Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Kaštieľ v Orlovom: Históriou opradené miesto plné vznešenosti

Kaštieľ v Orlovom. Barokový kaštieľ Orlové sa nachádza na miernej vyvýšenine pri ohybe rieky Váh, v miestnej časti Považskej Bystrice. Tento pôvodne renesančný kaštieľ má za sebou bohatú históriu, ktorú tvorili významné udalosti a osobnosti.

Kaštieľ v Orlovom. Historické začiatky

Kaštieľ Orlové bol postavený v roku 1612 uhorským šľachticom a pánom hradu Bystrica, Žigmundom Balassom. V tom čase začali kamenné nedobytné pevnosti strácať svoj význam a šľachtici si radšej budovali pohodlnejšie sídla v mestách alebo obciach. Žigmund Balassa postavil prízemnú kúriu s vežou a uzavretým arkádovým nádvorím, ktoré zahŕňalo aj drevené hospodárske budovy. Kúria bola štyri roky po dokončení v roku 1616 zničená požiarom, no obnoviť sa ju pokúsil jeho syn Pavol Balassa. Pre politické pomery v Uhorsku sa mu to však nepodarilo.

Veľkolepá prestavba a baroková éra

Významným obdobím pre kaštieľ bola začiatkom 18. storočia, keď Pavol II. Balassa, povýšený uhorským kráľom Karolom IV. na uhorského grófa, kaštieľ veľkolepo prestaval do barokového štýlu. Kaštieľ bol rozšírený a prestavaný, dokončený bol v roku 1773. Vznikol park s fontánou a nádvorie. Balassovci mali blízke vzťahy s habsburským dvorom, čo dokazuje časté návštevy cisárovnej Márie Terézie.

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého

V druhej polovici 18. storočia bola v kaštieli postavená neskorobaroková kaplnka svätého Jána Nepomuckého, ktorá zaberá výšku dvoch podlaží v západnom krídle kaštieľa. Kaplnka bola dokončená v roku 1780 a obsahuje vzácne prvky rokokového interiéru, vrátane sošky malého Ježiška, známej ako Pražské Jezuliatko, ktorú darovala grófka Šarlota Majláthová, dvorná dáma cisárovnej Sissi.

Ďalší majitelia a obdobie 20. storočia

Kaštieľ Orlové prešiel rukami viacerých významných majiteľov. Po Balassovcoch, ktorí kaštieľ vlastnili 250 rokov, prešiel do rúk kňažnej Šarloty Hohenlohe v roku 1891. Neskôr ho vlastnil český hudobný skladateľ a husľový virtuóz Kubelík, ktorý v kaštieli vytvoril niekoľko svojich významných diel. Po druhej svetovej vojne bol kaštieľ znárodnený a slúžil rôznym účelom vrátane Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ktoré tu sídlilo do roku 2004.

Moderná éra a rekonštrukcia

V roku 2015 prešiel kaštieľ výraznou rekonštrukciou a dnes slúži ako luxusný hotel Gino Park Palace. Hotel ponúka ubytovanie s kapacitou 116 lôžok, kaviareň, lobby bar s letnou terasou, reštauráciu s autorskými receptúrami, salóniky, wellness a fitness centrum, kaplnku, svadobný altánok a historický park.

Architektonické skvosty

Kaštieľ je dnes štvorkrídlovou poschodovou budovou s vnútorným arkádovým dvorom v tvare štvorca. Priečelie budovy je situované na južnú stranu k rieke Váh, so stredovým rizalitom členeným pilastrami a ukončeným balustrovou atikou. Kaštieľ má päť vstupov, pričom hlavný vstup je na južnej strane, a ďalšie vstupy na severnej strane a do dvora.

Suterény a podlažia

V kaštieli sa nachádzajú tri suterény, pričom najstaršie časti sú zaklenuté valenými klenbami. Na prvom podlaží sa nachádzajú prepojené miestnosti s prístupovými chodbami a kaplnka s valenými klenbami. Druhé podlažie zahŕňa veľkú sálu a niekoľko salónikov, pričom miestnosti sú bohato zdobené supraportovými maľbami a rokokovými prvkami.

História kaštieľa v Orlovom a jeho významné udalosti

Kaštieľ v Orlovom, ktorý sa nachádza v mestskej časti Považskej Bystrice, má bohatú históriu siahajúcu až do 17. storočia. Pôvodne bol postavený ako renesančná kúria, no v 18. storočí prešiel rozsiahlou barokovou prestavbou. V 19. storočí bol kaštieľ opäť prestavaný, tentoraz v klasicistickom štýle.

Počas svojej existencie kaštieľ vystriedal viacerých majiteľov, medzi ktorými boli významné šľachtické rody ako Ujfaluši, Balassa a Szapáry. V kaštieli sa odohrali mnohé spoločenské udalosti, hostiny a stretnutia významných osobností.

Hlavné architektonické a umelecké prvky kaplnky svätého Jána Nepomuckého

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého, ktorá je súčasťou kaštieľa, je významnou pamiatkou barokovej architektúry. Jej interiér je zdobený bohatými freskami zobrazujúcimi výjavy zo života svätca. Hlavný oltár je vyzdobený sochou svätého Jána Nepomuckého, ktorá je považovaná za jedno z najvýznamnejších diel barokového sochárstva na Slovensku.

