Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Minimálna mzda 2024: Zmeny, ktoré ovplyvnia vašu peňaženku

Od 1. januára 2024 sa minimálna mzda na Slovensku zvýšila na 750 € mesačne. Toto opatrenie sa dotklo približne 4 % zamestnancov a ovplyvní aj minimálny dôchodok, nočné príplatky a ďalšie pracovné podmienky. Tento krok je súčasťou dlhodobého trendu zvyšovania minimálnej mzdy, ktorý by mal pokračovať aj v roku 2025.

Nová minimálna mzda na Slovensku: 750 € od januára 2024

Od 1. januára 2024 sa minimálna mzda na Slovensku zvýšila na 750 € mesačne. Táto zmena ovplyvnila približne 4 % zamestnancov, ktorí pracujú za minimálnu mzdu. Pre jednu odpracovanú hodinu predstavuje mzda 4,31 €. V roku 2023 bola minimálna mzda na úrovni 700 €, pričom hodinová mzda bola 4,023 €. Zvýšenie minimálnej mzdy je dôležité pre zabezpečenie lepších životných podmienok pre pracovníkov s nízkymi príjmami.

Pracovať za nízky plat predstavuje riziko do budúcnosti, preto bol zavedený minimálny dôchodok. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom, z ktorej sa platia dane a odvody. Po odpočítaní daní a odvodov je výška minimálnej čistej mzdy približne 615,50 €. Tento výpočet je orientačný a závisí aj od počtu detí a faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane.

Minimálna mzda v európskom kontexte

Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od danej krajiny. V Európskej únii má najvyššiu minimálnu mzdu Luxembursko, zatiaľ čo najnižšiu má Bulharsko. Niektoré krajiny nemajú minimálnu mzdu vôbec zavedenú. Hoci Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami v oblasti platov, môžeme sa pochváliť aspoň o niečo nižšími cenami tovarov a služieb.

Historický prehľad minimálnej mzdy

Minimálna mzda na Slovensku pravidelne rastie. Napríklad v roku 2023 bola jej výška 700 €, v roku 2024 je na úrovni 750 € a predpokladá sa, že v roku 2025 dosiahne 800 €. Tento trend zvyšovania minimálnej mzdy je dôležitý pre udržanie krokov so zvyšujúcimi sa životnými nákladmi.

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť, ako sa v jednotlivých rokoch menila minimálna mesačná a hodinová mzda:

vyvoj miezd v rokoch
Vývoj minimálnej mzdy v priebehu rokov 2016 až 2024

Zvyšovanie minimálnej mzdy je nevyhnutné pre zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre všetkých zamestnancov. Aj keď Slovensko zaostáva za najbohatšími krajinami EÚ, tento trend je pozitívnym krokom smerom k zlepšeniu životných podmienok pracovníkov s nízkymi príjmami.

Prístup k minimálnej mzde v rámci EÚ: 5 príkladov

Luxembursko: Najvyššia minimálna mzda v EÚ

Luxembursko sa môže pochváliť najvyššou minimálnou mzdou v Európskej únii. V roku 2024 dosahuje minimálna mzda v tejto krajine približne 2 387 € mesačne. Tento vysoký štandard životnej úrovne reflektuje ekonomickú silu krajiny a vysoké náklady na život.

Vysoká minimálna mzda v Luxembursku zabezpečuje, že aj najnižšie príjmové skupiny môžu žiť dôstojne, ale zároveň vyžaduje vysoké náklady na zamestnávateľov a je prispôsobená lokálnym ekonomickým podmienkam.

Bulharsko: Najnižšia minimálna mzda v EÚ

Na opačnom konci spektra je Bulharsko, ktoré má najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ. V roku 2024 predstavuje minimálna mzda približne 332 € mesačne. Tento rozdiel oproti Luxembursku poukazuje na veľké ekonomické rozdiely medzi členskými štátmi EÚ.

Nízka minimálna mzda v Bulharsku je odrazom nižších životných nákladov a ekonomického stavu krajiny, avšak zároveň predstavuje výzvu pre zabezpečenie dôstojného života pre pracovníkov.

Nemecko: Komplexný systém minimálnej mzdy

Nemecko zaviedlo minimálnu mzdu pomerne nedávno, v roku 2015. V roku 2024 je minimálna mzda nastavená na 12 € za hodinu. Tento krok bol výsledkom dlhých rokov diskusií a je pravidelne revidovaný, aby reflektoval aktuálne ekonomické podmienky.

Nemecko využíva komplexný prístup k určovaniu minimálnej mzdy, ktorý zahŕňa konzultácie s odbormi a zamestnávateľmi, čím sa zabezpečuje, že mzda reflektuje ekonomickú realitu a potreby pracovníkov.

Francúzsko: Automatická indexácia minimálnej mzdy

Vo Francúzsku je minimálna mzda, známa ako SMIC, automaticky indexovaná podľa inflácie a priemernej mzdy. V roku 2024 je minimálna mzda približne 1 747 € mesačne. Tento systém zabezpečuje, že mzdy pracovníkov držia krok s rastúcimi životnými nákladmi.

Automatická indexácia minimálnej mzdy vo Francúzsku zabezpečuje, že mzdy sa pravidelne prispôsobujú inflácii, čo poskytuje pracovníkom určitú ekonomickú stabilitu.

Írsko: Progresívne zvyšovanie minimálnej mzdy

Írsko postupne zvyšuje minimálnu mzdu, aby udržalo krok s ekonomickým rastom a životnými nákladmi. V roku 2024 je minimálna mzda stanovená na 11,30 € za hodinu. Írska vláda sa zaviazala pokračovať v zvyšovaní minimálnej mzdy tak, aby dosiahla 12,90 € za hodinu do roku 2025.

Progresívne zvyšovanie minimálnej mzdy v Írsku je súčasťou širšej stratégie na podporu ekonomickej stability a zlepšenie životných podmienok pracovníkov.

Viete čo je minimálna mzda?

Čo je minimálna mzda?

Minimálna mzda je najnižšia mzda, ktorú môže zamestnávateľ legálne vyplatiť zamestnancovi za prácu na plný pracovný úväzok.

Prečo je minimálna mzda v EÚ tak rozdielna medzi krajinami?

Rozdiely v minimálnej mzde medzi krajinami EÚ odrážajú ekonomické rozdiely, rozdiely v životných nákladoch a miestne politické rozhodnutia.

Ako často sa minimálna mzda reviduje?

Frekvencia revízie minimálnej mzdy sa líši podľa krajiny. Niektoré krajiny revidujú minimálnu mzdu ročne, iné pravidelne každých niekoľko rokov.

Aký vplyv má minimálna mzda na ekonomiku krajiny?

Minimálna mzda môže mať pozitívny vplyv na zvyšovanie životného štandardu pracovníkov, ale môže tiež zvýšiť náklady pre zamestnávateľov a ovplyvniť mieru zamestnanosti.

Čo sa stane, ak zamestnávateľ nevyplatí minimálnu mzdu?

Ak zamestnávateľ nevyplatí minimálnu mzdu, môže čeliť právnym sankciám vrátane pokút a súdnych sporov zo strany zamestnancov alebo štátu.

Zdroje:

  1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Minimálna mzda na Slovensku
  2. Európska komisia – Minimálne mzdy v EÚ

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...