Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Minister práce Erik Tomáš: Vláda rozhodla o vyplatení 13. dôchodku a rodičovského dôchodku v plnej výške na budúci rok


Erik Tomáš. Vládna koalícia dosiahla významný úspech, ktorý bude mať priamy vplyv na životy mnohých občanov v nasledujúcom roku. Po dlhých rokovaniach sa podarilo nájsť riešenie, ktoré zabezpečí výplatu 13. dôchodku a rodičovského prídavku bez nutnosti meniť prerozdeľovanie 2% z daňových príjmov.

Ministerstvo práce predstavilo legislatívny návrh, ktorý umožní v decembri budúceho roka vyplatiť 13. dôchodok v sume rovnajúcej sa priemernému dôchodku za predchádzajúci rok. Toto predstavuje významnú sumu okolo 606 eur pre dôchodcov, zabezpečujúc, že aj ostatní dôchodcovia dostanú adekvátnu sumu bez toho, aby ich 13. dôchodok klesol pod súčasnú úroveň.

Rovnako, vláda schválila výplatu rodičovského dôchodku v júni, pričom jeho výška bude zachovaná vo výške priemerného ročného prídavku, čo predstavuje sumu približne 338,80 eur.

Dôležitým rozhodnutím je aj zachovanie 2% prerozdeľovacieho mechanizmu z daní, ktorý ostáva nezmenený. Paralelne, vláda prijala rozhodnutie o znížení odvodov do 2. piliera, čo by malo viesť k ďalšiemu ekonomickému uľahčeniu pre občanov.

Legislatívny proces týkajúci sa 13. dôchodku a rodičovského prídavku bude prebiehať v riadnom legislatívnom konaní s očakávaným schválením v prvom štvrťroku. Zmeny v 2. pilieri budú zavedené skôr, s účinnosťou od 1. januára 2024.

Výsledkom týchto rozhodnutí je, že občania môžu očakávať stabilnejšiu finančnú podporu v dôchodku a pri starostlivosti o deti, čo reflektuje na silnú dohodu medzi koaličnými partnermi a očakávanú podporu v parlamente.

Finančná stabilita a podpora pre občanov: legislatívne úspechy na Slovensku v roku 2024

V roku 2024 dosiahla vládna koalícia na Slovensku významný míľnik, ktorý pozitívne ovplyvní životy mnohých slovenských občanov. Po intenzívnych rokovaniach bola nájdená cesta k zabezpečeniu finančnej podpory pre dôchodcov a rodiny, čo predstavuje kľúčový krok k sociálnej stabilite a ekonomickej bezpečnosti.

Zásadný krok pre dôchodcov

Vládna koalícia zaviedla legislatívne zmeny, ktoré umožnia v decembri 2024 vyplatenie 13. dôchodku, čo predstavuje významnú finančnú podporu pre dôchodcov. Táto suma, rovnajúca sa priemernému dôchodku za predchádzajúci rok, približne 606 eur, znamená významné zlepšenie finančnej situácie mnohých starších občanov.

Tento krok je dôkazom záväzku vlády voči svojim starším občanom, zabezpečujúc, že ich príjmy zostanú stabilné a primerané aj napriek ekonomickým výzvam.

Podpora pre rodiny

Podobne, rozhodnutie o výplate rodičovského dôchodku v júni 2024 v sume približne 338,80 eur znamená podstatnú podporu pre rodiny, najmä v čase, keď si cenová stabilita vyžaduje dodatočné finančné zdroje. Zachovanie 2% prerozdeľovacieho mechanizmu z daní je kľúčové pre udržanie tohto systému podpory bez zbytočných zmien alebo komplikácií.

Viac praktických informácií pre seniorov tu >>

Ekonomické uľahčenie pre občanov

Redukcia odvodov do 2. piliera od januára 2024 je ďalším krokom vlády k ekonomickému uľahčeniu pre svojich občanov. Tieto zmeny v legislatíve a sociálnom systéme svedčia o proaktívnom prístupe vlády k zlepšeniu životných podmienok Slovákov a reflektujú silnú dohodu medzi koaličnými partnermi.

Praktické tipy pre občanov, ako optimalizovať výhody z týchto zmien:

  1. Informujte sa o svojich právach: Poznajte detaily nových legislatívnych zmien a ako vás osobne ovplyvnia.
  2. Plánujte svoje financie: Využite dodatočné finančné prostriedky múdro, najmä v prípade jednorazových výplat ako je 13. dôchodok alebo rodičovský príspevok.
  3. Zúčastnite sa na verejných diskusiách: Využite možnosť vyjadriť svoj názor na tieto zmeny a zapojiť sa do ďalšieho vývoja sociálnej politiky.

V roku 2024 predstavujú tieto zmeny v sociálnej politike a dôchodkovom systéme dôležitý krok k posilneniu ekonomickej a sociálnej stability na Slovensku, čím vláda ukazuje svoj záväzok k zlepšovaniu životných podmienok svojich občanov.

Populárne

Prečítajte si tiež

Peter Pellegrini: Slovensko v čase krízy. Čo nám ukázali posledné dni a hodiny?

Po nedávnom atentáte na predsedu demokratickej a legitímnej vlády...

Celoštátna prehliadka SOČ 2024: Žiaci stredných odborných škôl prerazia skôr ako gymnazisti

Celoštátna prehliadka SOČ 2024. V poradí už 46. ročník...

Herecká Legenda Štefan Kvietik oslávil 90. narodeniny na hrade Modrý Kameň

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek...

Cyklotrasa Piešťany – Vrbové. Vzniká na bývalej železničnej trati

Železničná trať z Piešťan do Vrbového desiatky rokov nemala...