Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Nový líder agropotravinárov Andrej Gajdoš: Plánujeme zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských potravín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) má nové vedenie. Predsedom sa stal Andrej Gajdoš, doterajší výkonný podpredseda komory.

Rozhodli o tom delegáti XXXVII. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa konalo 30. mája v Nitre. Na valnom zhromaždení hlasovalo 140 delegátov, ktorí rozhodli o ďalšom smerovaní jedinej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku, ktorá vznikla zo zákona.

Nové vedenie, nové výzvy

Andrej Gajdoš vo svojom príhovore zdôraznil, že jeho hlavným cieľom je, aby komora bola progresívna organizácia dynamicky reagujúca na dianie na Slovensku, v Európskej únii i vo svete. „Potrebujeme minimálne udržať úroveň štátnej pomoci na súčasnej úrovni. Finančná podpora štátu musí prioritne smerovať do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby vrátane silného dôrazu na podporu potravinárskeho priemyslu,“ uviedol Gajdoš.

Komora čelí mnohým výzvam, ktoré súvisia s globálnymi trendmi a napätou situáciou na európskych trhoch. Téma importu ukrajinských produktov je kľúčová, keďže zvyšuje závislosť Slovenska od dovozov zahraničných potravín rôznej kvality. Gajdoš zdôraznil potrebu zvýšenia výroby kvalitných slovenských potravín a zvýšenia konkurencieschopnosti na európskom trhu.

Posilnenie vzdelávania a modernizácia výroby

Delegáti valného zhromaždenia rozhodli aj o rozšírení členov predstavenstva komory zo súčasných 18 na 20. Medzi nimi sú zástupcovia poľnohospodárov, služieb v poľnohospodárstve, potravinárov, ale aj vedy, výskumu a školstva. Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová sa stala jedinou ženou v predstavenstve.

„Rozšírením predstavenstva reagujeme na pribúdajúce množstvo práce, ktoré súvisí s mnohými oblasťami priamo prepojenými s výrobou potravín,“ uviedol Emil Macho, 1. podpredseda SPPK.

Po novom bude mať úzke vedenie komory okrem predsedu Andreja Gajdoša a 1. podpredsedu Emila Macha aj štyroch podpredsedov – dvoch za poľnohospodárstvo a služby (Miroslav Štefček a Jozef Šumichrast) a dvoch za potravinárstvo a obchod (Marián Šolty a Daniel Molnár).

V Dozornej rade SPPK budú okrem zástupcov poľnohospodárov a potravinárov sedieť aj predstavitelia bankového sektora, ktorý je priamo prepojení s agropotravinárskym prostredím. Navzájom tak môžu pružne a efektívne reagovať na vývoj v tomto strategickom odvetví národného hospodárstva Slovenskej republiky, akým výroba potravín právom je.

Zdroje

  1. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – Oddnes s novým vedením
  2. Foto: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...