Ďalšie historické a kultúrne pamiatky v Považskej Bystrici a okolí

  • Kostol Navštívenia Panny Márie: Tento gotický kostol zo 14. storočia je jednou z najstarších stavieb v meste a ponúka nádherný výhľad na okolie.
  • Múzeum Považskej Bystrice: Múzeum sídli v historickej budove a prezentuje históriu a kultúru regiónu prostredníctvom rôznych expozícií.
  • Manínska tiesňava: Táto prírodná rezervácia je známa svojimi skalnými útvarmi a je obľúbeným miestom pre turistiku a horolezectvo.
  • Súľovské skaly: Tieto skalné mestá s bizarnými tvarmi sú jedným z najnavštevovanejších miest v regióne.

Rekonštrukcia kaštieľa a vykonané zmeny

Kaštieľ v Orlovom prešiel v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá mu prinavrátila jeho pôvodnú krásu. Rekonštrukcia zahŕňala obnovu fasád, interiérov, strechy a historických prvkov. Boli tiež vykonané úpravy, ktoré umožnili sprístupnenie kaštieľa verejnosti.

Možnosti prehliadok a výstav v kaštieli

Kaštieľ v Orlovom ponúka rôzne možnosti prehliadok a výstav. Návštevníci si môžu prezrieť reprezentatívne priestory kaštieľa, ako aj kaplnku svätého Jána Nepomuckého. V kaštieli sa pravidelne konajú aj kultúrne podujatia, koncerty a výstavy v spolupráci s miestnymi múzeami a inými organizáciami. Aktuálne informácie o prehliadkach a výstavách nájdete na webovej stránke kaštieľa alebo na stránkach mesta Považská Bystrica.

Lucka a Mirko – wedding video 2017 / Kaštieľ Orlové (Zdroj: Magusheen Videography)

Aká je história kaštieľa Orlové?

Kaštieľ Orlové, postavený v roku 1612 Žigmundom Balassom, má bohatú históriu plnú prestavieb a úprav. Pôvodne renesančná kúria bola prestavaná na barokový kaštieľ začiatkom 18. storočia. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého, dokončená v roku 1780, je jedným z hlavných architektonických skvostov. Kaštieľ prešiel rukami viacerých významných majiteľov a v súčasnosti slúži ako hotel.

Aké sú hlavné architektonické a umelecké prvky kaplnky svätého Jána Nepomuckého?

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého je neskorobaroková stavba zasvätená tomuto svätcovi. Zaberá výšku dvoch podlaží v západnom krídle kaštieľa a jej interiér je bohato zdobený rokokovými prvkami. Hlavný oltár zdobí obraz svätého Jána Nepomuckého, a jednou z najväčších vzácností je soška Pražského Jezuliatka.

Ktoré ďalšie historické a kultúrne pamiatky sa nachádzajú v Považskej Bystrici a jej okolí?

Považská Bystrica a jej okolie ponúkajú množstvo historických a kultúrnych pamiatok. Medzi najvýznamnejšie patrí hrad Bystrica, kostol sv. Ladislava a považské múzeum, ktoré dokumentuje históriu a kultúru regiónu. Návštevníci môžu tiež objavovať krásy prírody v okolí rieky Váh a blízkych pohoriach.

Ako prebiehala rekonštrukcia kaštieľa v rokoch 2014 – 2016 a aké zmeny boli vykonané?

Rekonštrukcia kaštieľa Orlové prebiehala v rokoch 2014 – 2016 a zahŕňala obnovu pôvodných architektonických prvkov, modernizáciu interiérov a prispôsobenie budovy súčasným potrebám. Bola obnovená kaplnka, interiéry boli zrekonštruované so zachovaním historických detailov, a bol vytvorený moderný hotelový komplex s wellness centrom a reštauráciou.

Aké sú možnosti prehliadok a výstav v kaštieli, vrátane spolupráce s miestnymi múzeami a inými organizáciami?

Kaštieľ Orlové ponúka pravidelné komentované prehliadky, ktoré sa konajú poslednú nedeľu v mesiaci. Návštevníci si môžu prezrieť historické priestory, vrátane kaplnky a poľovníckeho salónika. V spolupráci s považskobystrickým Vlastivedným múzeom sú organizované výstavy, ktoré dokumentujú históriu a kultúru regiónu.

Zdroje:

  1. SME regióny [online] – Kaštieľ, ktorý vlastnila dvorná dáma Sissi, ukrýva unikátnu kaplnku
  2. Gino Park Paradise [online] – VIAC O NAŠEJ HISTÓRII
  3. Obnova.sk [online] – Kaštieľ Orlové (Považská Bystrica)
  4. Turistika.cz [online] – Orlové ( Považská Bystrica ) – barokový kaštieľ
  5. Trenčín Región [online] – KAŠTIEĽ V ORLOVOM
  6. Historická PB [online] – KAŠTIEĽ ORLOVÉ

Foto: Canva + Gino Park Paradise, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...