Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Mladí odborári. Hlas mladých môže ovplyvniť dianie v Európe aj doma

Mladí odborári. Minulý víkend, 12. a 13. apríla 2024, Rada mladých Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) usporiadala svoje zasadnutie v Lopušnej Doline. Toto stretnutie zdôraznilo význam aktívnej účasti mladých ľudí v odborovej činnosti a ich vplyv na pracovnú politiku a sociálne otázky.

Úloha Rady mladých v KOZ SR

Ferdinand Chomo, predseda Rady mladých, a František Gajdoš, viceprezident KOZ SR, otvorili stretnutie s prehľadom činností a úspechov z minulého obdobia. Rada mladých predstavuje hlas mladých odborárov a snaží sa presadzovať zmeny, ktoré zlepšujú pracovné podmienky a životné prostredie pre mladých pracujúcich na Slovensku.

Diskusie a plány na zlepšenie

Rokovania sa zameriavali na aktuálne úspechy a výzvy, s ktorými sa mladí odborári stretávajú. Preberali sa rôzne stratégie a plány na zlepšenie odborovej činnosti, vrátane väčšieho zapojenia do národných a európskych politických procesov.

Význam mladých v európskej politike

V rámci zasadnutia sa konal workshop, kde Miroslav Hajnoš, zahraničný tajomník KOZ SR, hovoril o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu. Predstavil dôležitosť účasti na voľbách a ako mladí ľudia môžu ovplyvniť politické dianie na európskej úrovni.

Dôležitosť volieb do Európskeho parlamentu

Mladí ľudia majú v rukách moc ovplyvniť zmeny v Európskej únii prostredníctvom svojho hlasu vo voľbách. Je kľúčové, aby sa mladá generácia zúčastnila na voľbách a dala svoj hlas, pretože má priamy dopad na ich budúcnosť v Európe aj na Slovensku.

Problémy s komunikáciou a jazykom EÚ

Jednou z bariér, ktoré odrádzajú mladých ľudí od účasti na voľbách, je zložitosť politického systému EÚ a odborný jazyk, ktorý môže byť často ťažko pochopiteľný. Rada mladých KOZ SR sa snaží tieto bariéry prelomiť a sprístupniť informácie o EÚ zrozumiteľnejšie.

Jednotenie mladých odborárov

Zasadnutie Rady mladých KOZ SR ukázalo, že napriek rôznorodosti pozadí sa mladí odborári dokážu spojiť a pracovať spoločne na presadzovaní zlepšení. Spoločná snaha tvoriť lepší a spravodlivejší svet je to, čo ich spája a motivuje k ďalšej činnosti.

Mladí odborári. Budovanie siete a spolupráca

Neformálne rozhovory a spoločné aktivity počas zasadnutia pomáhali budovať silné vzťahy a siete medzi mladými odborármi, ktoré sú základom pre účinnú spoluprácu a vzájomnú podporu.

Je účasť v pracovných odboroch pre mladých ľudí v rámci EÚ obľúbené?

Účasť mladých ľudí v odboroch v rámci EÚ sa líši v závislosti od krajiny a konkrétneho odboru. Všeobecne možno však povedať, že účasť klesá. Existuje na to viacero dôvodov:

  • Zvýšená dostupnosť terciárneho vzdelávania: Mnoho mladých ľudí sa dnes namiesto učňovského vzdelávania a práce v odboroch rozhoduje pre štúdium na vysokej škole. Je to čiastočne spôsobené rastúcou požiadavkou na vysokoškolské vzdelanie na trhu práce, ako aj širšou dostupnosťou štipendií a pôžičiek na financovanie štúdia.
  • Zmena vnímania odborov: V minulosti boli odbory vnímané ako cesta k dobre plateným a stabilným pracovným miestam. Dnes sa však mnohí mladí ľudia domnievajú, že odbory im neponúkajú rovnaké príležitosti na rast a rozvoj ako vysokoškolské vzdelanie.
  • Nedostatok informovanosti o odboroch: Mnohí mladí ľudia nevedia o rôznych typoch odborov, ktoré sú k dispozícii, ani o potenciálnych kariérnych možnostiach, ktoré ponúkajú.

Napriek klesajúcej účasti existuje stále mnoho mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú pre kariéru v odboroch. Odbory ponúkajú širokú škálu praktických zručností a vedomostí, ktoré sú na trhu práce vysoko cenené. Okrem toho môžu byť odbory skvelou cestou k dobre plateným a stabilným pracovným miestam.

Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie

Aký vplyv môže mať môj hlas v európskych voľbách?

Voľby do Európskeho parlamentu sú príležitosťou, aby mladí ľudia ovplyvnili európsku politiku a presadzovali zmeny, ktoré priamo ovplyvňujú ich život.

Prečo je dôležitá účasť mladých ľudí v odborovej činnosti?

Aktívna účasť mladých ľudí v odboroch pomáha zabezpečiť, že ich práva a záujmy sú chránené a že pracovné prostredie sa neustále zlepšuje.

Ako môžem ako mladý človek prispieť k politike EÚ?

Zapojením sa do edukačných programov, diskusií a aktívnej účasti na voľbách môžete prispieť k formovaniu politiky EÚ a zastupovať záujmy mladých ľudí na medzinárodnej úrovni.

Zdroje:

  1. KOZ [online] – Hlas mladých môže ovplyvniť nielen dianie v Európe, ale aj doma
  2. EK [online] – Silnejší hlas mladých v Európe
  3. KOZ [online] – Skúšobná doba

Foto: KOZ, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...