Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Migrantom nie: Slovenská republika a povinné prerozdeľovanie nelegálnych migrantov

Migrantom nie. Slovenská republika odmieta migračný pakt EÚ o povinnom prerozdeľovaní nelegálnych migrantov, a aké sú návrhy na riešenie tejto kontroverznej témy.

Postavenie Slovenskej republiky: Juraj Blanár hovorí jasné Migrantom nie

Slovenská republika sa jasne postavila proti novému európskemu migračnému a azylovému paktu, ktorý zahŕňa aj povinné prerozdeľovanie nelegálnych migrantov medzi členské štáty EÚ. Tento postoj bol odhalený prostredníctvom vyhlásenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, Juraja Blanára, ktorý zdôraznil, že Slovensko nepodporuje princíp solidarity v podobe povinného prijatia nelegálnych migrantov na svoje územie. V tejto súvislosti Blanár uviedol, že by členské štáty mali mať možnosť samostatne rozhodnúť o forme pomoci, ktorú poskytnú, bez nutnosti povinného finančného alebo materiálneho príspevku.

Porozumenie migračnému paktu. Kľúčovým prvkom nového migračného paktu je mechanizmus povinného prerozdeľovania, ktorý vyvolal kontroverzie, najmä medzi krajinami, ako je Slovensko, ktoré vyjadrili zásadný nesúhlas. Tieto obavy sú odôvodnené predovšetkým otázkou suverenity a dlhodobej udržateľnosti tohto prístupu, ktorý podľa slovenskej vlády neposkytuje riešenie problému nelegálnej migrácie.

Argumenty Slovenska proti paktu. Hlavným argumentom Slovenskej republiky je princíp suverenity, podľa ktorého by malo byť na jednotlivých štátoch, aby rozhodli o tom, aký typ pomoci poskytnú. Slovensko tiež poukazuje na nedostatočnú ochranu Schengenského priestoru a potrebu zamerania sa na posilnenie vonkajších hraníc EÚ a na opatrenia v krajinách, odkiaľ migranti prichádzajú.

Dôsledky pre Slovensko a EÚ. Slovensko sa obáva, že prijatie migračného paktu môže mať negatívne dôsledky na vnútroštátnu politiku, ekonomiku a sociálnu situáciu. Zároveň existuje obava, že táto otázka môže viesť k ďalšiemu rozdeleniu v rámci EÚ, čo by mohlo ovplyvniť aj výsledky nadchádzajúcich eurovolieb.

Čo je Migračný pakt o povinnom prerozdeľovaní nelegálnych migrantov ?

Migračný pakt o povinnom prerozdeľovaní nelegálnych migrantov, oficiálne nazývaný Nový pakt o migrácii a azyle, je návrh reformy migračnej politiky Európskej únie, ktorý bol predložený v roku 2020. Cieľom paktu je vytvoriť spravodlivejší a efektívnejší systém na riadenie migrácie v EÚ.

Pakt obsahuje viacero kontroverzných návrhov, vrátane povinného prerozdeľovania nelegálnych migrantov medzi členské štáty EÚ. Podľa tohto návrhu by každý členský štát musel prijať určitý počet migrantov, ktorí boli zachytení v iných členských štátoch.

Pakt sa stretol s kritikou zo strany niektorých členských štátov, ktoré odmietajú povinné prerozdeľovanie migrantov. Argumentujú, že by to viedlo k nekontrolovateľnému nárastu migrácie a že by to mohlo ohroziť ich národnú bezpečnosť.

Hlavné body paktu

 • Zvýšenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ v oblasti migrácie.
 • Posilnenie kontroly vonkajších hraníc EÚ.
 • Zlepšenie podmienok pre legálnu migráciu.
 • Vytvorenie spravodlivejšieho a efektívnejšieho systému pre azylové konanie.
 • Povinné prerozdeľovanie nelegálnych migrantov medzi členské štáty EÚ.

Kritika paktu

 • Niektoré členské štáty EÚ odmietajú povinné prerozdeľovanie migrantov.
 • Pakt by mohol viesť k nekontrolovateľnému nárastu migrácie.
 • Pakt by mohol ohroziť národnú bezpečnosť členských štátov EÚ.

Súčasný stav paktu

Pakt je stále predmetom rokovaní medzi členskými štátmi EÚ. Nie je jasné, kedy a či bude schválený.

Migračný pakt krituzeje nie len SMER, HLAS a SNS, ale aj Sulík zo SAS

Prečo Slovenská republika odmieta povinné prerozdeľovanie nelegálnych migrantov?

Slovenská republika tvrdí, že takýto prístup narušuje suverenitu štátov a neposkytuje udržateľné riešenie problému migrácie, pričom zdôrazňuje potrebu posilnenia ochrany vonkajších hraníc EÚ.

Aké alternatívy Slovensko navrhuje namiesto povinného prerozdeľovania migrantov?

Slovensko navrhuje zameranie sa na posilnenie vonkajších hraníc EÚ a na spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov, ako aj na dobrovoľnú solidaritu medzi členskými štátmi.

Ako môže postoj Slovenska ovplyvniť budúcu migračnú politiku EÚ?

Postoj Slovenska a podobne zmýšľajúcich členských štátov môže viesť k revízii navrhovaných pravidiel migračnej politiky a podnietiť diskusiu o alternatívnych prístupoch k migrácii a azylovým politikám v EÚ.

Zdroje:

 1. MZV SR [online] – Slovenská republika odmieta Migračný pakt o povinnom prerozdeľovaní nelegálnych migrantov
 2. RTVS [online] – J. Blanár: Slovensko jednoznačne odmieta novú európsku migračnú a azylovú politiku
 3. Markíza [online] – Slovensko odmieta Migračný pakt EÚ, vyhlásil Blanár. Nesúhlasí ani s povinným prerozdeľovaním nelegálnych migrantov
 4. Netky [online] – Slovenská republika odmieta Migračný pakt o povinnom prerozdeľovaní nelegálnych migrantov

Foto: MZV, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...