k budúcnosti pre Banskobystrický a Prešovský kraj v roku 2025

Minister školstva Tomáš Drucker oznámil 18.03.2024 nový vzdelávací impulz pre Banskobystrický a Prešovský kraj, podnietený naliehavými regionálnymi potrebami a predchádzajúcimi úspešnými iniciatívami podporenými ministerstvom. Celkovo bude do projektov v týchto dvoch krajoch investovaných viac ako 16 miliónov eur, s cieľom pretransformovať stredné odborné vzdelávanie a pripraviť študentov na výzvy súčasného pracovného trhu.

Nová éra vzdelávania v Banskobystrickom kraji

V Banskobystrickom kraji pôjde o investíciu takmer 10 miliónov eur do projektu, ktorý na vybraných stredných školách vytvorí podmienky pre rozvoj a modernizáciu vzdelávania. Hlavným cieľom je zvýšiť počet absolventov s kvalitnými odbormi, ktoré sú na trhu práce vysoko žiadané, a súčasne posilniť ich zručnosti ako kritické myslenie či digitálna gramotnosť. Projekt tiež zahŕňa iniciatívy ako inkluzívna kultúra na školách, marketingové aktivity a inovácie vzdelávacích programov, s cieľom zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a znížiť predčasné ukončovanie školskej dochádzky.

Prešovský kraj na ceste k excelentnosti

Prešovský samosprávny kraj zase získa podporu vo výške viac ako 6,5 milióna eur s cieľom zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania. Projekt sa zameriava na prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a na zapojenie zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania. Zároveň podporuje rozvoj profesionálnych zručností pedagogických zamestnancov a vytvára inkluzívne prostredie v školách, aby sa zlepšila uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Európska iniciatíva pre rozvoj regiónov

Projekty v Banskobystrickom a Prešovskom kraji sú tiež súčasťou širšej európskej iniciatívy Catching-Up Regions, ktorá sa zameriava na podporu rastu a inovácií v menej rozvinutých regiónoch. Táto iniciatíva, podporovaná Európskou komisiou a Svetovou bankou, zohráva kľúčovú úlohu v odstraňovaní prekážok pre efektívne využívanie európskych fondov a zvyšovaní ich prínosu pre tieto oblasti.


Často kladené otázky:

 1. Aké sú hlavné ciele projektov v Banskobystrickom a Prešovskom kraji?
  • Hlavnými cieľmi sú modernizácia a rozvoj stredného odborného vzdelávania, príprava študentov na potreby trhu práce, posilnenie kritických a digitálnych zručností, zvýšenie atraktivity odborného vzdelávania, zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky a zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.
 2. Ako bude projekt financovaný?
  • Projekty sú financované z Európskeho sociálneho fondu a programu Slovensko, s celkovou investíciou presahujúcou 16 miliónov eur pre oba kraje.
 3. Aký vplyv majú tieto projekty na študentov a pedagogických zamestnancov?
  • Očakáva sa, že projekty podporia stovky zamestnancov a tisíce detí a mladých ľudí, ponúknu nové inovačné vzdelávacie programy, zlepšia spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi a prinesú zvýšenie kvality vzdelávania a lepšiu prípravu študentov na trh práce.

Zdroje

 1. Youtube.com Minister Drucker na svojej strednej škole o inováciách a modernizácii (online).
 2. Minedu.sk Inovácie v technológiách na univerzite v Nitre (online)

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...